Politikk

Sveriges arbeidsminister skuffet etter møte med Isaksen om grensependlere

Dette møter svenske grensependlere som forsøker å krysse grensen til Norge på fylkesvei 220 i Halden. Grensen har i praksis vært stengt for personer som ikke er bosatt i Norge siden 29. januar.

Sveriges arbeidsminister mener Norge må finne en løsning for grensependlerne. Torbjørn Røe Isaksen understreker at det må være smittevernmessig forsvarlig.

  • NTB

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) var i et møte med Sveriges arbeidsminister Eva Nordmark tirsdag. Etter at Norge i praksis stengte grensene 29. januar, har mange svenske arbeidstakere som jobber i Norge, ikke hatt mulighet til å dra på jobb.

Fordi arbeidstakerne er forhindret fra å dra på jobb, får de heller ikke økonomisk kompensasjon som eksempelvis arbeidstakere som er permittert har rett på. Mange sliter derfor med privatøkonomien.

Sverige har også innført et innreiseforbud for nordmenn, men her er det unntak for personer som jobber i Sverige, så lenge man kan fremvise en negativ koronatest.

Flertallet på Stortinget sa nei til å hjelpe pendlerne

– Situasjonen for svenske og finske grensependlere er vanskelig, og det er svært høyt prioritert for oss å finne en løsning, sier Isaksen til NTB.

Statsråden fremhever at både den norske og den svenske regjeringen ønsker å finne en løsning, men at smittevern er viktig.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) understreker at FHI og Helsedirektoratet har gitt en klar anbefaling om at antallet som kommer til Norge, må begrenses sterkt, noe som er årsaken til grensestengingen.

– Vi må ha løsninger som er forsvarlige med tanke på smittevern. Vi har bedt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om å komme raskt tilbake til oss med en vurdering av hvordan og innenfor hvilke smittevernrammer vi eventuelt kan åpne for grensependlere fra Sverige og Finland, sier han.

Nordmark skuffet

Den svenske arbeidsministeren er skuffet etter møtet med Isaksen. Hun ønsket konkrete løsninger fremfor at FHI skulle undersøke muligheten for lettelser.

– Det er et skritt i riktig retning, men jeg blir ikke fornøyd før vi har fått konkrete svar på hvordan vi kan løse situasjonen. Jeg er skuffet over meldingene fra min norske kollega, skriver Nordmark til TT.

Sveriges arbeidsminister Eva Nordmark er skuffet etter møtet med Torbjørn Røe Isaksen.

Hun mener at situasjonen er urimelig, og at Norge er ansvarlig for å løse situasjonen.

– Siden det er Norge som har stengt grensen, er det Norge som har ansvaret for å løse problemene som dette har forårsaket, uttaler Nordmark.

LO krever kompensasjon

Sammen med SV og Senterpartiet har Ap tidligere fremmet forslag om at grensependlerne må omfattes av ordninger som sikrer økonomisk kompensasjon. Forslaget har ikke fått flertall i Stortinget.

LO i Norge og Sverige går nå sammen på tvers av landegrensene for å kreve økonomisk kompensasjon til pendlere som blir rammet av grensestengingen.

Det er lange tradisjoner for et felles nordisk arbeidsmarked og samarbeid på tvers av landegrensene.

– Den norske regjeringens beslutning om å stenge grensene uten å ta ansvar for grensependlerne, er en alvorlig trussel mot dette samarbeidet, skriver Therese Guovelin, nestleder i LO Sverige, og Peggy Hessen Følsvik, nestleder i LO Norge, i en felles uttalelse.

Solberg vil diskutere grensepolitikken med Löfven mandag

Sveriges statsminister Stefan Löfven har forgjeves forsøkt å få en diskusjon med Erna Solberg om grensepolitikken. Det er avtalt et møte mellom de to mandag.

Ifølge nyhetsbyrået TT har Löfven gjort flere forsøk på å opprette kontakt med sin norske statsministerkollega for å diskutere saken.

Löfven har ifølge TTs kilder fått beskjed om at Erna Solberg ikke har mulighet til å diskutere saken med ham før neste uke.

Fagdirektør Tor Borgersen ved Statsministerens kontor bekrefter at det ikke blir noe møte mellom Solberg og Löfven før neste uke.

– Det har vært god kontakt mellom våre to land på ministernivå. Fra norsk side jobbes det med løsninger, og det er avtalt et møte mellom Löfven og Solberg på førstkommende mandag, skriver Borgersen til NTB.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Torbjørn Røe Isaksen
  3. Sverige
  4. Koronaviruset
  5. Arbeidsinnvandring