Har du falt av? Dette er bråket rundt fiskeriministeren.

Etterlønn, dobbel lønn og mange roller. Det kan være krevende å ha kontroll på oppstyret som førte til at fiskeriminister Geir Inge Sivertsen måtte gå ut av regjeringen.

Geir Inge Sivertsen (H) overtok statsrådskontoret etter fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) da Fremskrittspartiet gikk ut av regjering 24. januar.

Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen var et ukjent fjes for mange da Erna Solberg presenterte sitt nye mannskap etter Frps historiske regjerings-exit 24. januar.

Han satt i regjeringen litt over én måned. På ettermiddagen fredag den 28. februar ga han beskjed om at han ville gå av.

Grunnen til at han måtte gå ligger tilbake til 4. november i fjor. Da ble Høyre-politikeren statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet. Han har gjennom mange år hatt sentrale verv i politikk og næringsliv i Nord-Norge. Sivertsen sitter i Høyres sentralstyre og har blant annet vært ordfører i Senja-kommunen Lenvik gjennom åtte år.

Det var nettopp noen av disse vervene som skulle føre til mye av bråket. La oss ta det kronologisk:

1: Etterlønn i strid med loven

31. desember 2019 var Sivertsens siste dag med den formelle tittelen som ordfører i Lenvik, som var i ferd med å slås sammen til Senja kommune, der det noen måneder før var utnevnt en ny ordfører. På dette tidspunktet hadde Høyre-politikeren vært statssekretær i næringsdepartementet i nesten to måneder.

Les også

Fiskeriministeren fikk ordføreretterlønn mens han var statssekretær – kan være brudd på loven

Dette kan beskrives som en nestkommanderende-funksjon i departementet, og årslønnen for jobben er 994.000 kroner.

14. februar kunne Dagbladet avsløre at Sivertsen hadde bedt om å få 1,5 måneders etterlønn som ordfører fra årsskiftet – selv om han hadde fulltidsjobb i departementet. Sivertsen sendte søknaden 24. november, tre uker etter at han ble statssekretær.

Sivertsen var fra 2011 til 2019 ordfører i Senja-kommunen Lenvik, som hadde rundt 11.600 innbyggere før den ble slått sammen til Senja kommune sammen med Berg, Torsken og Tranøy. Her fra kommunens by og administrasjonssenter Finnsnes.

Etter loven skulle det Sivertsen tjener som statssekretær vært trukket fra etterlønnsutbetalingen, slik at denne bare dekket differansen mellom ordførerlønnen og statsekretærlønnen.

I praksis var lønnsforskjellen så liten at dette ville gitt en helt marginal utbetaling. Men en slik justering ble ikke gjort, og Sivertsen fikk 120.000 kroner fra kommunen – i tillegg til full lønn fra regjeringen.

Les også

Hvorfor i all verden søkte fiskeriministeren om etterlønn? | Andreas Slettholm

Da Dagbladet konfronterte Sivertsen med saken, lovet han å betale tilbake pengene. Han sier at han «fikk en oppfordring» om å søke om etterlønn, og at han ikke satte seg så grundig inn i saksgrunnlaget.

– Sett i ettertid skulle jeg kanskje ikke søkt om ettergodtgjørelse, sier han til avisen.

2: To offentlige lønninger samtidig – og feilinformasjon til hjemkommunen

21. februar fulgte Dagbladet opp med en ny sak. Der kom det frem at Sivertsen hadde fått dobbel, offentlig lønn i perioden fra han ble statssekretær til årsskiftet – altså i rundt to måneder. Han ble lønnet både som statssekretær og som ordfører i kommunen som var under avvikling, noe som ga ham en årslønn tilsvarende i underkant av to millioner kroner.

Denne e-posten viser at Sivertsen søkte kommunen om ordføreretterlønn 24. november. Da hadde han allerede mottatt lønn som statssekretær i 20 dager, selv om han skrev at han først tiltrådte «for fullt» 1. januar.

Samtidig skrev Sivertsen til hjemkommunen at han først begynner som fullt som statssekretær 1. januar 2020, selv om han tiltrådte stillingen 4. november.

«Da jeg tiltrådte avtalte jeg med statsråden at jeg frem til nyttår skulle fullføre sammenslåingsprosessen. Den var ferdig slik at jeg fra 1. januar kunne fokusere kun på oppgavene som statssekretær», skrev Sivertsen da Dagbladet ba om forklaring.

Les også

Dagbladet: Fiskeriministeren fikk dobbel lønn og feilinformerte kommunestyret

Nå begynte opposisjonen å bli stadig mer kritiske.

– Jeg tenker vi må begynne å stille spørsmål om Sivertsen bevisst har gått inn for å sikre seg mest mulig lønn her, sa SVs stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kari til Dagbladet.

SVs stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kari er blant dem som har reagert på de mange offentlige utbetalingene til fiskeriministeren.

3: ... enda en offentlig lønning dukker opp – for «ingenting»

Den offentlige pengestrømmen til Sivertsen var enda større, skulle det snart vise seg. 24. februar avdekket Aftenposten og VG at Sivertsen også hadde fått lønn fra fylkestinget i perioden der han hadde vært ordfører, statssekretær og senere statsråd.

Mens andre som hadde fått mer krevende politiske stillinger hadde søkt om permisjon, hadde Sivertsen utsatt dette, noe som førte til at han hadde fått utbetalt 52.000 kroner av fylkeskommunen. På Aftenpostens spørsmål om hva han hadde gjort i vervet etter siste måte i desember, svarte Sivertsen «ingenting».

Les også

Fiskeriministeren fikk også lønn av fylkeskommunen – ber om få betale tilbake penger

Da Aftenposten tok kontakt, ba Sivertsen om å få betale tilbake penger og at permisjonssøknaden hans skulle tilbakedateres.

– Jeg har ikke tenkt på det tidligere, men etter samtalene med fylkeskommunen i dag, ble vi enige om at datoen for permisjonen skulle settes fra 24. januar. Tidligere har jeg lagt til grunn at dette først kunne behandles av fylkestinget på neste møte, som er 10. mars.

I sin permisjonssøknad skriver fiskeriministeren at det er tilstrekkelig med permisjon fra fylkestinget fra 10. mars, fire måneder etter at han gikk inn i regjeringsapparatet. Hans regjeringskollega Widar Skogan (KrF) ba om permisjon fra samme verv etter drøye to uker som statssekretær.

4: Styr med styreverv og losjemedlemskap

19. februar skrev DN at fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) frem til nylig hadde vært oppført med en rekke styreverv i ulike selskaper, til tross for at hovedregelen er at slike verv bør unngås når man bekler roller i politisk ledelse i regjeringsapparatet.

Avisen skrev videre at Sivertsen først tok initiativ til å rydde opp i dette da avisen tok kontakt med ham, noe som 24. februar førte til et skarpt innlegg fra statsråden med tittelen «Feil om styreverv».

Les også

Skrev at han hadde sagt fra seg «alle styreverv». To måneder senere signerte han årsregnskap som styreleder.

Her anklaget Sivertsen avisen for å gjengi feilaktige opplysninger. «Jeg sa fra meg alle styreverv da jeg ble statssekretær i november», het det i innlegget.

Men Aftenposten har fått innsyn i dokumenter fra Brønnøysundregistrene som viser hvordan Sivertsen fortsatte å opptre i styreverv i næringslivet også etter han gikk inn i rollen som en av næringsdepartementets nestkommanderende.

Det innleverte årsregnskapet ble signert og godkjent av Sivertsen som styreleder 17. januar 2020. Han har stått fast på at han frasa seg alle styreverv to måneder tidligere.

17. januar, to og en halv måned etter at Sivertsen ble utnevnt til statssekretær, signerte han 2019-årsregnskapet et byggfirma. Dette gjorde han i kraft av å være styreleder i selskapet.

Først 18. februar blir han registrert som fratrådt fra styret, og samme fratredelsesdato er oppført for syv andre styreverv. På dette tidspunktet har Sivertsen vært statsråd i tre uker.

«Da Sivertsen tiltrådte som statssekretær i november varslet han selskapene om at han ville fratre. Noen ble fratrådt umiddelbart, andre så snart det var praktisk mulig. For disse selskapene, deriblant Integral Bygg, ga Sivertsen beskjed 14. februar om at han fratrer med umiddelbar virkning», skriver fiskeriministerens kommunikasjonssjef Martine Røiseland i en e-post.

Fiskeribladet har skrevet at Sivertsen var medlem av Frimurerlosjen uten at statsministeren var informert. Onsdag trakk han seg fra losjen.

Les også

Fiskeriministeren har meldt seg ut av Frimurerlosjen

Statsminister Erna Solberg har sagt til Aftenposten at hun mener at statsråder ikke bør sitte i fylkestinget samtidig.

Hvorfor blir det så mye bråk?

Å være statsråd er et av landet fremste tillitsverv, og det er derfor mange som har høye forventninger til statsrådenes integritet, moral, at de er ryddige og at de følger regelverk og normer for politisk ledelse i regjeringsapparatet.

En rekke kilder ha sammenlignet Sivertsens urettmessige dobbeltlønn med Nav-brukere som får utbetalt ytelser de ikke har krav på. Disse vil blir anmeldt og kan bli sendt i fengsel.

Flere har gitt uttrykk for Sivertsen bør trekke seg, og Rød Ungdom har politianmeldt ham for bedrageri.

Statsminister Erna Solberg ga tirsdag kveld uttrykk for at har fullt tillit til Sivertsen, og at han nå har «ryddet opp».

– Det er viktig at han har gjort det, for det var det nødvendig å gjøre. Og så mener jeg han kommer til å være en god fiskeriminister, sier statsministeren.