Sliter med eldreløftene

Siv Jensen på besøk på Fagerborghjemmet i Oslo i 2010. Eldreomsorg har vært blant Frps viktigste saker i opposisjon, men nå sliter partiet med å få gjennomslag for valgløftene.
  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud
  • Det skal ikke stå på pengene, lovet Frp før valget. Men nå krangler Høyre og Frp om hvor mye et forsøk med statlig finansiert eldreomsorg skal koste. Og det er bare ett av problemene de strir med.

«Elleville tilstander» var uttrykket Siv Jensen brukte om kommunenes varierende tilbud til de eldre før hun inntok Finansdepartementet. Hun gjorde det klart at det skulle bli slutt på at kommunenes økonomi avgjorde hva slags omsorgstilbud man fikk.

« I stedet mener jeg vi bør innføre ett eneste krav, som skal gjelde i hele landet: Legens ordre. Mener legen din at du må på et sykehjem, så skal du ha rett på en sykehjemsplass. Så enkelt bør det være».

Det ble litt mer komplisert allerede i regjeringsforhandlingene. Et løfte om lovfestet rett til sykehjemsplass ble til et løfte om å «utrede lovfestet rett til heldøgns pleie og omsorg med sikte på innføring i perioden.»

Og den statlige finansieringen ble omformulert til at Regjeringen skulle « ta initiativ til en forsøksordning med statlig finansiering for eldreomsorgen, som kommunene kan søke på. Forsøksordningen skal inkludere et begrenset antall kommuner, vare over tid og evalueres.»

Les også:

Les også

Søviknes «livredd» for at Frp mislykkes med eldreomsorgen

«Det vi alltid har snakket om»

Eldreomsorgen er en av Frps aller viktigste kjernesaker.

Da Siv Jensen omtalte Frps gjennomslag i regjeringsforhandlingene på et landsstyremøte i eget parti i vinter, uttalte hun at Frp «nå er i gang med gjennomføringen av det vi alltid har snakket om.»

Men etter det Aftenposten erfarer, sliter Regjeringen nå med å finne ut hva som skal lovfestes og Frp og Høyre har allerede tørnet sammen på møter om hvordan forsøket skal finansieres.

Definert eller ikke definert prislapp

Høyre skal ha tatt til orde for at det skal skje innenfor det man kaller rammefinansiering. Altså at man setter av en bestemt pott med penger. Da skal Frp ha sagt at hele poenget med deres modell er at alle skal få det de har krav på enten det dreier seg om en sykehjemsplass eller et annet tilbud – og da blir regningen deretter.

En sentral kilde sier floken bare kan løses av statsminister Erna Solberg (H) og Siv Jensen.

I kommunesektoren påpekes det at dersom staten skal ta en kjemperegning for et utvalg kommuner, er det mange som vil melde seg som forsøkskommuner.

Les også:

Les også

Regjeringen vil lovfeste retten til sykehjemsplass

Yngreomsorgen

Selv om Frp-lederen oftest snakker om sykehjemsplasser, er det altså en lovfestet rett til «heldøgns pleie— og omsorg» Regjeringen skal utrede. Mange mener at man egentlig har en slik rett. Men Høyres statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at pasientene ikke opplever det som en reell rettighet i dag.

- Vår målsetting er at det både skal være og oppleves som en reell rettighet. Har man et vedtak om heldøgnsplass, skal det innfris, men det er stor forskjell kommuner imellom om hvordan dagens lovverk praktiseres, sier hun og sikter til både hva slags boform man da får, hvor lenge man må vente og hvordan sykehjemsplassene brukes, sier Lisbeth Normann (H).

Siden dagens omsorgstilbud gis både på sykehjem, i omsorgsboliger og hjemme hos folk, samt at omsorgssektoren i stadig økende grad omfatter yngre brukere, tar det tid før Regjeringen kommer frem til hva den skal legge frem.

Les også:

Les også

Har sittet hundre dager i regjering: Se hva Frp sa før og hva de sier nå

Må ha reell mulighet til å bli gjennomført

Normann bekrefter at Regjeringen nå utreder hva den skal foreslå å lovfeste.

— Ja, slik at vi er sikre på å treffe de gruppene som eventuelt har behov for rettighetsfesting, sier hun.

Hun opplyser at man nå drøfter om rettighetsfestingen skal gjelde både eldre og yngre brukere og både tilbud i sykehjem og omsorgsbolig.

- Vi må tenke oss nøye om, og det vi foreslår må ha en reell mulighet til å gjennomføres både pengemessig og i praksis, sier hun.

Ifølge Normann håper Regjeringen å få sendt ut et høringsnotat i 2015.