Samferdselsministeren om budsjettet: Beholder E18, men skyver på en rekke prosjekter

Samferdselsminister Jon Ivar Nygård (A) sier regjeringen vil prioritere vedlikehold og drift i budsjettet. Særlig tre veiprosjekter kan stå i fare for å bli skjøvet på.

Jon Ivar Nygård (A) sier han ikke forventer noen heiarop etter budsjettet legges frem, men at han tror mange har forståelse for at regjeringen utsetter en rekke prosjekter.

Jon Ivar Nygårds kontor er fylt med myk oktobersol. Men mørke budsjettskyer truer. Allerede er statsråden blitt pekt ut som budsjett-taper. Regjeringen har forsøkt å dempe forventningene til budsjettet i månedsvis.

En rekke samferdselsprosjekt vil bli skjøvet på, det bekrefter samferdselsministeren.

– Det er nok sånn at det er forventninger om mange prosjekter som må bli utsatt. Og det skyldes at vi nå legger frem et budsjett som er stramt og oljepengebruken må ned. Vi ønsker å gjøre det vi kan for å holde rentene nede. Samferdselsbudsjettet er et slik budsjett der det går an å både bremse og gasse. Og nå må vi bremse.

Nygård holder kuttene tett til brystet, men avklarer at påbegynte prosjekter ikke vil bli utsatt eller kuttet i. Dette inkluderer den omstridte utbyggingen av E18 vestover.

– Det er et prosjekt som er i gang. Ingen igangsatte prosjekter blir stanset.

En liste Vegvesenet har laget, er også sentral for å se hvilke prosjekter som kan utsettes. Øverst på denne listen ligger fire prosjekter som Vegvesenet omtaler som modne.

  • E134 Oslofjordforbindelsen (Viken), 5,83 milliarder kroner
  • E134 Røldal – Seljestad (Vestland), 3,34 milliarder
  • E6 Megården – Mørsvikbotn (Nordland), 10,27 milliarder
  • E16 Hylland – Slæen (Vestland), 1,64 milliarder

– Ja, det kan være at de blir utsatt, men jeg vil ikke gå inn på hvilke konkrete prosjekter det gjelder.

Motorveier kan bli skrotet av nye krav

Siden 2004 har norske regjeringer foreslått og Stortinget stilt seg bak en Nasjonal transportplan (NTP). Den beskriver hvilke vei-, jernbane-, havne- og flyplassprosjekter Norges politiske ledelse vil prioritere de neste ti årene. Her bestemmes også hvor mye penger som skal brukes.

Hvert fjerde år gjennomgås, justeres og «vedtas» planen på ny. Det skjer etter innspill fra transportetatene og forslag fra regjeringen, et forslag Stortinget til slutt diskuterer og stemmer over.

Den forrige planen kom i år, men allerede har samferdselsdepartementet varslet at de vil justere denne ett år tidligere enn planlagt.

Nygård sier den nye transportplanen skal være mer realitetsorientert enn den som ble laget av Solberg-regjeringen.

– Nå er den urealistisk sett med dagens øyne og dagens virkelighet. Vi må komme raskt i gang med å lage ny NTP som et realistisk styringsdokument.

– Er vi der nå at – hvis man ser på NTP – at vi må kaste den som har vært og begynne på nytt?

– Mange av de prosjektet som ble omtalt som oppstartsprosjekter i den første seksårsperioden, de vil nå bli skjøvet på. Da vil årstallene bli påvirket. Vi må gjøre en helhetlig vurdering av alle prosjektene og porteføljen når vi lager ny NTP i 2024.

Regjeringen skal også legge ut nye veinormalerveinormalerEt standarkverk for utforming og dimensjonering av offentlig vei- og trafikkanlegg. på høring. Dette kan få innvirkning på fremtidige motorveier. Planen er at det skal mer trafikk til for å få lov til å bygge en motorvei.

– Du skal ha et høyere trafikknivå for å bygge firefelts vei og vi utvider muligheten for to og trefeltsvei. Vi legger til rette for 90 km/t og 100 km/t. Da legges det og til rette for at man kan gjenbruke mer av eksisterende vei.

– Kan det bli noen motorveier som ikke vil bli bygd likevel?

– Det kan det bli. Men man må huske den diskusjonen for motorvei vs. vanlig vei er litt karikert for det er ikke så mye motorvei som planlegges.

– Hva er de største som planlegges?

– Fergefri E39 og Hordfast er vel de som ligger i planen i dag.