Politikk

Kaller det en bortforklaring at Aps fall er en del av europeisk trend

Sps sterke fremgang bekymrer ikke Dag Terje Andersen. Han mener at felles front mot Høyre er viktigere enn at Ap skal markere distranse til Sp.

Dag Terje Andersen (Ap) leder Stortingets kontrollkomité og er inne i sitt siste år som stortingsrepresentant. Han mener Aps tilbakegang mer er skapt i Norge enn en del av en europeisk trend.
 • Alf Ole Ask
  Alf Ole Ask
  Journalist

Ap ligger på bunnivå på meningsmålingene. Høyre har vært større enn Ap på målingene siden mars. Sp fosser frem. I land etter land ligger sosialdemokratiet med brukket rygg.

– Når kommentatorer og andre peker på at vår nedgang er en del av en europeisk trend, så er det mer en bortforklaring enn en analyse. Det blir for lettvint. En europeisk trend er ingen unnskyldning for vår lave oppslutning, sier Dag Terje Andersen.

Den tidligere statsråden, partisekretæren og stortingspresidenten har takket nei til gjenvalg for Ap i Vestfold. Når elgjakten starter neste år, er den tidligere skogsarbeideren pensjonist.

Han har rundet 63 år. Andersen er den eneste på mange år som har gått fra en jobb i toppolitikken tilbake til skogen. Det skjedde da han falt ut av Stortinget i 2001.

Historisk har Ap i Norge og søsterpartiene i Norden hatt større oppslutning enn sosialdemokrater på Kontinentet.

– Det er ingen grunn til at vi ikke kan klare det igjen, sier han før han legger inn nok en snus.

Skjerpe profilen mot Sp

– Burde Ap markere en tydeligere avstand til en del av Sps løsninger?

– I en del spørsmål er det ikke så stor avstand mellom oss og Sp at det er noe å markere. I saker som er viktig for distriktene, har vi få problemer med å finne hverandre. Det gjelder for eksempel i distriktspolitikken, skog- og landbruk og fiskeripolitikken. Vi er enige om at de sosiale forskjellene øker. Det vil vi ikke ha noe av. Jeg betrakter ikke Sp som en motstander, men som en konkurrent.

– Hva betyr det?

– Vi ønsker begge en bedre politikk for distriktene og mener at Høyre fører en distriktsfiendtlig politikk. Det er bedre å ha oppmerksomheten rettet mot hva som skiller oss fra Høyre. Vi som har som mål å danne regjering sammen, bør ikke hakke på hverandre. Det utelukker ikke at vi markerer uenighet der vi er uenige.

Sp snudde om pensjon

For eksempel i spørsmålet om pensjon fra første krone?

– Jo, men der opplevde vi her i Stortinget at Sp stemte for vårt forslag. De snudde i salen under behandlingen og kom oss i møte, etter først å ha signalisert at de ville stemme imot, sier han.

Andersen trekker pusten og slår fast at pensjon fra første krone er en meget viktig sak. Det burde vært innført for lenge siden.

– Det er ille at vi i privat sektor har store grupper som ikke har ordentlig pensjonsopptjening. Det skal vi gjøre noe med når vi vinner valget, sier han.

Ap pluss Sp i regjering

– Er det en god tanke at Norge etter valget kan ende opp med en Ap-Sp-regjering, slik Trygve Slagsvold Vedum ønsker?

– Jeg håper det blir et klart flertall for en Ap-Sp-SV-regjering. Grunnen er at jeg mener en mindretallsregjering av flere partier gir lite styringskraft.

– Mener du at Ap ikke bør gå inn i en regjering med Sp alene?

– Jeg kan ikke si det for all fremtid, sier han etter en tenkepause. Han legger til «om Ap og Sp fikk flertall».

– Men det der er et hypotetisk spørsmål. Uansett hva jeg svarer på det, så kan du lage en overskrift av det. Jeg bare konkluderer med at det er ikke et aktuelt alternativ nå, slår han fast.

I pollofpolls’ sammenfatninger av desembermålingene får Ap og Sp 39 mandater hver, totalt får partiene 78 mandater. Det trengs 85 for flertall, og med SV vil de ha støtte fra 91 mandater.

Ikke flinke nok

– Hvorfor har ikke Ap klart å bli det opposisjonspartiet som velgerne slutter opp om?

– Når Sp går så mye frem, skyldes det godt arbeid fra deres side. Men en del ting tar de litt lett på. De skal ha analyser og utrede alternativer til EØS-avtalen, sier de. Men i sitt alternative budsjett, vil de kutte EØS-kontingenten fra første januar neste år. Slikt henger ikke på greip, sier den tidligere landbruksministeren.

Ifølge Andersen er det en stor grad av frustrasjon knyttet til sentralisering. Folk føler at de ikke blir sett. Det er dette Sp har tatt godt tak i.

Andersen deler blant andre tidligere Ap-leder Thorbjørn Jaglands analyse om at det etterspørres mer sosialdemokratisk politikk. Men velgerne har blant annet gått til Sp.

– For vår del har vi gjort en for dårlig jobb. Når det er sagt så mener jeg at både budsjettbehandlingen i høst og utkastet til nytt partiprogram viser en tydelig gjenkjennelig profil for Ap. Det er også tilbakemeldingene jeg får.

Indre strid og #metoo

– Hva er de direkte årsakene til at Ap ligger rundt 20 prosent i dag?

– Én er helt åpenbar. Vi har hatt for lange perioder der det har vært fokus på andre ting enn politikk, sier han og peker blant annet på #metoo-sakene og varslene som førte til Trond Giskes avgang som nestleder.

Han mener partilederens håndtering av Giskes avgang var meget god. Men han mener mediene har en større oppmerksomhet rundt uro i Ap enn i andre partier.

– Vi er best når vi får snakke om vår politikk, sier han.

– Ap må være gjenkjennelig som en Volvo

Andersen mener Volvo og Ap har likhetstrekk. I hans barndom lanserte Volvo sin Amazon-modell. En sikker folkebil med gode kjøreegenskaper og god bruktbilpris. Kampanjer for nyere Volvo-modeller har med det samme, pluss at de i de senere år har tatt med miljøaspektet. Folk som kjøper dette bilmerket, vet hva de får.

– Vi må som Volvo forandre oss, men vi skal være gjenkjennelige, understreker han.

Han tror at Sp kanskje ikke i samme grad er opptatt av fornyelse som Ap er det.

– Programutkastet vurderes av mange som en tydelig venstredreining, mener du at det er det?

– Ja, om noen ønsker seg det og mener de får det, så er det greit. Jeg vil først og fremst kalle det en tydeliggjøring av partiets profil. Den er på venstresiden. Vi ser at dette vekker en viss begeistring. Grunnen ligger nettopp her: Mange kjenner nå igjen det som er misjonen med Ap. Det er å utjevne forskjellene mellom folk, sier han.

Les også

 1. Jagland mener Ap nå slår inn på en riktig politisk linje: Mer stat og styring

 2. Ap-lederen tror ikke markedet alene kan løse klimakrisen: – Krever en annen type næringslivspolitikk

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Stortingsvalg
 2. EØS
 3. Metoo
 4. Distriktspolitikk