Historisk tale fra Zelenskyj imponerte Stortinget: – Det var sterkt å oppleve

– Jeg ble veldig berørt. Det sier justisminister Emilie Enger Mehl, en av mange som ble rørt av den ukrainske presidentens tale. Men regjeringen vil ikke gi ham alt han ber om.

– Krisen er fortsatt i full utvikling. Det er behov for å ta inn over seg hvor enormt alvorlig dette er. I det bildet var denne talen veldig sterk, sier justis- og beredskapsminister Mehl.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ble møtt med stående applaus både før og etter han onsdag talte til Stortinget via storskjerm.

– Det var sterkt å oppleve. Han står i spissen for en heltemodig kamp, sier Bjørnar Moxnes, parlamentarisk leder i Rødt.

Også MDGs parlamentariske leder Une Bastholm ble rørt av det historiske øyeblikket. Zelenskyj er den fjerde utenlandske taleren som har fått lov til å snakke til Stortinget fra talerstolen.

– Jeg var forberedt på at det kom til å være sterkt. Jeg slet litt med å holde tårene tilbake i starten. Det er jo noe historisk over hele settingen, sier hun.

Ine Eriksen Søreide (H), leder av Stortingets utenrikskomité synes det også var veldig spesielt og historisk.

– Man blir veldig følelsesmessig berørt av det også. Vi vet hva slags situasjon han er i. Han er en ung leder, som nå har et enormt ansvar på sine skuldre, sier hun.

Støre sier nei til stengte havner for russiske skip

Også statsminister Jonas Gahr Støre opplevde seansen som spesiell.

– Det er et uttrykk for hvor historisk det er i Europa at et land er utsatt for et angrep, sier han og roser Zelenskyj som «tydelig formidler».

Støre var positivt innstilt til flere av kravene ukraineren kom med. Men Støre sa et tydelig nei til ønsket om å stenge norske og europeiske havner for anløp av russiske skip.

– Det er ikke noe Norge planlegger. Vi har en lang kyst og vi har et omfattende fiskerisamarbeid. Men vi følger nøyere med på hvem som seiler inn og ut av norske havner, sier han og legger til at Norge har skjerpet den overvåkingen.

Dialog om ytterligere våpenhjelp

Statsministeren hadde en langt mer åpen holdning til å hjelpe Ukraina med mer våpen.

– Norge har gitt tydelige bidrag her, sa han og la til at Norge vil ha dialog med Ukraina om dette fremover.

– Vi har også gitt dem økonomisk støtte, slik at landet kan klare noen av de forpliktelsene det har selv om det er krig, blant annet å betale lærere og statsansatte i en situasjon hvor økonomien bryter sammen under krigen, sa han.

Zelenskyj refererte til både norske vikinger og konger som Harald Hardråde i talen sin. Han talte også varmt om norske 17. mai-tog, som ukrainske barn i år vil delta i.

– Hva synes du om forarbeidet hans her?

– Det er sterkt. Fordi han snakker til mange nasjonalforsamlinger og han har mye annet han må være opptatt av. Men han er en person som vet å komme folk nær. Ved sitt tidligere virke i livet har han beveget folk gjennom det å være kunstner. Han vet at det å lage bånd til dem han snakker til som de kan kjenne igjen, det gjør budskapet nærere.

Statsminister Jonas Gahr Støre og Ukrainas ambassadør Vjatsjeslav Jatsjuk før talen til president Zelenskyj.

Søreide: Budskap som går godt hjem

Ine Eriksen Søreide roser den ukrainske presidenten for å gi en klar beskrivelse av hva Ukraina trenger.

– Han ber om våpen til å kjempe kampen som er felles for oss begge. Han ber om penger til å bygge opp igjen Ukraina, og han ber om fortsatt tilslutning til tydelige sanksjoner. Jeg tror at sånn situasjonen er i dag, så er det et budskap som går veldig godt hjem blant norske politikere, sier hun.

Også hun gir uttrykk for større vilje til å donere flere våpen enn å si ja til havneboikott. Om det siste sier hun at «det er jo en del forhold for norsk side som må vurderes spesielt».

– Dette er jo nå blant de tingene som også er på trappene i EU og som vi må ta stilling til raskt i Norge, sier hun.

Moxnes ønsker å stanse flere skip

I motsetning til de fleste andre partiene på Stortinget har Rødt sagt nei til å hjelpe Ukraina med våpen. Bjørnar Moxnes, parlamentarisk leder i Rødt, mener imidlertid at Norge bør stanse flere russiske skip fra å komme til norske havner.

– Det ankommer jo russiskeide skip til norske havner jevnlig, sier han.

Dette skjer ifølge Moxnes fordi Norge ikke har laget sin egen liste over hva som skal sanksjoneres av selskaper og personer.

– Det burde Norge gå i spissen for å gjøre, sier han, og mener at Norge da kan stanse flere av skipene.

Rødt mener ellers at Norge kan bidra massivt økonomisk og humanitært.

Stortingspolitikerne var samlet til den ukrainske presidentens tale i Stortinget onsdag.

Både Moxnes og Bastholm mener Norge kan iverksette tøffere økonomiske sanksjoner mot russiske selskaper.

– Og så ba han jo om mer penger, særlig til gjenoppbygging av Ukraina, sier Bastholm, og fortsetter:

– Der har jo MDG tatt til orde for at Norge bidrar stort, sier hun. Hun poengterer at Norge på grunn av krigen har fått ekstra mye ekstra inntekter fra salg av olje og gass.

Selv om MDG ønsker å fase ut norsk olje- og gassproduksjon, understreker også MDG at Norge nå har en kjempeviktig rolle med å være en stabil leverandør av gass på kort sikt.

– Det er unison enighet om å være en stabil leverandør av fossil energi til Europa de nærmeste årene, til og med vi mener det, sier hun.