Politikere i flere partier mener Toppe skulle skulle løst fedrekvotefeiden mellom Nav og Sivilombudet

Fedre kunne fått foreldrepengene sine om barne- og familieministeren hadde instruert Nav. Det poengterer flere partier på Stortinget.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe ønsker en ny rettslig vurdering av regelverket runde fedrekvoten.
  • Solveig Ruud

Politikere i flere partier på Stortinget mener statsråd Kjersti Toppe selv burde ha ryddet opp i fedrekvotefellen uten å trekke inn Trygderetten.

Nav har siden 2007 fratatt fedre foreldrepenger dersom de har søkt om fedrekvoten «for sent». De har snublet i fedrekvotefellen. «For sent» har vært etter mors siste dag med lønnet foreldrepermisjon. Navs praksis har ført til at hundrevis av fedre hvert år har mistet hele eller deler av fedrekvoten.

Les hele saken med abonnement