Hvorfor har et av de minste partiene, Venstre, det aller lengste programmet?

Syklister, miljøvernere og forskere. Alle finner alle hjertesaker i Venstres forslag til nytt program. Derfor eser det ut.

Trine Skei Grandes parti har det desidert mest omfattende partiprogrammet.
  • Solveig Ruud

Bortsett fra dem som deltar på Venstres landsmøte i helgen, kommer få enkeltpersoner til å lese hele Venstres forslag til nytt program. Det er nemlig på 191 sider, ca. femti sider lengre enn KrFs og drøyt hundre sider lengre enn de andre partienes.

Vil bli «best i test» igjen?

I et så omfattende program er det plass til mange detaljerte forslag. En rekke interesseorganisasjoner vil da finne «sin sak». Dermed kan Venstre vinne ulike organisasjoners kåringer om å ha det «beste programmet» og markedsføre det når valget nærmer seg, slik partiet gjorde i 2013. For jo mer man skriver om et tema, desto flere konkrete punkter vil f.eks. Human-Etisk Forbund, NOAS og Miljøagentene finne i programmet.

Slik så nettsiden til Venstre ut i valgkampen 2013. Da hadde mange interesseorganisasjoner funnet saker de kjemper for i Venstres program.

Nytt i år er at partiet ramser opp alle de «åtte forbrukerrettighetene» – og dermed bør programmet kunne kåres til det beste også av Forbrukerrådet?

Selv om Venstre gjerne fremhever hvilke små interesseorganisasjoner de er på lag med, er partiet minst like opptatt av å fremheve at det er uavhengig av de store interesseorganisasjonene. Et tema som særlig LO er veldig opptatt av, statlig eierskap, omtales ikke i programmet.

Vanskelig å se hva som er viktigst

For velgerne kan det bli litt vanskelig å vite hva som er viktigst når programmet inneholder mangt om mye. Det blir opp til ledelsen å sortere ut hva som skal prioriteres av f.eks. gratis SFO (til og med 7. klasse?), halvtimesrute mellom Lillehammer, Skien og Halden innen 2025 eller bedre sosiale ordninger for gründere.

Et parti som vil bruke mindre oljepenger enn andre, og ikke øke skattenivået, kan umulig få penger nok til å gjennomføre et program som til en viss grad fortoner seg som en ønskeliste fra mange grupperinger.

Venstre-leder Trine Skei Grande holdt i år en hilsningstale til samarbeidspartneren Høyre på deres landsmøte.

At Venstre er Høyre «light», er bare delvis riktig

Venstre omtales av og til som en lyseblå utgave av Høyre. Partiet deler til dels høyresidens syn på å slippe til private krefter i offentlig sektor, tar til orde for en del liberalisering i landbruket, har bifalt endringer i arbeidsmiljøloven og lettelser i formuesskatten.

Men samtidig vil Venstre opprettholde skatte- og avgiftsnivået «omtrent på dagens nivå» og har en lignende formulering om overføringene til landbruket.

På mange andre områder, og ikke minst på en rekke saksfelt som er svært viktige for Venstre, står det mye nærmere SV.

Står SV nær om alt fra klima til likestilling

Likhetstrekkene mellom SV og Venstre finnes i både klima- og miljøpolitikken, likestillingspolitikken, asyl- og innvandringspolitikk og når det gjelder trosnøytralitet og ønsket om fullt skille mellom kirke og stat. Får programkomiteens flertall støtte fra landsmøtet til å «utarbeide en republikansk styringsmodell for Norge», vil de to partiene også være enige om innføring av republikk.

Begge partier vil også ha vekk kontantstøtten og sier ja til gratis barnehage og gratis SFO, men skiller lag i synet på heldagsskolen.

Mer opptatt av fattige enn forskjeller

Begge partier er også veldig opptatt av å bekjempe fattigdom, særlig barnefattigdom, men Venstre vil ikke i samme grad som SV ta fra de rike og gi til de fattige. Kampen mot «Forskjells-Norge» står ikke like høyt på agendaen i Venstre, som ved siden av å kjempe på de fattiges side også står på gründernes side.

Ønsker både flere og færre skattefradrag.

Mens et annet sentrumsparti, Sp, ofte etterlyser offentlige tilskudd, ber Venstre i praksis om det samme – på andre områder – men i en litt annen forkledning: skattefradrag.

Selv om Venstre sier det vil «fjerne skattefradrag for å gjøre skattesystemet enklere og skattegrunnlaget bredere,» vrimler det av forslag om nye skattefradrag i programforslaget: De skal bidra til alt fra energisparing til bedre vilkår for selvstendig næringsdrivende.

Faller for fristelsen til å overstyre lokalpolitikere

Venstre er et parti som i prinsippet er svært opptatt av et levende lokaldemokrati og lokalt selvstyre. Men programforslaget rommer f.eks. både et ønske om å innføre en «læringsmiljølov for barnehagebarn», en detaljert bemanningsnorm i barnehage og krav om at «hver enkelt skole» skal ha logoped, spesialpedagogisk og psykologisk kompetanse gjensidig.

Til og med Norges eldste parti sliter med å etterleve prinsippet om ikke å detaljstyre lokalpolitikerne på områder som mange i partitoppen brenner for.

Liker du slike analyser av partiprogrammene. Her er flere i samme serie: