Politikk

Asylstopp gir milliarder i økt handlingsrom

Asylstrømmen til Norge har avtatt kraftig. Det gir finansminister Siv Jensen (Frp) mange milliarder kroner ekstra å rutte med allerede i neste års budsjett.

Statsminister Erna Solberg (t.v.) og finansminister Siv Jensen diskuterer i disse dager statsbudsjettet for 2017 med sine regjeringskolleger. Kraftig redusert asyltilstrømming gir regjeringen økt handlingsrom allerede neste år. Roald, Berit / NTB scanpix

 • NTB

Hvis asyltilstrømningen fortsetter på dagens nivå, vil det bare komme rundt 3.500 asylsøkere til Norge i år. Det er en tidel av fjorårets antall.

Les også

Færre og færre asylsøkere til Norge

Dermed er det trolig behov for langt mindre penger til å håndtere asyltilstrømningen i 2017 enn i inneværende år.

Basert på Utlendingsdirektoratets (UDI) tall for hva det koster å ha en asylsøker boende på mottak i ett år, kan denne ene utgiften med dagens tilstrømming alene bli 5,6 milliarder kroner lavere neste år enn i år, viser beregninger NTB har gjort.

Selv en tilstrømming i år på 10.000, som UDI anslår, vil føre til at staten får 4,3 milliarder mindre i mottaksutgifter neste år enn i år.

Les også

Ny nedjustering i prognosene: Forventer 10.000 asylsøkere i år

Det gir Jensen og hennes regjeringskolleger større handlingsrom i 2017-budsjettet, som legges fram 6. oktober.

Flere utgifter spart

Beregningen hviler på at alle asylsøkerne i gjennomsnitt tilbringer ett år i mottak, før de enten får opphold og blir bosatt eller blir sendt ut av landet.

I realiteten blir mange boende lenger enn ett år på mottak.

Anne Gjertsen

UDIs regnskapstall for 2015 viser at det kostet 149.800 kroner å ha en voksen beboer i asylmottak i ett år. For enslige mindreårige asylsøkere er totalbeløpet 486.600 per beboer.

I tillegg til lavere utgifter til asylmottak vil staten også kunne regne med å bruke mindre penger på flere andre områder.

Ett av dem er uttransportering av asylsøkere som får avslag på sin søknad.

I fjor hadde Politiets utlendingsenhet (PU) 150 millioner kroner i variable utgifter i forbindelse med uttransporteringer, får NTB opplyst.

Les også

Rundt halvparten av asylsøkerne kan bli returnert

Saksbehandling hos UDI er en annen post som vil kunne slankes på statsbudsjettet for 2017 hvis tilstrømningen holder seg så lav som i dag.

Andre kostnadsposter som vil gå ned med redusert tilstrømming, er utgifter til tolk og registrering hos politiet.

Solbergs regnestykke

Disse ferske tallene korresponderer godt med anslag statsminister Erna Solberg (H) la fram for Stortinget i fjor høst.

Statsminister Erna Solberg (t.v.) og finansminister Siv Jensen diskuterer i disse dager statsbudsjettet for 2017 med sine regjeringskolleger. Kraftig redusert asyltilstrømming gir regjeringen økt handlingsrom allerede neste år. Roald, Berit / NTB scanpix

Den kraftige asyltilstrømningen da førte til at regjeringen måtte legge fram et tillegg til statsbudsjettet med ekstrabevilgninger for å håndtere det høye antallet asylsøkere.

Solberg viste til at hver flyktning som får opphold, i gjennomsnitt koster staten 1 million kroner de første fem årene.

Regnestykket, som NRK presenterte, inkluderte registrering hos politiet, saksbehandling og tolkeutgifter, ett års botid i mottak, integreringstilskudd og opplæring.

 1. Les også

  Statsministeren feilinformerte Stortinget

 2. Les også

  Erna Solberg ga Stortinget feilaktige flyktningtall

 3. Les også

  Listhaug teller amerikanere og indere når hun vil stramme inn

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Erna Solberg
 2. Siv Jensen
 3. Statsbudsjettet
 4. Regjeringen
 5. Asylsøkere

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Vil integrere for 500 mill. kroner mer

 2. POLITIKK

  Dette kommer Siv Jensen til å snakke om torsdag

 3. ØKONOMI

  Slik har Siv Jensen og Erna Solberg prioritert

 4. POLITIKK

  Høyre-kilde: Kan akseptere 50-øre mer i bensin- og dieselavgift

 5. NORGE

  «Tidenes klimabudsjett» koster milliarder for bilistene og kan øke utslippene

 6. POLITIKK

  Advarte mot betydelig svekket forsvarsevne - ble ikke hørt