Sps fylkesledere: Krevde strømtiltak i hemmelig brev til Vedum

Sps fylkesledere sendte onsdag kveld i forrige uke et hemmeligholdt brev til partiledelsen med krav om tiltak mot strømkrisen.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og parlamentarisk leder Marit Arnstad møtte frustrerte fylkesledere.

Allerede torsdag kveld møtte Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og parlamentarisk leder Marit Arnstad fylkeslederne i en digital konferanse.

Det var fylkesleder Sigrun Simensen Ilsøy fra Buskerud og Agder Sps leder Gyro Heia som tok initiav til og skrev utkastet til brev. Heia er også medlem av regjeringens energikommisjon.

Sp sier at brevet fra fylkeslederne er «internt» og vil ikke offentliggjøre det.

Det er høy spenning i partiet på grunn av strømkrisen.

I forrige uke krevde også Sps nasjonale ordførerforum makspris og tøffere kamp innad i regjeringen.

– Tydeligere i forhold til Ap

Ilsøy sier at målet med brevet var klart:

– Vi ønsket at Sp skulle være tydeligere på banen med hensyn til Ap og regjeringen i spørsmålene om strøm, sier Ilsøy.

I brevet stilte fylkeslederne spørsmål og uttrykte forventninger om restriksjoner i krafteksporten. De etterlyste også støtte til bedrifter som uforskyldt lider under de høye strømprisene.

Ilsøy sier at fylkeslederne merket økende press fra medlemmer om konkrete tiltak fra regjeringen.

– Strømprissituasjonen i Sør-Norge er svært bekymringsfull. Vi ser saken som avgjørende for oppslutningen til Sp. Det hadde vi behov for å si veldig tydelig til partiledelsen, sier Ilsøy.

– Uvanlig med skriftlige spørsmål

Hun viser til at næringslivet har «gått i snart ett år uten kompensasjon for høye og uforutsette svingninger i kraftprisen.»

– De store variasjonene i prisene gir stor uforutsigbarhet: Ekstremt mye vind en dag kan gjøre at prisen går i null. Den store utvekslingskapasiteten de nye likestrømskablene til Tyskland og Storbritannia har bidratt ytterligere til dette, sier hun.

Tre døgn senere gikk statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Vedum ut og varslet strengere krav til fylling og eksport av vannkraft.

Ilsøy avviser at det var et «krisemøte».

– Det er helt naturlig at grasrota ønsker kommunikasjon med partiledelsen. Det er ikke noe uvanlig i det.

– Det uvanlige var at vi hadde formulert skriftlige spørsmål til ledelsen. Det har jeg ikke vært med på tidligere, sier Ilsøy.

– Sp presset på

– Hva kom ut av møtet?

– Hendelsene i etterkant viser at dette var noe regjeringen jobbet med. Men det satt litt inne å få fortgang i disse sakene.

– Det er opplagt at Sp har presset på her. Det er kjent for alle fra vedtak i Stortinget at Ap ligger nærmere Høyre enn Sp i en del spørsmål om energi.

– Når LO og grunnplanet i Ap også begynte å røre på seg, begynte ting å skje. Da kom det eksportrestriksjoner og signal om ulike former for næringsstøtte, sier hun.

Fylkesleder Per-Asbjørn Andvik i Vestfold Sp sier at «det er et betydelig press og stort engasjement fra hele grasrota».

Han sier at kravene ikke bare handler om strømprisen.

– Vi forventer tiltak til den delen av næringslivet som virkelig blør. Ikke bare på strøm. Det gjelder også drivstoff, sier Andvik.

– Beroliget i møtet

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum advarte Aftenposten om at økt bruk av oljepenger kan bringe landet ut i «krise». Men Andvik vil ha mer hjelp fra staten.

– Staten har økonomisk ryggrad til å komme med de ordningene som næringslivet ber om. Det er ikke bare oljepengene vi trenger å bruke. Det finnes andre offentlige inntekter som kommer fra strøm for eksempel.

– Ble dere beroliget i møtet med Vedum?

– Ja, vi gjorde det. Vi ønsket tydelig kommunikasjon. Vi må slutte å si «at dette skal vi se på» og «vi følger situasjonen nøye». Det kan vi gjøre selv. De må komme med en konkret plan.

– Nå har de kommet med noe som er vesentlig mye bedre enn at «vi skal følge saken», sier han.

Vedum: Helt naturlig

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum avdramatiserer møtet.

– Vi prøver å ha møte med fylkeslederne minst en gang i måneden. Vi har jevn og tett kontakt om de viktigste sakene som rører seg. I vår var det nasjonal beredskap, norsk matproduksjon og selvfølgelig uroen rundt prisvekst.

– Engasjementet rundt en god energipolitikk er stort i Senterpartiet. Nå var det helt naturlig å bruke tid på strøm og diskutere nye grep og å høre på de ulike tilbakemeldingene folk får, sier Vedum.

Han avviser at brevet kan tolkes som et krisetegn:

– Det er bare fint egentlig. Nå handlet det om mer nasjonal kontroll over kraften. Om ikke gi fra seg mer makt som den forrige regjeringen gjorde, og å få ned eksporten.

– Synspunktene var i stor grad sammenfallende. Vi jobbet parallelt med dette i regjeringen og informerte om tiltakene sist søndag, sier Vedum.

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen fra Buskerud mener regjeringen må gjøre mer for å få ned strømprisene i Norge.

Lundteigen: Må tette bunnpluggen

Sps Per Olaf Lundteigen krever ytterligere avklaringer fra regjeringen:

– Både om bruken av kablene og hvilke priser som næringslivet, kirken, de frivillige organisasjonene, kommunene og hele bøtteballetten skal betale, sier han.

Og han sier at markedet forventer så høye gasspriser i EU fremover, at vi kan må forvente enda høyere strømpriser i Sør-Norge hele neste år.

– Regjeringen må skrive ned strømprisen over statsbudsjettet til maks 70 øre pr. kilowattime for alle sluttbrukere av strøm på fastlandet. Det er bare å gi tilbake noe av de enorme strøminntektene som offentlige kraftprodusenter håver inn, mener han.

Dernest vil han ha nye regler for kraftutveksling gjennom likestrøms kablene.

– Reglene må sikre vår forsyningssikkerhet. Det er også viktig å se på konsekvensene av å gå fra NTC (net transfer capacity) til såkalt flytbasert markedskobling. De er nå er under innføring har direkte betydning for strømflyten i det nordiske vekselstrømsnettet, sier han.

Han ber regjeringen beslutte at vi ikke kan ha netto eksport før vannmagasinene i Sørlandet har tilfredsstillende fyllingsgrad.

– Hvis ikke vi tetter bunnpluggen, hjelper det ikke å fylle opp med mer vann. Vi må få kontroll med hva som skjer på eksportsiden, slutter han.