KrF sier nei til enhver form for tvang i kommunereformen

KrF-leder Knut Arild Hareide gjorde det i dag klart for kommunalminister Jan Tore Sanner (H) at KrF overhodet ikke kan være med på tvangssammenslåing av kommuner.

Knut Arild Hareide trekker KrF fra kommunereformen.

Etter det Aftenposten erfarer gjorde Hareide det derfor helt tydelig fredag overfor Venstre, Frp og Høyre at de ikke kan være med på at Stortinget overstyrer lokale prosesser i kommunereformen.

Knut Arild Hareide selv har ikke villet kommentere opplysningene.

Dermed er det kun regjeringspartiene Høyre og Frp, samt Venstre, som «står igjen på valen» og som vil sluttføre kommunereformen og gjennomføre et fåtall tvangssammenslåinger.

I samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene og Venstre og KrF er partiene enige om å gjennomføre en kommunereform basert hovedsakelig på frivillighet.

Høyre, Frp og Venstre har flertall alene på Stortinget.

Siste toppmøte torsdag denne uken

Som Aftenposten skrev 23. januar var Høyre, Frp og Venstre blitt enige om å bruke tvang i kommunereformen – men overfor et fåtall kommuner.

KrF telte på knappene om de skulle være med på å overstyre lokale prosesser.

Mandag i forrige uke møttes kommunalminister Jan Tore Sanner (H) og partilederne Knut Arild Hareide (KrF) og Trine Skei Grande (V) til toppmøte på Stortinget – om kommunereform og regionreform.

Også Frps leder i kommunalkomiteen, Helge André Njåstad, var til stede.

Den samme gjengen møttes torsdag denne uken til et nytt hemmelig toppmøte. Etter det Aftenposten erfarer gjorde Hareide det da klart at det ville bli fryktelig vanskelig for KrF å være med på noe som helt form for tvang, selv overfor et fåtall kommuner.

Dagen etter, fredag, hadde Hareide bestemt seg definitivt. KrF sier tvert nei.

Jobbet iherdig for å få KrF med

Som Aftenposten skrev før jul så vil noen kommuner bli slått sammen med nabokommunen mot sin vilje. Aftenposten anslo da, basert på samtaler med sentrale politikere i de fire partiene som står bak kommunereformen, at 15–20 navngitte kommuner var med i diskusjonen på Stortinget om å bli overstyrt av stortingsflertallet.

Siden da har fem av de 15–20 kandidatene gått sammen i frivillige sammenslåinger. Antall aktuelle tvangssammenslåinger anslås derfor å nå ligge på inntil 10–15.

Ifølge kilder i samarbeidspartiene har det vært jobbet iherdig det siste døgnet for å finne en løsning som KrF kunne være med på. Alt fra å redusere antall tvangssammenslåinger, til eventuelt å overlate avgjørelsen på antall sammenslåinger til den endelige voteringen i stortingssalen har vært på bordet.

Men det mislyktes altså.

KrF dypt splittet

Etter det Aftenposten erfarer er KrF dypt splittet i denne saken. Kommunalfraksjonen, ved stortingsrepresentant Geir Toskedal, har argumentert for at KrF ikke burde trekke seg på oppløpssiden og være med på noen «fornuftige» tvangssammenslåinger, mens andre har vært bastant imot.

Kommunesammenslåing er, og har alltid vært, en svært vanskelig sak for KrF, som flere steder i landet kjemper en beinhard kamp med Senterpartiet om distriktsvelgerne.

KrF trakk seg i fjor fra et forlik om endringene i det nye inntektssystemet for kommunene, som skulle sette fart på de frivillige sammenslåingene, ved bl.a. å gjøre det mindre gunstig økonomisk å stå alene som liten kommune. Samtidig som de store byene kom bedre ut enn tidligere.

Maks 10, sa Syversen

Parlamentarisk leder i KrF, Hans Olav Syversen, var kjapt ute i desember fjor – etter Aftenpostens reportasjer om at inntil 15–20 kommune risikerte å bli tvangssammenslått – og var tydelig på at KrF ikke ville være med på tvangssammenslåinger i den størrelsesorden som Aftenpostens skrev.

Han antydet da at maks 10 tvangssammenslåinger var mulig for KrF.

Men nå sier altså KrF tvert nei. KrF vil ikke ha noen tvangssammenslåinger.

Samtidig er det klart at KrF ønsker å være med og «ta æren» for alle de frivillige sammenslåingene som nå vil finne sted. Nærmere 100 kommuner har sagt ja til sammenslåing. Basert på de frivillige sammenslåinger er antall kommuner allerede redusert fra dagens 428 til ca. 373 kommuner pr. i dag.

Men hvordan det skal skje, og om det eventuelt fører til at KrF ikke trekker seg fra hele kommunereformen, bare «tvangsdelen» av den, er uklart.

Kan bli flere

Det at KrF nå «hopper av i svingen» når det gjelder tvang kan føre til at noen flere kommuner kan bli tvangssammenslått.

Men etter det Aftenposten erfarer vil det neppe bli særlig flere enn 10, uansett. Og det vil være i de tilfeller der de tre partiene mener å kunne argumentere svært godt for å tvinge én kommune sammen med f.eks. to-tre andre kommuner som ønsker en slik konstellasjon.

De tre partiene vil før påske legge frem en avtale om dette. Da kommer det også en proposisjon fra Regjeringen. Saken vil formelt bli avgjort i Stortinget senere i år, trolig i mai eller juni.