Tannløst budsjett

Ingen spor av valgkampens fagre tannløfter i budsjettet.

Ingen av tannløftene fra valgkampen er fulgt opp i dagens budsjett.

Les også:

Privatpersoner bruker rundt åtte milliarder kroner i året på tannbehandling, og på vårens landsmøter og under valgkampen kom både Arbeiderpartiet og SV med løfter om at staten skal ta en større del av tannlegeregningen.

Fra løfte til mål

Men valgkampens ganske konkrete løfter ble redusert til et langsiktig mål om at det offentlige gradvis skal ta et større ansvar på tannhelsefeltet i Soria Moria II. I den nye regjeringsplattformen ble partiene enige om at ulike modeller skal utredes med sikte på å etablere et tak på den enkeltes utgifter til «nødvendig tannbehandling.» Konkret lovet imidlertid Regjeringen at eldre over 75 år skal få gratis tannbehandling.

Samtlige partier lovet i valgkampen også gratis tannbehandling for unge, selv om de satte aldersgrensen på forskjellig nivå. Ingen konkrete løfter ble imidlertid gitt i Soria Moria II om dette.

Ikke tannløft

SV har lovet at ingen skal betale mer enn 2500 kroner i året hos tannlege. Ap lovet også et tak på utgiftene, men har ikke konkretisert hvor lavt det skal ligge. Sp ønsker på sikt at utgiftene skal komme inn under frikortordningen.

Men i dagens statsbudsjett ser man ingen spor etter det varslede tannhelseløftet. Det er ikke varslet noe tak på tannlegeutgifter, og det er heller ikke funnet penger til å innfri det konkrete løftet om å gi eldre over 75 år gratis tannundersøkelse.

Bevilgningene til tannhelsetjenesten økes fra 66 til 70,5 millioner kroner — som tilsvarer en nullvekst.

Les mer om statsbudsjettet: