Disse kan bli Sp-statsråder i en Støre-regjering etter valget

TRONDHEIM (Aftenposten): Trygve Slagsvold Vedum satser trolig på sikre Sp-kort om han får muligheten til å være med å danne regjering etter valget.

Fra venstre Marit Arnstad, Anne Beathe Tvinnereim og Ola Borten Moe er alle høyaktuelle som Sp-statsråder. Til høyre Trygve Slagsvold Vedums rådgiver Anne Marie Aanerud.

Denne helgen har et struttende selvsikkert Senterparti feiret seg selv og de gode meningsmålingene.

Marsjordren fra landsmøtet i Trondheim er klar: Senterpartiet vil inn i regjering.

Etter at Trygve Slagsvold Vedum tok over som partileder i 2014, har Sp hatt en langsiktig plan om å bygge opp et regjeringsalternativ sammen med Arbeiderpartiet.

Vedum: – Må ha roen og tryggheten

– Etter Ap er Senterpartiet det partiet som har styrt Norge mest. Vi har en styringstradisjon. Hvis vi får et mandat, har vi mange politikere med mye erfaring, sier Vedum.

Aftenposten har før og under landsmøtet snakket med en rekke av de mest sentrale Sp-politikerne om hvem som kan bli partiets statsråder i en slik Ap/Sp-regjering. Mange sier de tror Vedum velge «trygge, tunge, solide folk» med mye erfaring.

– Du må ha folk som har roen og tryggheten til å inneha den typen posisjoner, sier Vedum.

Ut over det vil han ikke selv si noe om en mulig regjeringskabal.

Her er statsrådnavnene som blir listet opp av sentrale Sp-kilder:

Trygve Slagsvold Vedum (38)

Trygve Slagsvold Vedum kommer ikke til å bli finansminister, men sikter seg trolig inn på kommunaldepartementet.

Partilederen er selvskreven statsråd om Senterpartiet kommer i regjering. Men Sp vil ikke kopiere det de mener har vært en tabbe fra både SV og Frp: Å sette partilederen inn som finansminister.

Sentrale Sp-kilder Aftenposten har snakket med, mener det er mest sannsynlig at Vedum gjør som flere av sine forgjengere og blir kommunalminister.

Marit Arnstad (54)

Marit Arnstad nevnes som mulig finansminister. Det er også tenkelig at hun fortsetter som parlamentarisk leder.

Arnstad har statsrådserfaring fra to perioder og kan fylle en rekke ulike departementer – hvis hun vil. Trønderen er en av Sps sterkeste kandidater til jobben som finansminister.

I dag er hun partiets parlamentariske leder. Om Sp havner i en mindretallsregjering etter valget, får den som har denne posisjonen en viktig jobb med å bygge allianser til andre partier.

Arnstad kan bli værende på Stortinget som parlamentarisk leder.

Ola Borten Moe (40)

Ola Borten Moe er en allrounder som sies å kan styre flere departementer.

Sp-nestlederen regnes som et sikkert kort som statsråd. Han stiller ikke til valg på Stortinget i neste periode.

40-åringen regnes som en allrounder som er aktuell til å styre en rekke ulike departementer.

Mens Borten Moe under Liv Signe Navarsetes lederskap ble sett på som en slags «urokråke», er han i dag inne i varmen igjen.

Anne Beathe K. Tvinnereim (42)

Anne Beathe K. Tvinnereim jobber i Norad og nevnes som kandidat til bistandsminister. Men hun kan også bekle andre roller.

Hun har vært 2. nestleder i Sp siden 2014 og jobber i Norad. Tvinnereim nevnes som en opplagt kandidat som bistandsminister, men det sies hun også kan plasseres i andre departementer.

Selv om hun ikke har vært stortingsrepresentant, har hun jobbet som rådgiver i Sps stortingsgruppe, og hun har vært både politisk rådgiver og statssekretær i den rødgrønne regjeringen.

Geir Pollestad (38)

Geir Pollestad har et nært forhold til partilederen i Sp.

Pollestad regnes som en av de sterkeste navnene i Sps stortingsgruppe og har et svært nært forhold til partileder Vedum. De to er jevngamle og var forlovere i hverandres bryllup.

Rogalendingen har regjeringserfaring som statssekretær fra forrige periode. Han er aktuell som statsråd i flere departementer.

Om han ikke får en post i Regjeringen, kan han bli Vedums forlengede arm på Stortinget i jobben som parlamentarisk leder.

Sikter seg inn mot nye departementer

Hvor mange statsråder Sp vil få, avhenger av om det skal være med flere partier enn Ap og Sp i regjeringen, og styrkeforholdet mellom partiene.

Men basert på vært sterke meningsmålinger sikter Sp seg uansett inn mot flere og tyngre departementer enn i forrige periode.

  • Kommunaldepartementet og landbruksdepartementet har Sp et sterkt ønske om å styre også i en eventuell ny regjering.
  • Både finansdepartementet og forsvarsdepartementet nevnes som aktuelle.
  • Vedum varslet i sin landsmøtetale at Sp ønsker å skrote ordningen med en egen Europaminister. I stedet vil Sp gjenopprette ordningen med en egen bistandsminister.
  • Olje- og energidepartementet og samferdselsdepartementet som Sp ledet fra 2005 til 2013, nevnes ikke som like sterkt ønsket som tidligere.
Kjersti Toppe er en markant helsepolitiker for Senterpartiet og nevnes som et mulig statsrådsnavn.

Toppe og Riis-Johansen hyppig nevnt

I tillegg til kandidatene som allerede er nevnt, trekkes Kjersti Toppe frem som det mest aktuelle navnet fra stortingsgruppen.

Legen og seksbarnsmoren fra Bergen har markert seg som en tydelig helsepolitiker som blant annet fronter en restriktiv alkoholpolitikk.

Sp-kildene Aftenposten har snakket med, tviler på om Ap lar Toppe få jobben som helseminister, men hun kan også være aktuell som barne- og familieminister.

Den tidligere landbruksministeren og olje- og energiministeren Terje Riis-Johansen har ikke hatt sentrale posisjoner i Sp etter at han sluttet som fylkesordfører i 2015, men nevnes nå av flere som aktuell for comeback – hvis han vil det selv.

Det er svært delte meninger i Senterpartiet om tidligere leder Liv Signe Navarsete kan gjøre comeback som statsråd.

Sprikende vurderinger av eksstatsråder

Etter den opprivende personstriden i Sp for tre år siden, har tidligere partileder Liv Signe Navarsete markert seg i utenriks- og forsvarskomiteen.

Hun tar gjenvalg og er sikret en plass på Stortinget i neste periode.

Kildene Aftenposten har snakket med, er svært delt i spørsmålet om hvor aktuell Navarsete er i ny regjering: Vurderingene varierer fra «helt uaktuelt» til «ikke er usannsynlig».

Eks Sp-leder og statsråd Odd Roger Enoksen nevnes av enkelte som aktuell for comeback i regjering, mener her er meningene også litt delte.

Tidligere landbruksminister Lars Peder Brekk kan muligens være aktuell f.eks. som fiskeriminister, en ministerpost han hadde i tre uker før Bondevik-regjeringen gikk av i 2000.

Tidligere Sp-leder Åslaug Haga trakk seg som statsråd på grunn av sin helsesituasjon. Hun har nå en internasjonal toppjobb og mange er i tvil om hun ønsker seg tilbake.

Tidligere Sp-statssekretær Liv Monica Bargem Stubholt har hatt en rekke toppjobber i næringslivet.

Flere navn nevnes som aktuelle

I tillegg til de mest kjente og opplagte statsrådskandidatene er det flere navn som nevnes:

Også de tidligere statssekretærene Liv Monica Bargem Stubholt, Ane Kismul, Hege Solbakken og Erlend Grimstad nevnes som mulige navn i en kabal.

Bjørn Arild Gram, ordfører i Steinkjer, har vært statssekretær i Finansdepartementet og har nå sjanse til å komme inn på Stortinget.

Selv om det legges vekt på at Sp ønsker erfarne rikspolitikere, er det flere som nevner ordfører i Salangen kommune, Sigrun Wiggen Prestbakmo.