Politikk

Høies sykehjemsforslag møter motbør fra Høyre-styrte Bærum

– Et kraftig varsku til Bent Høie (H), sier Aps helsepolitiske talsmann etter at Høyre og Frp i Bærum går mot egen regjering i synet på tilskudd til sykehjem.

 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist

Bærum kommune har planer om å renovere sykehjem for 1,6 milliarder kroner de neste tre årene. I denne perioden har de regnet med å få dekket vel halvparten av regningen – 916 millioner kroner – av Husbankens investeringstilskudd.

Men hvis Regjeringen iverksetter en varslet endring, blir kommunen sittende med hele regningen selv.

Bærum: Avgjørende renovering

Ifølge Kommunal Rapport mener ordfører Lisbeth Hammer Krog i den Høyre-styrte kommunen at denne renoveringen er «avgjørende for å sikre bærekraftige omsorgstjenester når antall eldre stiger vesentlig om noen år».

Derfor protesterer både hun og Frps leder av hovedutvalg for bistand og omsorg, Torbjørn Espelien, på forslaget fra Regjeringen.

Bare støtte til bygging som øker antall plasser

Kort fortalt dreier saken seg om at kommunen får et investeringstilskudd fra Husbanken når de bygger heldøgnsplasser i pleie- og omsorgssektoren. Men fordi Regjeringen ønsker trykk på å øke antall plasser, varslet den i revidert budsjett at støtteordningen skulle legges om.

Regjeringen signaliserte at de i budsjettet for 2017 kommer til å foreslå at man fremover kun vil gi støtte til bygging av heldøgnsplasser som totalt sett øker antall plasser. Å bygge om et sykehjem der det f.eks. ikke finnes bad på rommene, vil da ikke få støtte.

Oslo kan miste 3,5 milliarder kroner

Regjeringen har varslet at endringen innføres fullt ut fra 2019, og at den gradvis innfases fra og med neste år.

Forslaget har fått byrådet i Oslo til å protestere kraftig. Det har regnet seg frem til at endringen kan føre til at kommunen mister ca. 3,5 milliarder kroner i løpet av de neste ti årene.

Og nå viser det seg altså at Høyre og Frps politikere i Bærum også legger press på Regjeringen i håp om å få stoppet endringene.

Les også

Her kan du lese om hvordan Oslo, som har sykehjem med doskap på rommet - kan bli rammet av forslaget.

Frp: Kan føre til dårligere eldreomsorg

– Vi kan ikke møte eldrebølgen uten å effektivisere dagens sykehjem, understreker de ifølge Kommunal Rapport.

– Hvis Husbanken ikke lenger skal gi tilskudd til renovering, blir kommunene tvunget til å til å drifte eldre, uhensiktsmessige boliger. Da vil eldreomsorgen bli dårligere, sier Espelien til bladet.

Ap: Bør være kraftig varsku til Høie

– Meldingene som kommer fra Høyres egne folk i Asker og Bærum, bør være et kraftig varsku til helseminister Bent Høie (H), sier Aps helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen.

– I en tid hvor vi trenger mer kvalitet, bedre plasser og flere plasser i eldreomsorgen er det overhodet ikke fremtidsrettet å innrette tilskuddet slik Regjeringen foreslår, sier han og oppfordrer Regjeringen til å snu og karakterisere forslaget som et «arbeidsuhell».
Micaelsen sier Ap kommer til å fremme forslag om at kommunene fortsatt bør få tilskudd til både ombygging og bygging av nye plasser, samt til velferdsteknologi og andre moderne måter å bygge god eldreomsorg på.

Aps helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen oppfordrer Regjeringen til å snu.

Høie: Innsats må rettes inn mot å få flere plasser

Bærum kommune skrev i juni brev til helseminister Bent Høie og kommunalminister Jan Tore Sanner der de ber Regjeringen droppe det varslede forslaget. Men svaret Høie sendte, gir ingen signal om kursendring.

«I årene framover blir det viktig å få flere heldøgns omsorgsplasser for å møte den store økningen i antallet brukere som vil komme fram mot 2030. Det er her innsatsen nå må rettes inn», skrev han.

Les også

Tror du kommunen kan ta formuen din om du havner på sykehjem?

KS blir «uhyre overrasket» om signalene ikke endres

Da Aftenposten i juni ba KS om kommentar til den foreslåtte endringen, var svaret fra områdedirektør Helge Eide som følger:

«Jeg vil være uhyre overrasket hvis Regjeringen legger til grunn at ordningen ikke kan brukes til rehabilitering fremover i tid hvis kommunene har behov for det.»

KS-leder Gunn Marit Helgesen (H) uttaler til Kommunal Rapport at Regjeringen har advart mot forslaget i møter med Regjeringen og vil gjøre det igjen i høst.

– Omleggingen vil ødelegge den fleksibilitet kommunene trenger for å kunne tilrettelegge for best mulig tjenester, sier hun og kaller forslaget en «rigid ordning som gjør handlingsrommet til kommunene mindre.»

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Eldre
 2. Bent Høie
 3. Lisbeth Hammer Krog
 4. Eldrebølge
 5. Politikk
 6. Torgeir Micaelsen