Politikk

Høyre vil presse frem mer miljøteknologi

Landets busselskap må forberede seg på en ny hverdag i høyrestyrte fylker. Erna Solberg vil ha slutt på dieselbusser i løpet av ti år.

Statsminister Erna Solberg var på bussturné gjennom både Sogn og Fjordane og Sunnmøre fredag.
  • Gunnar Kagge
    Journalist

– Nei, svarer Erna Solberg kontant.

– Det tror jeg ikke.

Hun sitter godt fastspent i et buss-sete på vei gjennom Sogn og Fjordane. Spørsmålet var om bompengemotstanden rundt i landet er et signal om at velgerne begynner å gå lei av klimatiltak, særlig slike som øker utgiftene deres.

– Men jeg tror at folk ønsker seg en realistisk miljøpolitikk som gir resultater, men som samtidig kan innpasses med å leve et vanlig liv. Det dreier seg ikke om å piske den enkelte innbygger, men å gjøre valget for innbyggerne enklere.

Nå lover hun at Høyres politikere skal bruke den makten velgerne gir dem i kommuner og fylker valgdagen 9. september, til at offentlig sektor blir betydelig mindre forurensende.

– Vi mener at vi i 2030 ikke skal ha busser som går på fossilt brensel. Derfor må man begynne å kjøpe inn busser for det nå. Skal vi klare å kutte utslippene med 50 prosent, må fylkene være med.

Det er stort sett fylkene som står for kollektivtrafikken i Norge. Solberg sier at dette ansvaret gir dem en veldig stor markedsmakt, som de må bruke når bussruter legges ut på anbud. Hun ser to ting fylkene må bli flinkere til:

– Det ene er å vekte opp hensyn til miljø og klima i anbudene sine. Det andre er at de kan være innovative på ny miljøteknologi i anbudene og etterspørre nye løsninger.

– Dersom offentlig sektor legger mindre vekt på pris ved kjøp av tjenester, blir det vel dyrere?

– Det er ingen tvil om at det kan bli litt dyrere anbud, hvis du stiller krav om å skifte ut bussene. Vi må forberede oss på at det vil koste litt mer fremover å ta vare på miljøet.

Trøsten er ifølge statsministeren at det også kan være penger å spare.

– Det er også dyrt når barn får luftveisinfeksjoner på grunn av dårlig luft. Sykefravær er også kostbart, sier hun.

På spørsmål om hvor kompromissløse høyrefolkene skal være, sier hun at det ikke er noe å gå på når man snakker om at vekst i antall personreiser inn til de store byene skal skje kollektivt. Det er nettopp derfor bussene må bli utslippsfrie.

Oslos første selvkjørende buss skal gå mellom Vippetangen og Rådhuset. Ruter har avtale om opptil 50 slike elektriske busser.
Les også

Shanghai vil lære av Oslos miljøprofil

Tror teknologien kommer

Fredag busset hun gjennom store deler av Sogn og Fjordane, underveis besøkte hun bedrifter som ligger godt fremme når det gjelder miljøteknologi. Hun døpte verdens første helelektriske RIB, en båt som skal frakte turister rundt i fjordene, og som har en toppfart på 50 knop.

Hun hørte også om elektrifiseringen av ferger. En fellesnevner for mye av den nye og renere teknologien er at den fortsatt er under utvikling, forutsetter offentlig utviklingsstøtte og kan gi dyrere tjenester for forbrukerne.

Statsministeren har vært entusiastisk tilhører når bedriftslederne forteller om virksomhetene sine. Ikke minst smiler hun tilbake når hun hører at statlige midler bidrar til utviklingen.

– Vi er teknologioptimister, sier hun.

Håpet er at offentlige innkjøp skal være med å legge til rette for teknologiutviklingen. Dersom det lykkes vil flere bruke teknologien, erfaringsmessig blir den da billigere, og den vil stadig forbedres.

Les også

Noen få biler med selvkjørende evner kan fjerne køproblemet

Det ble ikke noen fartsrekord etter at Erna Solberg døpte Evoy1, etter sigende kan batteriene på båten opp i 50 knop.

Søppel og bygg

Følger Høyres lokalpolitikere partilederens ordre, kan de ifølge statsministeren ikke nøye seg med å legge til rette for elektriske busser. De må bevisstgjøres som eiere av alt fra skolebygg til søppel.

Solberg vil også at kommunene som eier renovasjonsselskap må bli mer bevisste på hvordan bedriften løser oppdraget sitt. Hun har vært rundt i landet og sett hvordan de beste bruker teknologi for å sortere søppelet.

– Og det er norsk teknologi, skyter hun inn.

Videre ønsker hun at høyrefolkene må følge med på hvordan kommunale bygg forvaltes, og ikke minst om bygging av nye hus skjer.

– Her kan de også stille krav til utbyggerne, om bruk av ny teknologi, sier Solberg.

Dessuten vil hun ha miljøbevisstheten inn i de kommunale planprosessene.

– Det må stilles krav om ladestasjoner for biler når man legger ut store, nye boligfelt. Kommunene må bidra der markedet ikke gjør jobben. Vi kan ikke ha det slik at manglende ladekapasitet blir en ny flaskehals, sier hun.

Les også

  1. Denne søppeldunken gir deg applaus – og kan sende e-post

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Miljøpolitikk
  2. Klima
  3. Erna Solberg
  4. Kommunevalg 2019