Sp vil tvinge NRK til å flytte til Grorud stasjon

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Oslo Sps listetopp Jan Bøhler vil bruke regjeringsmakt til å oppheve flyttevedtaket i NRKs styre. – Det må jo politisk vilje til, sier Sp-lederen.

– Man må se på det som prosjekt for samfunnsbygging, sier Sp-toppene Jan Bøhler (t.v.) og Trygve Slagsvold Vedum, som vil bruke regjeringsmakt for å plassere NRK på Grorud.

– Når vi skal lokalisere nytt hovedkontor til NRK, må vi bruke det til noe mer enn at det bare skal være for en mediebedrift. NRK er en samfunnsbedrift og hundre prosent skattefinansiert, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Vi møter ham og Jan Bøhler, tidligere leder av Oslo Ap, på Grorud stasjon, episenteret i Groruddalen. De peker på at «området har ganske lav norsk andel i skolen, fullføringsgraden i videregående skole er lav, ledigheten høy, og de sosiale forskjellene er blant de høyeste i Norge».

– Da må vi bruke plasseringen av NRK til å løse også andre samfunnsutfordringer. I tillegg til å få et nytt, fint sted for NRK kan vi få til samfunnsendringer i et område som har noen særskilte utfordringer, sier Vedum.

Han mener lokalisering av offentlig finansierte arbeidsplasser er et politisk spørsmål:

– I Norge har det vært vanlig å ta politiske grep som å lokalisere arbeidsplasser hvis vi har en utfordring i et område. Eller som i Nord-Norge, bygd ut et kortbanenett for å få vekst og utvikling, sier han.

På kollisjonskurs med NRK

Men i denne saken er Sp-lederen på kollisjonskurs både med NRKs styre, Oslo Ap og Oslo kommune.

– Jeg mener det er NRK som skal og bør avgjøre valget, sier Frode Jacobsen, leder i Oslo Ap.

NRK ønsker sentral beliggenhet og god kollektivtransport. De har pekt ut Bjørvika, Bryn​, Storo​, Løren​, Lillestrøm​ og Lilleaker som aktuelle områder. Også Tøyen og Klosterenga er ønsket som alternativer. Styret i NRK skal vedta lokaliseringen før sommeren.

Sp-lederen er ikke i tvil om at NRK virke positivt på skole og arbeidsliv i dalen.

– Ja, over tid vil det det. Hvis NRK flytter med rundt 2000 arbeidsplasser, vil det bli mer attraktivt å bosette seg i området. Det vil gi ringvirkninger som at andre mediebedrifter vil ønske å ligge i nærheten, det blir lettere å begynne med kafé og restauranter, sier han.

– Hvis vi kommer i regjering, er vi nødt til å gå inn og styre dette politisk, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Oslo Sps Jan Bøhler på Grorud stasjon, 12 minutter fra Oslo S.

– Må politisk vilje til

– Sp vil bruke lokaliseringen av NRK til å løse andre utfordringer?

–Ja, og til å utjevne forskjeller. I Norge er staten så stor. Hvordan den organiserer seg, har betydning for samfunnsutviklingen, sier Vedum.

Statseide Bane Nor eier majoriteten av tomtene i dalen. Sp-lederen mener derfor det ikke vil by på problemer å få kjøpe tomter.

– Det må jo politisk vilje til. Man må se på det som prosjekt for samfunnsbygging, sier han.

Styreleder i NRK, Birger Magnus, sier at «lokaliseringen handler først og fremst om å bevare NRK som en attraktiv arbeidsplass og å utvikle organisasjonen».

– Vi som NRKs styre må jo forholde oss til generalforsamlingen. Den har ikke gitt denne typen signaler, kommenterer Magnus.

– Hva blir konsekvensen hvis en ny regjering omgjør styrets vedtak?

– Hvis en ny regjering gir helt nye signaler, må vi diskutere det på det tidspunkt det eventuelt skjer, sier Magnus.

Bøhler: Vil endre Groruddalen

Jan Bøhler er «enormt entusiastisk og glad» for utspillet.

– Dette er noe vi har jobbet for i Groruddalen gjennom alle år. NRK er en av landets største arbeidsplasser med mange høyt utdannede mennesker. Det vil bety mye for å få en mer sammensatt befolkning her, sier han.

Ifølge Bøhler vil det være det «største grepet som er gjort for Groruddalen siden T-banen og drabantbyene ble bygget», og gi området ny status.

– En rødgrønn regjering vil omgjøre et vedtak om å plassere NRK i sentrum?

Ja, da blir det en ny runde med en Senterparti/Ap-basert regjering. Vi må bruke dette til noe mer enn å se på det som en mediebedrift. Dette er et generasjonsvedtak. Det er nasjonalt viktig å ta fatt i utfordringene her, sier Vedum.

– Ingen problemer ved at en ny regjering omgjør et vedtak fattet i NRKs styre?

– Jeg mener det er et politisk ansvar. Dette er en milliardinvestering. Hvis man legger NRK her, vil det bety noe 30–40–50 år frem i tid. Å overlate en så stor og tung beslutning bare til styret i NRK, blir feil, svarer Vedum.

– Hvordan vil NRK til Grorud bli mottatt?

– Det vil bli en entusiasme uten like. Det er dette vi har lengtet etter i tiår. Det er alltid noen som kommer med innvendinger mot lokalisering i Groruddalen. Nå synes jeg Groruddalen skal komme frem i køen, sier Bøhler.

Oslo Ap: – Litt rart å stille slike krav

Frode Jacobsen sier at « jeg er glad for at Sp med dette slår fast at NRK skal ligge i Oslo».

– Det har Oslo Ap sagt hele tiden. Hvor i Oslo NRK velger å flytte til, vil ha stor betydning for utviklingen i det området de kommer til. Vi har tidligere pekt på Tøyen som et godt alternativ. Vi har også vært med på enstemmig vedtak i bystyret, inkludert Sp, om at kommunen skulle tilby en tomt på Økern, sier han.

Jacobsen synes «det er litt rart å stille den type ultimative krav» som Sp gjør.

– Jeg synes den type retorikk ikke har noe for seg. Nå får vi se hva NRK gjør. Jeg har tillit at de gjør de beslutninger som er best for NRK, og at de vurderer sitt bidrag til samfunnet, sier Jacobsen.