Politikk

Eldre og syke må vente lenge på valgløfter fra Høyre og Frp

Hvis de kom til makten, skulle alle pasienter få fritt behandlingsvalg fra 1. janauar 2016. Ingen ville lenger ha behov for private helseforsikringer og legens anbefaling skulle gi eldre sykehjemsplass. Nå sliter Bent Høie og Siv Jensen med å innfri løfter. Mye skjer på tampen av perioden.

Frp lovet lovfestet rett til sykehjemsplass etter legens anbefaling. Høyre lovet 12 ekstra milliarder til sykehus og fritt sykehusvalg til alle. Sjekk hva de klarer og hvor sent løfter innfris.

 • Tine Dommerud
  Journalist
 • Solveig Ruud
  Journalist

Det manglet ikke på konkrete løfter om bedre helse— og omsorgspolitikk da Frp-leder Siv Jensen og Høyre-nestleder Bent Høie drev valgkamp i 2013.

(Oversikt finnes lenger ned i saken)

Lurer du på hav kommentator Thomas Hornburg mener om saken? Les denne:

Les også

Bent Høie er stjernen som måtte skuffe

Som helseminister har Høie fått i oppdrag å gjennomføre det de lovet – eller det de lovet etter først å ha forhandlet med sentrumspartiene og deretter etter forhandlinger seg imellom.

Ligger etter skjemaet med sykehusmilliarder

I forrige uke ble det klart at løftet om å legge ned de regionale helseforetakene ikke vil bli gjennomført i denne stortingsperioden, men at Regjeringen bare satser på at Stortinget rekker å fatte et prinsippvedtak om nedleggelse. Og helseministeren innrømmer at han ligger etter skjemaet når det gjelder løftet om 12 ekstra sykehusmilliarder i perioden: i gjennomsnitt tre ekstra milliarder hvert år i denne perioden. Før 2016-budsjettet, som nå kommer, ligger han 1,5 milliarder kroner på etterskudd.

— Det var et riktig løfte å gi, fordi det var behov for å få en større vekst i sykehusenes økonomi og mer penger til pasientbehandling, sier Høie og forklarer at det hadde vært stramme sykehusbudsjetter i nesten ti år og det gikk ut over pasienter, vedlikehold og investeringer.

Mener ambisiøst løfte var riktig å gi

— Så gikk vi ut med et ambisiøst løfte, og selv om vi ikke har klart å nå hele det løftet, så har vi likevel klart å få til et som vi ønsket, nemlig et taktskifte når det gjelder vekst i sykehusenes økonomi, sier han.

Høie viser også til at mens Ap lovet å behandle 1 million flere pasienter på fem år, har Regjeringen økt antallet med 430.000 på to år.

Høie understreker også at færre er på venteliste, og at ventetiden går ned.

Dette ble lovet i 2013, og slik går det

Høyres løfte om fritt behandlingsvalg blir i høst innført – først for pasienter som trenger behandling knyttet til rusmisbruk, psykiatri og noen andre typer sykehusbehandling. Reformen er mer beskjeden i innhold og tempo enn Høyre lovet og gjenga slik på Høyres egne nettsider: " Med Høyre i regjering skal alle pasienter selv velge om de skal behandles på et privat eller offentlig sykehus. – Med denne ordningen vil det ikke være behov for å tegne sykeforsikring, sier Bent Høie".

Konfrontert med at han skal ha sagt at det ikke ville bli "nødvendig med" private helseforsikringer, sier han nå følgende:

— Nei, det har jeg aldri sagt.

- Ikke noe i nærheten heller?

— Nei, sier han og hevder at han bare har sagt at han synes det var uheldig at stadig flere kjøpte slik forsikring for å dekke tjenester de faktisk har rett og krav på, en utvikling han mener undergraver et solidarisk offentlig helsevesen.

Han bemerker at forsikringsbransjen tilpasser seg enhver situasjon. Han tviler nå på at det blir færre forsikringer.

På spørsmål om han lovet for mye, svarer han kort og godt: "Nei." Han vil heller ikke vedgå at det er noen brutte løfter her – siden de ikke er lagt på hyllen.

— Men det kan være at noe er forskjøvet i tid, innrømmer han. Han minner om at en rekke forslag allerede er innført som pakkeforløp for kreft, økt satsing på rus og psykiatri, samt på etterutdanning og økt kvalitet i helsetjenestene.

Frp: Det skjer masse

I eldreomsorgen er det innført rabatt på dobbeltrom og tilskuddet til investering i nye plasser er økt.

Frps opprinnelige eldreløfter var mye mer konkrete enn den eldrepolitikken Regjeringen fører. Men Kari Kjønnaas Kjos (Frp), leder i Stortingets helse- og omsorgskomité, avviser at Frp lovet for mye.

— Nei, det gjorde vi ikke, sier hun og forteller at det var Frps politikk de gikk til valg på og ikke eventuelle samarbeidspartneres.

- Men i valgkampen visste dere jo at dere sto alene om mye av dette og ikke ville kunne innfri slike løfter?

— Vi visste ikke hvilke av dem vi ikke fikk innfridd, sier hun og påpeker at Frp visste at partiet ville få gjennom noe av det de sto alene om.

— Nå ser vi ser at det skjer en hel masse ting vi snakket om i årevis. Selvsagt ville det vært fint å ha 51 prosents oppslutning og få gjennom Frps politikk, men vi er jo realister, sier hun.

Selv om Frp ikke fikk gjennomslag for at staten skal overta finansiering av eldreomsorgen, betrakter hun og Frp forsøket som en seier.

Vil du ha dokumentasjon på løfter og annet i denne artikkelen, finner du mye her:

Les også

 1. Her lover Høie og Høyre 12 milliarder kroner mer til sykehus, frittbehandlingsvalg

 2. Fritt behandlingsvalg kan bli satt på vent

 3. Skal starte diagnostisering innen 48 timer

Les også

Siv Jensen gir inntrykk av å ha vunnet en tapt sak

.

Les mer om

 1. Politikk
 2. Helsepolitikk
 3. Eldreomsorg
 4. Fremskrittspartiet (Frp)