- Vi vil bekjempe rasisme overalt

Fremskrittspartiets generalsekretær Geir A. Mo garanterer at partiet vil bekjempe rasisme overalt. - Jeg tror ham. Men vi vil fortsatt ha en debatt om hva som er rasisme, sier Høyres Per-Kristian Foss.

Fremskrittspartiet står for at alle er like mye verdt, sier partiets generalsekretær Geir A. Mo.
  • Mona W. Claussen

– Rasisme er en vederstyggelighet som Frp vil bekjempe på alle arenaer; i politiske debatter og i alle fora vi deltar i, sa Frps generalsekretær Geir A. Mo til VG under geburtsdagsfeiringen til Arbeiderpartiets generalsekretær Martin Kolberg i går.

— Fremskrittspartiet står for at alle er like mye verdt og at ingen er mindre verdt fordi noen har en annen bakgrunn enn andre, poengterte Mo.

Bakgrunnen er debatten om partiformann Siv Jensens tale til Frps landsstyre lørdag, der hun hevder at det foregår en snikislamisering av Norge.

— Det er norsk lov og norsk styresett som skal gjelde dersom Frp får fornye Norge, sa hun.

— Alle partier mener at alle i Norge skal respektere norsk lov, svarte statsminister Jens Stoltenberg.

Høyres Per-Kristian Foss gikk lenger, og sammenlignet Jensens angrep på islam med angrepene på jødene i mellomkrigstiden.

Kolberg: Flere uheldige utspill

Martin Kolberg sa i sin festtale i går at han ikke ser på Frp-leder Siv Jensens uttalelser om at Norge snikislamiseres som rasistiske, men sa at han mente at flere av hennes utspill er uheldige.

– Hun har tidligere kommet med generaliserende uttalelser om folkegrupper. Jeg synes helt klart at hun også gikk for langt i sin stigmatisering med sine islam-uttalelser, sier Kolberg til avisen.

Nå har Frps generalsektretær Geir A. Mo altså gitt en garanti for at partiet vil bekjempe rasisme.

Foss: Intensjonen er god

— Jeg tror ham. Intensjonen er god. Men vi vil fortsatt ha en debatt om hva som er rasisme, sier Foss til Aftenposten.no.

- Hvorfor er vi så uenige om hva rasisme er?

— Fordi avsender ofte oppfatter budskapet annerledes enn mottaker. I Norge har vi ikke så lang tradisjon med å behandle nye minoriteter. Vi skal ha en løpende debatt om problemene knyttet til integrering. Men det skal være en saksdebatt om grensene for integrering, ikke en debatt som sender beskyldninger til hele folkegrupper, sier Foss.

— Mange muslimer følte seg støtt over å bli slått i hartkorn med ekstreme krefter, sier han til Aftenposten.no.