Rødt vil hverken administrere kapitalismen, EØS-avtalen eller Nato-medlemskapet i regjering

«Som et revolusjonært sosialistisk parti er det ikke Rødts oppgave å administrere kapitalismen i regjeringsposisjon.» Det slår Rødt fast i eget prinsipprogram.

Bjørnar Moxnes leder et parti som advarer mot «ministersosialisme» i prinsipprogrammet sitt.
  • Solveig Ruud

– Rødt vil kreve gjennomslag, men det skal veldig mye til for at Rødt skal gå inn i en regjering, sier partileder Bjørnar Moxnes.

På dette området skiller Rødt seg fra de andre partiene.

Ifølge gjennomsnittet av de siste meningsmålingene har Rødt en oppslutning på 5,6 prosent. Partier som ligger dårligere an enn det, Venstre og KrF, søker regjeringsmakt. Men det gjør ikke Rødt. Og det skyldes partiets prinsipper.

Statsrådsskifte fjerner ikke kapitalkrefter på fremmarsj

«Kapitalkreftene har lenge vært på frammarsj. Det krever mer enn å bytte statsråder for å snu dette», skriver partiet i et strategidokument. Dokumentet ble lagt frem i januar og inneholder partiets regjeringsstrategi.

Her slår partiet fast at Rødt vil «endre samfunnet i riktig retning, ikke administrere kapitalismen på grunnlag av husmannsavtalen EØS og et NATO-regime som er underlagt stormaktene.»

– At Rødt skal gå inn i en regjering som fortsetter med EØS-tilpasning, og som deltar i Natos kriger, er utenkelig. Da er det ikke lenger noen vits i å ha partiet Rødt. Da kan vi melde oss inn i Ap, sier Moxnes.

– Det går noen absolutte grenser for hva vi kan være med på. Det er noe annet for partier som ikke har noen ideologi, som f.eks. Venstre, sier han.

– Betyr det at så lenge kapitalismen eksisterer, går dere ikke inn i en regjering selv om dere får 15 prosents oppslutning?

– Det er ikke slikt jeg bestemmer alene, men jeg tror i så fall det måtte være for å erstatte EØS-avtalen eller Nato med mer nasjonal suverenitet. Og styrkeforholdene må være vesentlig annerledes enn i dag. Det skyldes rett og slett at vi risikerer å miste det som er Rødts politiske eksistensberettigelse, om vi blir underlagt og overstyrt av Ap-toppene eller andre større partier. Og da gjør vi oss selv og våre velgere en bjørnetjeneste, sier han.

Nei til ministersosialisme

I strategidokumentet viser Rødt til prinsipprogrammet. Det er her det ettertrykkelig slås fast at partiet ikke vil administrere kapitalismen.

Partiet har ingen tro på en strategi der tanken er at kapitalismen kan omdannes til sosialisme gjennom gradvise reformer fra regjeringskontorene.

«Denne regjeringsstrategien er også kalt ministersosialisme. Som et revolusjonært sosialistisk parti er det ikke Rødts oppgave å administrere kapitalismen i regjeringsposisjon», sies det.

Det pekes på at sosialistiske partier med en slik strategi har endt opp som systemlojale. De har ifølge Rødt «forlatt målet om sosialisme når de har fått makt.»

Rødt vil heller mobilisere folkelige krefter nedenfra. Partiet mener slik motkraft er nødvendig for å få til «antikapitalistiske reformer», avskaffe kapitalismen og erstatte det med et sosialistisk folkestyre.»

Sosialister i andre partier har sviktet

Rødt mener at man ikke kan si ja takk til begge deler: kapitalisme og et reelt demokrati.

«For at det arbeidende folket skal ha makt, trengs en radikal endring av maktforholda – en sosialistisk revolusjon», sier partiet i prinsipprogrammet.

Partiet ønsker ingen væpnet revolusjon, slik partiets forgjengere i AKP (ml), Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene), i sin tid gjorde. Rødt ønsker en demokratisk forankret revolusjon, som ifølge programmet skal skje fredelig.

«Dette krever at fagbevegelsen og andre store folkelige organisasjoner setter spørsmålet på dagsordenen og at et stort flertall av befolkninga stiller seg bak endringene», sies det i programmet.

Vil gjerne påvirke politikken

Men Moxnes og Rødt vil gjerne påvirke politikken. Og får vi en ny rødgrønn regjering, sies det tydelig i strategidokumentet at partiet ønsker en samarbeidsavtale med denne. Rødt mener partifeller i Danmark har gode erfaringer med dette.

– Vi kan få større gjennomslag ved å samarbeide med en ny regjering enn ved å gå inn i den og forhandle bak lukkede dører, sier Moxnes.

– Men dere sier ikke nei til budsjettforhandlinger, de skjer også bak lukkede dører?

– Nei, det gjør vi ikke. I de får vi full frihet til å mobilisere mot en slik regjering, sier partilederen.

Han presiserer at Rødt da vil ha en selvstendig posisjon til å slåss for alt de har gått til valg på.

– Å være med på forhandlinger om statsbudsjettet er veldig viktig, sier Moxnes, som flere ganger har understreket at han ikke vil bli noen dørmatte for en eventuell ny regjering.