120.000 potensielle velgere har gått ut av tiden. Hvilke stemmer tok de med seg?

Nesten 200.000 kan bruke stemmeretten for første gang i årets lokalvalg. Samtidig har 120.000 eldre velgere gått ut av tiden. Hvordan påvirker det høstens valg?

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 128.600 unge mellom 18 og 21 år kan stemme for første gang ved årets lokalvalg. 255.500 har aldri kunnet stemme i et lokalvalg før.

Men det er ikke alle som kommer til å tre inn i stemmeavlukket. 36,5 prosent av førstegangsvelgerne oppgir at de blir hjemme i stedet for.

Det er 14,8 prosentpoeng flere enn dem over 22 år. Det viser de tre siste meningsmålingene fra Norstat:

Miljøpartiet de grønne (MDG) er mest populært blant førstegangsvelgerne i forhold til andre velgere. Partiet leder med 2,3 prosentpoeng, men forspranget ligger innenfor feilmarginen.

Det er kanskje ikke så overraskende. Aftenpostens sakseierskapsmåling viser at de velgere mellom 15 og 29 år er mest opptatt av klima og miljø.

De andre førstegangsvelgerne

Utlendinger som har bodd i Norge i mer enn tre år har også stemmerett ved kommunevalget. Det samme har nordiske statsborgere som bor i Norge per 30. juni. Før høstens valg er det 62.000 flere slike potensielle velgere. Totalt er det 358.400 utenlandske statsborgere med stemmerett i årets valg.

I denne gruppen gjorde Arbeiderpartiet (Ap) det svært godt i 2019, ifølge SSBs velgerundersøkelse. Denne undersøkelsen kartlegger, i motsetning til de vanlige undersøkelsene, også hvor respondentene kommer fra.

Også MDG gjør det godt blant utenlandske statsborgere. Den største støtten henter de fra Vesteuropeiske land utenom Norden, hvor partiet nådde hele 22,8 prosent på valgdagsmålingen.

Velgerundersøkelsen har et relativt lavt utvalg av utlendinger. Men om vi ser på alle velgere med innvandrerbakgrunn, kan vi se noen tendenser i hvordan de ulike gruppene stemte ved forrige valg. Blant utlendinger fra Afrika hadde Ap et veldig klart flertall med 64,6 prosents oppslutning. Når man bryter ting ned så mye, blir imidlertid antallet respondenter kun 61. Da er også feilmarginen betydelig.

Men ser vi på alle innvandrere, også dem som har fått norsk statsborgerskap, har Ap fremdeles flertall, med 55,4 prosent blant afrikanerne.

Sistegangsvelgerne

Siden lokalvalget i 2019 har over 120.000 potensielle velgere gått ut av tiden. Av disse har rundt 80 prosent vært over 70 år. Partiet som kan ha tapt mest på dette, ifølge velgerundersøkelsen, er Høyre (H). Det var i alle fall det av de store partiene som i størst grad skilte de eldre fra de yngre ved forrige valg.

De eldre var også flinkere til å velge partikategorien «Andre». Her inngår blant annet Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), som gjorde et brakvalg i 2019. Partiet ble stort nok til å bli skilt ut i velgerundersøkelsen. Det var likevel ikke til FNB eldrestemmene gikk. Partiet hadde tilsvarende lik oppslutning hos de eldre som i befolkningen for øvrig. Det var i de andre «andre» de eldre stilte med rundt 60 prosent flere velgere.