Frps programkomité vil legge ned Politidirektoratet - igjen

Frps programkomité vil legge ned Politidirektoratet. Det samme lovet partiet før de inntok regjeringskontorene i 2013, men istedenfor har direktoratet vokst.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård leder politidirektoratet.

– Som en følge av at vi nå bygger opp større og mer robuste politidistrikter, mener Fremskrittspartiets programkomité at tiden er moden for å bygge ned Politidirektoratet (Pod) og overføre oppgaver og ressurser til disse distriktene, sier programkomiteens nestleder Harald T. Nesvik til NTB.

– På den måten kan man kanalisere midlene på en mer effektiv måte over hele landet og dermed få økte ressurser nærmere der folk bor, sier han.

Ville legge ned, men vokste da Frp tok over

Før valget i 2013 lovte Frp å legge ned Politidirektoratet i sin daværende form. Men da Anders Anundsen inntok statsrådstolen i justisdepartementet, fortsatte budsjettet og antall ansatte i direktoratet økt under Frps ledelse, fortalte Dagbladet i september i fjor.

Ifølge avisen har direktoratet fått sitt årlige driftsbudsjett mer enn doblet fra 125 millioner kroner i 2012 til 275 millioner kroner i 2016. Samtidig er det blitt ansatt 119 nye politibyråkrater.

Justispolitiker for Frp sier de er uenig med Høyre om nedleggelse av Politidirektoratet.

Leirstein: Ikke lagt ned fordi vi sitter i regjering med Høyre

Justispolitisk talsmann for Fremskrittspartiert, Ulf Leirstein, sier det er justisfraksjonen til Frp som har spilt inn til partikomiteen at Politidirektoratet bør legges ned.

– Hvordan skal velgerne tro på at Fremskrittspartiet virkelig mener at de vil legge ned all den tid direktoratet har oppbemannet med så mange stillinger?

– I forbindelse med politireformen var det en oppbemanning av direktoratet for å gjennomføre reformen. Det krevde ressurser, men jeg tar det som en selvfølge at det blir nedbemanning når reformen er på plass. Det er også etablert et situasjonssenter i direktoratet som et resultat av Gjørvkommisjonen. Det skal vi beholde, men enten som et selvstendig senter eller som en del av Justisdepartementet.

– Hvorfor ønsker dere å legge ned et direktorat dere stadig oppbemanner?

– Tiden er moden. Fra nyttår er det 12 store og robuste politidistrikt. De trenger ikke noe direktorat.

– Hvorfor er ikke Politidirektoratet lagt ned allerede? Dette sto i programmet til Frp allerede i 2013?

– Fordi vi sitter i Regjering med Høyre. De er for et politidirektorat, og dette er en sak hvor vi er uenig med regjeringen. Men vi har valgt å ikke ta den kampen nå.

Høyre: Uansvarlig

Hårek Elvenes, (H) , medlem av justiskomiteen er synlig oppgitt over Fremskrittspartiet og Ulf Leirstein.

. Forslaget om å legge ned Pod står fullt og helt for Frps regning, sier Hårek Elvenes.

– Å legge ned Politidirektoratet er uansvarlig. Det er blindhet for politiets store utfordringer i en uhyre viktig omstillingsperiode, sier han.

Høyrepolitikeren sier det er viktig at forslaget om å legge ned Pod fullt og helt får stå for Frp regning.

– Norsk politi har 16 000 ansatte og trenger en tydelig og komptent ledelse. Gjørv-kommisjonen påpekte nettopp behovet for dette. POD er et minste direktoratene som er i full gang med å gjennomføre de endringene som Stortinget har bedt om, og som Gjørv- kommisjonen og Politianalysen har påpekt.

Elvenes sier videre atNorge trenger ett politi i Norge, og en tydelig overordnet politifaglig ledelse.

– Nettopp mangelen på dette er årsaken til mange av utfordringene i norsk politi i dag. Norsk politi kan ikke bestå av 12 politidistrikter uten overordnet politifaglig ledelse.

Behandles i mai

Politidirektoratet er et forvaltningsorgan underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og er det øverste ledelsesnivået i politiet. Etaten har i dag omkring 270 ansatte.

Programkomiteen i Frp sitter i disse dager samlet i Son i Akershus for å legge siste hånd på sitt forslag. Komiteens forslag skal så til behandling i landsstyret, som igjen innstiller til partiets landsmøte i mai.

Saken oppdateres.