SV advarer Ap – stiller samarbeidskrav i flere byer

– Ingen kan ta SV for gitt, sier SV-leder Audun Lysbakken om partiets valgkampstrategi. I Oslo vil graden av gjennomslag for fire politiske hovedkrav avgjøre om partiet blir i byråd eller ikke.

– Skal Ap samarbeide med oss, skal vi prege politikken på avgjørende områder, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Før stortingsvalget i 2017 la SV frem en prioritert liste med samarbeidskrav til Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene. Uten gjennomslag for disse ville SV velge opposisjon, var partiets løfte til velgerne. Den borgerlige valgseieren sørget imidlertid for at kravene aldri ble prøvet mot Aps regjeringsforhandlere.

Men nå prøver SV en tilsvarende strategi i lokalvalget: Arbeiderpartiet vil møte flere, ulike krav for samarbeid i flere norske nye byer, bekrefter Audun Lysbakken.

– Ingen kan ta SV for gitt. Det er gjennomslag for dette eller ikke som vil avgjøre hvordan vi vil samarbeide, sier SV-lederen til Aftenposten om de mange kravene SV nå retter til Ap.

– Dette er våre «tickets to ride», inngangsbilletten for samarbeid med oss. Så dette blir saker SV er garantisten for, sier nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

Les også

Jonas Gahr Støre om Arbeiderpartiets dårlige målinger: – Det ville vært helt feil å skulle begynne å ligne på andre

Kan gå ut av byråd i Oslo

Strategien er i forankret i SVs landsstyre, som i november vedtok at partiet skal «holde fast på en plan for makt som er positiv til å bygge allianser og inngå formalisert samarbeid, men hvor gjennomslag for politiske krav avgjør formen på samarbeidet».

En rekke SV-lag rundt om i landet går nå til valg med slike hovedkrav.

Så langt er det klart at SV i Nordkapp, Troms og Finnmark, Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo vil bruke strategien. Flere vil trolig komme til underveis i valgkampen. Hvor ultimative kravene er, varierer fra sted til sted.

Men felles er at graden av gjennomslag vil avgjøre om SV går inn i formelle samarbeid eller ikke. I Nordkapp stiller SV ultimatum om avprivatisering av Nordkapplatået, i Tromsø vil SV operere med en garanti til velgerne, mens SV i Troms og Finnmark vil legge frem en egen kontrakt med velgerne.

I Oslo samarbeider SV i byråd med Ap og Miljøpartiet De Grønne. Rødt er støtteparti, og sørger for flertall for budsjettene.

Oslo SV har vedtatt fire slike hovedkrav (se faktaramme) som ifølge lokallagets interne valgkampstrategi «danner grunnlaget for forhandlinger om byrådssamarbeid etter valget».

Leder av Oslo SV Sunniva Holmås Eidsvoll sier til Aftenposten at det viktigste med kravene er å vise velgerne hva partiet vil med byrådsmakten. Kravene er ikke klarert med de andre byrådspartiene, men vil bli lagt frem i eventuelle forhandlinger om en ny byrådserklæring, forteller hun.

På spørsmål om SV vil forlate dagens byrådssamarbeid om kravene ikke vinner frem, svarer Eidsvoll:

– Nå sitter vi i byråd allerede og er veldig godt fornøyd med dagens samarbeid. Så det skal nok veldig mye til før vi får et Oslo-byråd uten SV dersom venstresiden vinner valget. Vi går ikke inn i forhandlingene med ultimative krav, samtidig har vi selvsagt en smertegrense som disse hovedkravene sier en del om.

– SV er blitt større siden forrige valg, og da vil vi ha mer gjennomslag. Det viktigste for oss er ikke å sitte i byråd, men å få endringer som er nødvendige for byen, legger hun til.

Lover opposisjon til dårlig politikk

Lysbakken forklarer strategien med at han ønsker at SV skal være tydelig overfor velgerne på hva partiet vil med makten de søker. Fylkesnes omtaler det som et «viktig demokratisk poeng» at SVs velgere ikke skal bli overrasket over hvilke saker partiet vil satse på i forhandlinger.

– Det burde partier være flinkere til. Alle går til valg på en masse ting, men må gjøre kompromisser. Vi er tydelige på hva vi vil prioritere, sier Lysbakken.

Like viktig er det å avfyre et skremmeskudd mot Ap:

– Når vi søker posisjon, gjør vi det ikke for posisjonens skyld. Der vi styrer, skal det skje store forandringer for folk. Da holder det ikke å få Ap alene i posisjon. Skal Ap samarbeide med oss, skal vi prege politikken på avgjørende områder, sier Lysbakken.

– Hvorfor gjør dere ikke dette ikke overalt i Norge?

– Noen steder er det ikke er fornuftig, enten fordi den politiske situasjonen tilsier det eller av andre grunner.

– Er dere beredt på å ta konsekvensene dersom kravene blir avvist?

–Ja, hvis politikken ikke blir god nok, går vi opposisjon. SV skal være i opposisjon til dårlig politikk. Sånn må det være.