Erna Solberg om Storskog-trøbbelet: - Viktig at vi fortsetter utsendelsene

Statsminister Erna Solberg er med på Davos-konferansen. Hun sier hun forstår skuffelsen blant migranter som nå må sendes ut over Russland-grensen i Finnmark. - Men vi kan ikke behandle alle disse sakene i Norge, sier hun til Aftenposten. Utsendelsene må fortsette.
  • Det er alltid problemer med å returnere folk, fordi folk har et ønske om å bli her, sier statsminister Erna Solberg.

-Men det kan ikke være grunnlaget for å få bli, for da må alle få lov til å bli, sier Erna Solberg.

Statsministeren sier hun skjønner skuffelsen til folk som hadde satset mye for å komme til Norge og som nå får håpet brutt i Finnmark. Solberg er i Davos sammen med en lang rekke av statsledere og næringslivsledere fra hele verden på Davos-konferansen World Economic Forum.

Aftenpostens Europa-korrespondent, Øystein Langberg møtte Erna Solberg i Davos fredag kveld.

Aftenposten møtte henne fredag kveld i Davos, etter en dag hvor det var tilsynelatendesmåkaotiske tendenser rundt tilbakesendelse av asylsøkere over Russland-grensen. Det var fredag kveld vanskelig å bringe på det rene årsakene til at utsendelsene hadde stoppet opp. Det ble skyldt på bussmangel, dataproblemer og andre forhold. Men lørdag skal uttransporteringen etter planen fortsette.

— Hvordan vurderer du situasjonen som har oppstått på Storskog og vanskelighetene med å få tilbakesendt asylsøkere til Russland?

— Å returnere personer - uansett når - er utfordrende. For folk har et ønske om å bli her. At folk i dag ikke ble sendt ut er, etter det jeg er fortalt - at Russland ønsket å få bedre kontroll på mottaksforholdene på sin side, sier hun.

— Men jeg mener jo det er viktig at vi fortsetter utsendelsene. Det er slik at det gjøres vurderinger rundt personer som kan være i en situasjon som er vanskelig å sende tilbake i forhold til hva som er russisk praksis for enkelte land. Men vi kan ikke behandle alle disse sakene i Norge,og det var premissene for de endringene av utlendingslovgivningen som ble gjort i Stortinget i høst.

OPT__HNJ1142_doc6n7uznkeehej45ex6xa-g1kibvsW93.jpg

— Mange har investert mye penger i dette

- Trodde du på forhånd at det ville bli problemer rundt utsendelsene?

— Det er alltid problemer med å få returnert folk. Mange av dem som er kommet hit, har kanskje investert mye penger i dette. Er det en ting jeg har lært gjennom alle disse årene, er det de menneskeligefaktorene bak dette. Men hvis vi skal legge det til grunn, blir utfordringen vår at da må alle få bli her.Det er likebehandling etter norsk rett og da skal vi være prinsippielle. Vi skal være strenge og rettferdige i Norge.

Kan bussmangel være grunn til manglende utsendelse?

- Det er blitt hevdet at bussmangel er en av årsakene til at utsendelsene måtte stoppes i dag. For mange høres trolig det pussig ut. Vet du om det er noe mer som har ligget bak dagens tilbakesendingsstopp?

— Sånne detaljer må man sjekke med politiet, sier Solberg til Aftenposten.

Politiets utlendingstjeneste (PU) jobber under et ekstra tidspress for å gjennomføre de kontroversielle utsendingene til Russland.

Etter at alle de 82 avviste asylantene i Ankomstsenter Finnmark fikk status som pågrepet, har PU tre dager på seg til å sende dem ut, fremstille dem for varetekt eller løslate dem.

Sjefen for PU i Kirkenes, Tor Espen Haga, sier til NTB at de gjør alt de kan for å få sendt en busslast med rundt 30 avviste asylanter til Murmansk lørdag.

_HNJ1366_doc6n7uzusqv9x1afvym6vj-yyku3RPuL_.jpg

Pågrepne har rett til advokat

I forbindelse med et eventuelt fengslingsmøte har de rett på advokat, opplyser seniorrådgiver Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

– Så er det et spørsmål om det har vært en ulovlig frihetsberøvelse av dem som allerede har sittet i Vestleiren siden lørdag. Slik de opplever sin situasjon, har de de facto vært frihetsberøvet. Den enkelte som sitter i Vestleiren, kan forsøke å prøve dette rettslig, sier han til NTB.

Regjeringen har flertall i Stortinget for utsendelser

Regjeringen har fortsatt Stortingsflertallet bak seg i bestrebelsene på å returnere folk over Russlandgrensen. Bare ett parti er kommet med klar kritikk. SV prøvde fredag å få resten av opposisjonspartiene i Stortinget med seg på å stoppe utsendelsene, men greide ikke å få noen av de andre partiene med seg på det. I et svarbrev til SVs leder Audun Lysbakken blir det understreket fra Ap, Sp, KrF og Venstre at det er Regjeringens ansvar å sikre at ingen asylsøkere returneres i strid med folkeretten og Stortingets vedtak.

— Innvandrings- og integreringsministeren er ansvarlig overfor Stortinget for alle vedtak som fattes og utsendelser som finner sted. Vi mener det er riktig å holde fast ved denne arbeidsfordelingen mellom Stortinget og regjeringen, heter det i brevet som er undertegnet av Hadia Tajik (Ap), Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Knut Arild Hareide (KrF) og Trine Skei Grande (V).

OPT_tab5d929_doc6o06ap49ebdtskzzoox-G1tsAYpJD1.jpg

Nervøsitet allikevel for hva som skjer i fortsettelsen

Selv om Regjeringen foreløpig har støtte, er det nervøsitet over det som kan skje i fortsettelsen.

De to støttepartiene i Stortinget KrF og Venstre har skrevet brev til statsråd Sylvi Listhaug med krav om at asylsøkere med flerreisevisum skal være sikret effektiv beskyttelse også etter at visumet har utløpt og at «særlige hensyn» tas ved returer av barn.

I tillegg ber Venstre og KrF om at utlendingsmyndighetene forsikrer seg om at forholdene ved ankomststedet i Russland er forsvarlige og at rettssikkerheten styrkes ved at UDI overtar jobben med å underrette asylsøkerne om rettighetene de har i møte med et negativt vedtak.