Politikk

Her tjener politikerne dobbelt så mye som i andre fylkeskommuner

Noen fylkespolitikere tjener det samme som en statsråd. – Skremmende, mener lederen av Stortingets kommunalkomité, Helge Njåstad (Frp).

Det er store regionale forskjeller på hvor mye en fylkespolitiker tjener. Solveig Ege Tengesdal (KrF), fylkesordfører i Rogaland (t.v.), er blant dem som tjener mest. Rune Vandvik

 • Robert Gjerde
 • Nina Selbo Torset
  Journalist

Aftenposten presiserer: Etter publisering er redaksjonen gjort kjent med at tallgrunnlaget fra SSB/KOSTRA som Stortingets utredningesseksjon har basert seg på i denne utredningen, for enkelte fylker ikke er presise.

Rogaland fylkeskommune utbetalte i gjennomsnitt i underkant av en halv million kroner i lønnskostnader til sine fylkestingsmedlemmer i fjor, ifølge tall fra KOSTRA og en rapport fra Stortingets utredningsseksjon. Det kommer i tillegg til det de får betalt i sine sivile jobber og/eller verv som lokalpolitikere i egne kommuner.

Til sammenligning fikk de 35 fylkestingsmedlemmene i Aust-Agder utbetalt 221.000 kroner i snitt.

I statistikken ligger Nordland på topp, men dette bestrider Nordland fylkeskommune, som mener tallgrunnlaget i rapporten er feil (se lenger nede i saken).

Også Rogaland fylkeskommune bestrider tallene, og forklarer avviket med at KOSTRA opererer med feil antall representanter i fylkestinget. Riktig antall er 47, KOSTRA har rapportert 38. Dermed blir gjennomsnittsberegningen feil.

Les også

Misvisende og feil tall for godtgjørelse til fylkestingsmedlemmer | Solveig Ege Tengesdal

Tallene viser at det er svært store forskjeller på hvor mye en fylkespolitiker tjener i de ulike fylkeskommunene. KOSTRA-tall er basert på fylkeskommuners og kommuners egen rapportering om utgifter.

Snittgodtgjørelsen på landsbasis lå på rundt 360.000 kroner i 2015.

Tjener det samme som en statsråd

Det er også store forskjeller innad i de ulike fylkestingene på hvor mye medlemmene tjener. En fylkespolitiker som også leder et hovedutvalg, vil for eksempel tjene langt mer enn en fylkespolitiker som ikke har flere verv.

Blant fylkesordførerne og fylkesrådslederne finnes de høyeste lønningene. Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) i Rogaland tjener det samme som en statsråd – 1,2 millioner kroner.

– Du tjener det samme som en statsråd. Er det et rimelig og fornuftig nivå?

– Et vanskelig spørsmål å svare på. Det er en godt betalt jobb. Men så må man sammenligne med tilsvarende lederstillinger i samfunnet ellers. Men faktisk var godtgjørelsen høyere tidligere. Den er gått noe ned i Rogaland, sier Tengesdal.

– Velgerne vil reagere

Professor Jacob Aars, Universitetet i Bergen, tror velgerne vil reagere på nivået på godtgjørelsene.

– Ordningene virker sjenerøse, selv om det ikke er slik i alle fylkeskommuner. Jeg tror kanskje velgerne vil reagere når dette blir kjent, sier Aars.

– Med så sjenerøse ordninger kan det å sitte i fylkestinget bli en egen yrkeskarrière. Fylkespolitikere blir en egen yrkesgruppe med egne interesser knyttet til egen karrière, sier Aars.

Jacob Aars, professor ved Universitetet i Bergen. UiB

– Dette forsterkes av at fylkespolitikerne bestemmer sine egne lønnsvilkår. Det er problematisk ut fra en tankegang om at folkevalgte skal representere velgerne.

Han sier at få kjenner fylkeskommunen, og hva den driver med, samtidig som kunnskapen om hva som skjer i egen kommune kan være stor.

– Det er i utgangspunktet stor skepsis mot fylkeskommunen som institusjon. Hvis man i tillegg opplever at fylkespolitikerne er en fjern elite som driver med saker folk ikke bryr seg om, og som bevilger seg selv sjenerøse godtgjørelser, så kan det føre til en reaksjon blant velgerne.

– Ikke til å tro

Forsker og ekspert på kommune- og fylkespolitikk, Geir Vinsand i Nivi Analyse, reagerer på både lønnsnivå og de store variasjonene.

– Lønnsnivået og de store forskjellene i godtgjøring er ikke til å tro, sier Vinsand.

Geir Vinsand

Han mener fylkeskommunen bør evalueres og granskes.

– Fylkespolitikerne fremstår som ansiktsløse politikere med høy gasje. Demokratisk velgerkontroll er fraværende. Medieinteressen er nesten null. De har minst oppgaver og den slappeste dagsorden av alle folkevalgte, sier han.

Vil ha langt færre heltidspolitikere

Helge Njåstad (Frp), leder av kommunalkomiteen på Stortinget, mener det er «skremmende» at det finnes fylkespolitikere som gjennom flere verv nesten har en årsinntekt på linje med statsministeren.

– Det er blitt for lukrativt å være fylkespolitiker, sier Njåstad.

Helge André Njåstad Stortinget

– Når Aftenposten viser hva fylkestingspolitikere tjener, vil jeg si at dette ikke står i stil med de oppgavene fylkeskommunene har og den posisjonen fylkestinget har.

Njåstad viser til regionreformen – Regjeringens plan for å slå sammen dages 18 fylker (unntatt Oslo) til 10–11 nye regioner – som har som mål å ende opp med færre betale politikere, kanskje halvparten av i dag.

– Færre politikere er en viktig del av både kommunereformen og regionreformen. Skattebetalernes penger skal i større grad gå direkte til tjenesten, sier Njåstad.

– Med en regionreform vil det bli behov for færre heltidspolitikere. Da kan man frigjøre lønnsutgifter og bruke mer penger på tjenesteproduksjon, sier Ingjerd Schou (H), som mener fylkespolitikerne har «vel høye lønninger».

– Lever sitt eget liv

– At det er på mellomnivået vi finner det mest dynamiske lønnsnivået, tar jeg som uttrykk for at mellomnivået lever sitt eget liv, sier Vinsand.

– Jeg mener det vil være et nasjonalt feilgrep hvis Stortinget vedtar større og sterkere fylkeskommuner som vil sveve på enda lengre avstand fra innbyggere, næringsliv og kommuner.

Vinsand mener det holder med to formelle forvaltningsnivåer i Norge.

– Folkevalgte regioner bør avblåses som reformpolitisk hovedspor og erstattes med regionkommuner over hele landet, færre fylkesmenn og opprydning i regional statsforvaltning.

Mener store avstander i nord kan være årsaken

I utredningen fra Stortinget går det frem at fylkespolitikerne i Nordland i snitt tjente mest av alle, med en godtgjørelse på over 550.000 kroner pr. politiker.

Nordland fylkeskommune avviser disse tallene.

– Kostnadene er delt på 45 folkevalgte i denne oversikten, mens det korrekte antallet i 2015 var 60. Resultatet av disse feilene er en påstand om at godtgjørelsen til folkevalgte i Nordland er den høyeste i landet. Det stemmer ikke. Godtgjørelsen i Nordland er lavere enn gjennomsnittet. Det er synd at slike unøyaktigheter ødelegger en ellers sunn debatt, sier fylkesordfører Sonja A. Steen.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Regionreform
 2. Rogaland
 3. Nordland
 4. Troms
 5. Lønn
 6. Stortinget
 7. Regjeringen

Relevante artikler

 1. LEDER

  Aftenposten mener: Fylkespolitikere tjener for mye

 2. NORGE

  Fylkespolitikerne i Rogaland vedtok mer bompenger - slipper å betale selv

 3. POLITIKK

  Så mange fylker forsvinner i Norges nye regionkart

 4. MENINGER

  Misvisende og feil tall for godtgjørelse til fylkestingsmedlemmer | Solveig Ege Tengesdal

 5. NORGE

  Fiskeriministeren fikk også lønn av fylkeskommunen. Ber om å få betale tilbake etter at Aftenposten tok kontakt.

 6. POLITIKK

  Stortinget lei av at ordførere og fylkesordførere tjener hundretusener mer