Fredag sluttet den eneste i regjeringen med ikke-vestlig bakgrunn. – Det er rom for mer mangfold.

Av 69 statsråder og statssekretærer, har nå ingen røtter fra ikke-vestlige land. Det er rom for mer mangfold, innrømmer Statsministerens kontor.

Her er regjeringen under åpningen av det 167. storting i oktober i fjor. Stortinget var da rekord-mangfoldig. Det samme kan man ikke si om regjeringen.

Fredag sluttet norsk-libanesiske Nancy Herz (Ap) i regjeringen. Hun fikk avskjed i nåde ved Kongen i statsråd fra stillingen som statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Avskjeden hennes ble også en avskjed med etnisk mangfold i regjeringsapparatet.

Regjeringen svarer til et storting som aldri før har vært mer mangfoldig. I dag har 11 av 169 representanter innvandrerbakgrunn fra land utenfor Europa. Men i regjeringen er saken en helt annen.

Etter Herz’ avgang, er det nå 69 statsråder og statssekretærer i regjeringen. Ingen av disse har innvandrerbakgrunn fra land utenfor Vesten.

De styrer et land der snaut hver femte innbygger har røtter fra andre land.

Da Herz ble utnevnt som statssekretær i 2021, var hun og Hadia Tajik de eneste med minoritetsbakgrunn blant 63 personer. Tajik trakk seg for et år siden. Mens altså Herz slutter denne uken. Det har ikke lykkes Aftenposten å komme i kontakt med Herz.

– Vi må fortsette å jobbe for at flere ulike identiteter blir representert, og at man fortsetter å snakke om dette, sa hun til Aftenposten da hun ble utnevnt.

Men det motsatte har skjedd i regjeringsapparatet.

Nancy Herz sluttet fredag som statssekretær.

«For dårlig»

Aftenposten har stilt Statsministerens kontor (SMK) flere spørsmål om mangelen på etnisk mangfold i regjeringen. SMK svarer med en enkelt uttalelse på e-post.

«Folk med minoritetsbakgrunn er ikke godt nok representert i politikken generelt og heller ikke i regjeringsapparatet. Det er rom for mer mangfold og flere ulike stemmer, og vi vil jobbe for at befolkningen med innvandrerbakgrunn i større grad skal være representert.»

Det er statssekretær Halvard Hølleland som sier dette. Han sier videre at alle som jobber i regjeringsapparatet er satt sammen av ulike hensyn. Blant annet på bakgrunn av erfaring, geografi og kjønn.

Blant annet er det personer i regjeringsapparatet med samisk og færøysk bakgrunn.

Ikke stort bedre under Solberg

Også under Solberg-regjeringen, var det dårlig med ikke-vestlig representasjon.

Aftenposten har gått gjennom lister over statsråder og statssekretærer fra 2013 til 2021. Av 196 personer, fant vi kun disse med flerkulturell bakgrunn utenfor Vesten:

  • Abid Raja (V), statsråd.
  • Himanshu Gulati (Frp), statssekretær.
  • Laila Bokhari (H), statssekretær.
  • Dilek Ayhan (H), statssekretær.
  • Saida Begum (H), statssekretær.
  • Saliba Andreas Korkunc (H), statssekretær.

Dilek Ayhan mener det er trist at man ikke har kommet lenger i toppolitikken. Dilek Ayhan inkluderer også regjeringen hun selv var del av.

– Så langt har ikke de norske regjeringene vært flinke nok til å representere bredden i mangfoldet, sier hun.

Det samme mener Laila Bokhari. Hun skriver i en tekstmelding til Aftenposten at det er synd at regjeringsapparatet nå blir kritthvitt.

– Først og fremst fordi man går glipp av interessant kompetanse, innsikt, erfaring og nettverk.

Mener mangfold betyr erfaring

Dilek Ayhan sier at enhver regjering bør jobbe for å sikre mangfold. Hun mener det er viktig at hele befolkningen kan se seg selv representert i statsapparatet.

– Erfaringen den flerkulturelle delen av befolkningen vår har med seg er viktig. Både når ny politikk skal lages og utøves, sier hun.

Og det er nok av flinke folk der ute, sier hun.

– Det er ikke mangel på talenter blant nordmenn med flerkulturell bakgrunn, sier hun.

I Solberg-regjeringen var det også personer med blant annet samisk, bosnisk, tysk, islandsk og britisk bakgrunn.