Politikk

Støre til Ap-landsmøtet: Oljeindustrien må få en tidsfrist for når den skal bli utslippsfri

AUF vil avvikle olje- og gassnæringen innen 2035. Aps leder Jonas Gahr Støre vil heller gjøre den utslippsfri, en gang i fremtiden.

Jonas Gahr Støre under talen på landsmøtet som åpnet i formiddag.
 • Alf Ole Ask
  Journalist
 • Solveig Ruud
  Journalist

Olje- og energipolitikk kommer til å bli et sentralt tema på Aps landsmøte som åpnet i Folkets Hus i Oslo i dag. Foran 300 delegater, pluss gjester og medier la Ap-leder Jonas Gahr Støre blant annet frem visjonene for en grønnere oljeindustri.

Han slo fast at olje- og gassnæringen skal utvikles, ikke avvikles.

AUF har vedtatt at norsk olje- og gassvirksomhet skal avvikles innen 2035. Støre advarte mot dette og sa at en sluttdato vil trekke investeringer, teknologi og kompetanse bort fra Norge.

Han slo fast:

– Det er ikke Arbeiderparti-politikk!

Ønsker utslippsfri sokkel

I stedet inviterte Ap-lederen olje- og gassnæringen til samarbeid. Han signaliserte at det må stilles krav til næringen om å redusere klimautslippene i produksjonen.

 • LES OGSÅ: Intervju med Støre om oljen: Utvikles ikke avvikles

– Myndighetene og industrien må sammen sette en tidsfrist for når norsk sokkel skal bli helt utslippsfri, den første i verden, sa han uten å komme med noen dato for dette.

Han sa at dette betyr klimavennlig transport til og fra sokkelen, produksjon uten utslipp av metan.

– Alt dette, sa han, er mulig.

På pressekonferanse etter talen avviste Støre å komme med noen dato, og han begrunnet dette med at dette skal skje i samarbeid med næringen.

Oljevirksomheten står for 28 prosent av innenlands CO₂-utslipp og er den største enkeltkilden.

Ledelsen i Ap ved åpningen av landsmøtet, fra venstre partileder Jonas Gahr Støre, partisekretær Kjersti Stenseng og nestleder Hadia Tajik.

Industrien må være svaret

Han erklærte seg enig med Per Martin Labråten i fagforeningen Industri og Energi i Equinor, som har sagt at «industrien beholder bare tillit, hvis industrien blir en del av svaret på klimautfordringen.»

– Men å jobbe med betyr også å være ærlige. Være ærlige om at hvis verden skal nå klimamålene fra Paris, vil olje måtte erstattes av fornybar energi og gass, sa han og minnet om at etterspørselen etter olje vil gå ned.

– Arbeiderparti-politikk er å jobbe sammen med næringen slik at de som jobber der kan møte fremtid og omstilling med håp og optimisme, sa Støre.

Står på partiprogrammet

I talen forsvarte Støre det omstridte kompromisset om utbygging av Lofoten, Vesterålen og Senja. Det ble vedtatt på landsmøtet for to år siden. Han viste til at samarbeid med næringen betyr at «vi basert på kunnskap, går skrittvis frem i nye områder.»

– Det gjør vi i partiprogrammet for denne perioden i havområdene utenfor Lofoten, slo han fast.

Støre viste også til at det er nye muligheter i det grønne skifte for olje- og gassindustrien, nemlig fangst og lagring av CO₂. Han lovet at Ap skal presse på i Stortinget for å få til dette, som han sa var avgjørende både for norsk industri og for å nå klimamålene.

– Europas fremtidige karbonlager skal ligge i Nordsjøen, sa han.

Satse på havvind

En sak som blåser opp til å bli en tøff strid på dette landsmøtet, er vindkraftutbygging på land. Det foreligger forslag om å gi kommunene vetorett mot slike anlegg og at det heller skal satses på havvind. Kommunal vetorett er omstridt i Ap og noe partiet tidligere har sagt nei til.

Ifølge Støre burde olje- og gassindustrien «lede an i utviklingen av en global havindustri» og han foreslo en åpning av Nordsjøen som øvingsarena og produksjonsområde for havvind.

Angrep høyresiden

Ikke uventet kom Støre med en rekke tydelige spark til den Høyre-ledede regjeringen.

– Vi trenger politikk som gjør forskjellene i samfunnet mindre – ikke større, sa han.

Årene med Solberg-regjeringen oppsummerte han slik:

– Pensjonistene får dårligere råd. Tre av ti familier har fått mindre å betale regninger med, og de rikeste får skattekutt. Han viser også til at tusenvis av mennesker mister arbeidsavklaringspengene sine over natten og må få sosialhjelp.

– Da sier Arbeiderpartiet ifra. Sånn vil vi ikke ha det i Norge, sa Støre.

Han slo fast at velferd blir det viktigste tema i høstens valgkamp.

– I velferdspolitikken ser vi høyresidens sanne ansikt, sa Ap-lederen.

Han angrep også mangel på styring av justissektoren:

– Syv justisministre på seks år. Åtte av ti av politiets egne ansatte har mistet troen på en politireform som er gjennomført stikk i strid med det vi ble enige om. Det er virkelig ikke gjennomføringskraft. Det er å svikte som fellesskap, sa han.

Høyre og Frp slår tilbake

Ap-leder Jonas Gahr Støres mange spark til de borgerlige høres mer ut som kritikk av tidligere Ap-leder Jens Stoltenberg, mener Høyre-nestleder Bent Høie.

– Støre høres ut som han går til valg mot Jens Stoltenberg. Han vil gå til krig mot pensjonsreformen, som var Stoltenbergs hjertebarn. Han vil ha ned bruken av midlertidige stillinger, men andelen i midlertidig jobb var høyere da Støre selv satt i regjering. Han kritiserer skattelettelser som Arbeiderpartiet selv var med på å vedta, sier Høie i en kommentar til NTB.

Frp-leder Siv Jensen reagerer på sin side skarpt på Støres kritikk av politireformen.

Jensen påpeker at soningskøen er fjernet, det er 2.800 flere årsverk i politiet, restansene er lavere enn i 2014 og oppklaringsprosenten på seksuallovbrudd har økt.

tps://api.schibsted.tech/proxy/content/v3/publication/ap/multimedias/3c028eb059d5bbb0eb5b2940ae771d13/Innenriks%2C%20SPELT%2C%20mars%20(1)

Les mer om

 1. Arbeiderpartiets landsmøte 2019
 2. Politikk
 3. Energipolitikk
 4. Norsk sokkel
 5. Fornybar energi