Politikk

Oslo-byrådet holder informasjon om alvorlige feil i eldreomsorgen hemmelig

Mer enn 6000 ganger siden starten av 2013 har ansatte i eldreomsorgen i Oslo meldt om alvorlige hendelser for pasienter eller ansatte. Ap krever åpenhet om hva som har gått galt.

Utfordrer Raymond Johansen (Ap) og byrådsleder Stian Berger Røsland (H) utenfor Rådhuset i Oslo.
  • Karen Tjernshaugen
    Nyhetssjef

Én gammel kvinne er så redd for en voldelig medpasient at hun fortvilet binder igjen døren til rommet med et belte om natten.

En annen fikk beskjed om at de ansatte hadde annet og gjøre, og lå derfor gjennom natten i sin egen avføring.

En tredje – en eldre kvinne – utsettes for et seksuelt overgrep fra en medpasient.

De tragiske eksemplene kom frem da Adresseavisen gikk grundig gjennom 1781 rapporter om alvorlige avvik fra eldreomsorgen i Trondheim.

I en serie saker avisen har laget på bakgrunn av rapportene, viser de en vanskelig hverdag for beboere og ansatte, og avdekker en rekke rystende feil som blir begått. Det er snakk om vold, overgrep, trusler og feilmedisinering.

— Dette er forferdelig trist og opprørende lesning, sa ordfører Rita Ottervik (Ap) i Trondheim da hun ble presentert Adresseavisens funn.

Åpent i Trondheim, hemmelig i Oslo

Som også Klassekampen skrev lørdag, får imidlertid offentligheten ikke vite hva som har skjedd i de 6344 rapporterte tilfellene i Oslo. Da Adresseavisen ba om innsyn i mars, sa Trondheim ja. Oslo kommune og Bergen sa nei.

Informasjon om de konkrete hendelsene holdes dermed hemmelig av Sykehjemsetaten. I tillegg har Oslo 20 private sykehjem, hvis avvik ikke er med i statistikken i det hele tatt.

Ap-krav om åpenhet

Nå krever Raymond Johansen og Arbeiderpartiet at Høyre, KrF og Venstre i Oslo sørger for den samme åpenheten i hovedstaden.

– Når vi har mer enn 3000 avvik med høy alvorlighetsgrad i året, hva betyr det? Vi vet det kan skyldes for eksempel vold fra pasienter mot medpasienter eller pleiere. Dette er viktig informasjon, så vi kan sette inn tiltak. Man får inntrykk av at en prøver å skjule situasjonen slik den er i eldreomsorgen, sier Raymond Johansen til Aftenposten.

Han reagerer også på at en oversikt over alvorlige avvik hos de private ikke er tilgjengelige i det hele tatt.

— Høyresiden argumenterer med at kommersielle private sykehjem bidrar til å øke kvaliteten i eldreomsorgen, men det kan man umulig slå fast når pårørende, politikere og resten av innbyggerne ikke får vite hverken antall avvik eller karakteren på avvikene, sier Johansen.

Lover å gi innsyn om Ap får makt

Han mener helt klart at Adresseavisen også burde fått innsyn i Oslo da de ba om det i mars og fikk ja i Trondheim, og lover at Oslo vil vise samme åpenhet som Trondheim dersom Ap får makten.

— Det er utrolig viktig at offentligheten kan ha innsyn, og se hva som er den faktiske tilstanden i eldreomsorgen. Da får man en riktig debatt. Da kan det ikke være slik at man ikke er kjent med avvikene, vet hvor alarmerende og alvorlige de er, og hva det betyr for hvordan vi behandler våre eldre, sier Raymond Johansen.

– Et av argumentene var at dette er ting som er meldt inn av ansatte, som de ikke ville turt å si ifra om hvis dette ble gitt ut i mediene?

– Ting som trenger å taushetsbelegges er ikke noe problem, men vi må vite om det er noe som svikter i systemet. Hvis det ikke fungerer, er det viktig å vite.

– Frykter du at ansatte blir redde for å rapportere om feil kolleger gjør hvis det kan bli offentlig?

– Vi snakker ikke om å etablere et angiver-system. Vi snakker om å fange opp alvorlige avvik. Jeg er sikker på at det tilhører det å være ansatt å ville gjøre en best mulig jobb og rette opp i det som er galt. Så er det en ledelsesutfordring å få denne informasjonen på bordet.

Røsland tar ikke avstand fra hemmeligholdet

Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) sier avgjørelsen om å si nei til Adresseavisen ble tatt i mars, uten at han var involvert.

— Dette er et typisk eksempel der balansen mellom åpenhet og privatliv kommer tydelig frem, sier Røslandtil Aftenposten.

Han debatterte også saken på NRKs Politisk Kvarter mandag morgen. Sendingen kan du høre her.

- De har tilsynelatende fått til denne balansegangen i Trondheim, og Johansen er tydelig på at man burde ha samme åpenheten i Oslo. Hvorfor er ikke du like tydelig som han er?

– Jeg tenker at vi må ivareta hensynet til ansatte og brukere, og vi må også ivareta hensynet til at vi skal få rapportert avvikene. Det er et mål å få rapportert flest mulig av de avvikene som skjer. Da må vi ikke foreta oss noe som gjør at dette går i feil retning, sier Røsland til Aftenposten.

Han sier politisk ledelse i kommunen vil vurdere saken på nytt, dersom det kommer en ny forespørsel.

- Fra starten av 2013 til februar 2015 ble det registrert mer enn 6344 alvorlige avvik. Hva tenker du om tallene?

– Det har vært et mål for Oslo kommune i mange år å skape en kultur for å melde inn avvik. Det å melde inn avvik er en måte å øke kvaliteten på tjenesten på. Vi har en politikk overfor Sykehjemsetaten og de har nedover, med å prøve å bidra til at vi får opp dette antallet.

– Er du trygg på at det er bedre i Oslo enn i Trondheim?

– Jeg tror det er vanskelig å bruke avvikssystemet for å beskrive hvordan situasjonen generelt er. Det kommer an på om man finner systematikk eller om det er noen tilfeller der man ikke klarer å lukke avvik eller bruke dem til å skape forbedringer. Der er det vanskelig for meg å vurdere situasjonen i Trondheim. Det er viktig at det som ikke fungerer blir rapportert, slik at vi kan gjøre noe med det, sier Røsland.

Eldrebyråd Aud Kvalbein (KrF) har ikke vært tilgjengelig for intervju med Aftenposten.

Hør podcasten Aftenpodden diskutere eldreomsorgen i Oslo. Via iTunes på telefonen din her, desktop her, eller lytt direkte:

Les også

  1. Reidar (86) kjøper ekstra rengjøring for 18.000 kroner i året

  2. Ap med firetrinnsplan for bedre eldreomsorg

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Politikk