Politikk

Flertall på Stortinget: Greit med større klimautslipp

Ap mener Høyre har rett i at det kan være greit å la Norges nasjonale klimautslipp stige. Et stort flertall på Stortinget åpner for større utslipp.

Siden 1990 har utslippene i olje- og gassnæringen steget med over 83 prosent. Når de siste dråpene skal pumpes opp fra gamle felt i Nordsjøen, kan klimautslippene fra produksjonen stige ytterligere. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Et drøyt år etter klimatoppmøtet i Paris bekrefter de største norske partiene at de kan godta mer utslippsvekst – tross det overordnede målet om å få verdens utslipp ned.

– At utslippene kan gå noe opp i Norge, er en del av det europeiske systemet vi har valgt å slutte oss til, sier Aps miljøpolitiske talsperson Terje Lien Aasland.

Han er i hovedtrekk enig med Høyres miljøpolitiske talsperson Tina Bru, som i et intervju med NTB åpnet for økende nasjonale utslipp. Bru satte som betingelse at utslippene må fortsette å falle i det som kalles ikke-kvotepliktig sektor i Norge, der transport - og byggsektorene står for store deler av utslippene, og i kvotepliktig sektor i Europa.

Aasland mener det er lite aktuelt å se for seg at Brus betingelser ikke oppfylles.

– Jeg tror EU klarer å gjennomføre dette, sier han til NTB.

Terje Lien Aasland fra Arbeiderpartiet mener klimasamarbeidet med EU gjør det mulig å fortsette å øke Norges nasjonale klimautslipp. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Handler klimakvoter

Også Senterpartiets Marit Arnstad slutter seg til Høyres posisjon. Innføres det nye, særnorske utslippskrav for industrien, frykter hun at industri og utslipp flyttes til andre land.

Øyvind Korsberg fra Fremskrittspartiet mener det er akseptabelt at Norges nasjonale utslipp går opp så lenge vi er del av et velfungerende internasjonalt kvotesystem.

Bakgrunnen for partienes posisjon er Norges deltakelse i EUs system for handel med utslippskvoter. Det er først og fremst dette systemet som regulerer utslippene fra kvotepliktig sektor – som omfatter industri og oljenæring.

I tillegg prøver Rregjeringen å få på plass en ny klimaavtale med EU med et felles utslippsmål for kvotepliktig sektor. Avtalen vil ikke gi oss noe eget, nasjonalt mål for denne sektoren.

Norges utslippsmål i Parisavtalen er et 40 prosents kutt innen 2030. Men dette skal skje sammen med EU, og i teorien kan vi nærme oss målet uten å kutte de samlede norske innenlandske utslippene.

– Ingen kursendring

Selv om de fire partiene åpner for utslippsøkning, er de opptatt å få på plass tiltak som gjør at utslippene begrenses. Alle understreker viktigheten av utslippskutt innen transport, landbruk og resten av ikke-kvotepliktig sektor.

Ingen av partiene mener de har skiftet standpunkt i dette spørsmålet. Muligheten for økende nasjonale utslipp er en konsekvens av Norges klima-samarbeid med EU, framholder de.

Prinsippet bak den europeiske kvotehandelen er at utslipp som stiger ett sted, skal kompenseres av utslippskutt andre steder. En viktig begrunnelse for systemet er å unngå at industriselskaper flytter fra land med strenge utslippskrav, til andre europeiske land med mindre strenge regler.

Håper på utslippsfall

Selv om den nye EU-avtalen gir rom for større samlede norske utslipp, har Stortinget tidligere satt som mål at utslippene skal kraftig ned. Klimaforlikene fra 2008 og 2012 fastsatte mål om store nasjonale utslippskutt innen 2020. Fremskrittspartiet var det eneste partiet på Stortinget som ikke var med på forlikene.

Selv om de største partiene på Stortinget mener det kan være greit at utslippene stiger videre, er ingen av dem klare for å offisielt avlyse 2020-målet.

– 2020-målet står ved lag, bekrefter Aasland.

Korsberg fra Frp lar seg ikke overraske over at Ap, Høyre og Senterpartiet – som altså åpner for nye utslippsøkninger – fastholder målet om et stort utslippsfall.

– I politikken er det ingenting som forundrer meg, sier han.

Mens Norges samlede klimautslipp har steget siden 1990, har de sunket i ikke-kvotepliktig sektor de siste årene. Også Kristelig Folkeparti har tidligere understreket betydningen av å skape nye arbeidsplasser i Norge – selv om det medfører økte klimautslipp.

Aftenposten og flere regionsaviser har i det siste satt fokus på Regjeringens satsing på økt bruk av biodrivstoff. Her kan du lese mer om hvordan satsingen kom til og hva som kan bli konsekvensene:

(©NTB)

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Klimautslipp
  2. Klimapolitikk