Glemte Solberg & Co. at staten advarer mot tåkeprat da de skrev regjeringsplattformen?

Nyhetsanalyse: Høyre, Frp og Venstre har laget et innovativt, bærekraftig dokument som synliggjør potensialet for gevinstrealisering. Kan de ha brukt statens egen svadagenerator?

Kan de ha brukt statens egen svadagenerator?
  • Solveig Ruud

Direktoratet for forvaltning og IKT og Språkrådet jobber for klart språk i staten. De har til og med laget en mal for skriveverksteder à la forhandlingene på Jeløy og utarbeidet skrivetips for å unngå tåkeprat som «kan karakteriseres som svada.»

– I de aller fleste tilfeller har myndighetene alt å vinne på å uttrykke seg klart og begripelig, råder de.

For å illustrere hvor ille det kan bli når man gjør det motsatte, har de utarbeidet en såkalt «svadagenerator». Ting kan imidlertid tyde på at noen på Jeløy har misforstått og hentet noen ord og uttrykk herfra – i stedet for å unngå dem.

Politikere kan nemlig brenne seg på å «uttrykke seg klart og begripelig».

Et av direktoratene Siv Jensen, Erna Solberg og Trine Skei Grande styrer over, har utarbeidet skrivetips for å unngå tåkeprat som «kan karakteriseres som svada.»

Vi avslører 12 knep Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande brukte for ikke å overoppfylle statens mål om klar tale.

1. Bruk tildekkende ekspertspråk. Skal du f.eks. si noe om hva ny teknologi kan føre til, kan du skrive at Regjeringen vil «sørge for forpliktende gevinstrealisering i digitaliseringsprosjekter og strukturreformer som besluttes.»

Ordbruken er presis, selv om ikke alle forstår at «gevinsten» kan medføre at mange mister jobben.

Folk i fiskeri- og havbruksnæringen setter pris på et direkte språk. Om deres fremtidsmuligheter kan du si følgende: «Vekstpotensialet i disse næringene er betydelig, og potensialet kan utløses gjennom bærekraftig organisering og åpne handelsmarkeder.»

2. Let etter et favorittord og bruk det! Ikke alle forstår hva «en bærekraftig organisering» egentlig er, men har man brukt opp favorittordet sitt, må man finne et nytt. Regjeringen hadde en «robust» tilnærming til det meste i den forrige plattformen. I den nye har man vendt tilbake til en klassiker fra 1980-tallet: bærekraft. Velferdsstaten, samfunnsutviklingen og innvandringspolitikken til bilavgiftspolitikken, reindriftsnæringen og veksten i prosessindustrien skal nå være «bærekraftig».

Ulike varianter av «bærekraft» er brukt 57 ganger i regjeringsplattformen.

  • Ordet «robust» er kun brukt to ganger. Vil du lese om alt som var robust i den forrige regjeringsplattformen, finner du en sak om Regjeringens forrige moteord her.

3. Putt inn ordet «vurder». Se for deg at noen i forhandlingsrommet vil gi blinde, svaksynte og rullestolbrukere flere billige reiser med drosje (TT-ordningen). Men noen mener det fort kan veldig kostbart. Da skriver du følgende: «Regjeringen vil vurdere å utvide den nasjonale TT-ordningen.» Da har du ikke lovet annet enn å tenke litt grundig over det.

Ordet «vurder ...» er brukt 102 ganger – 58 ganger mer enn i den forrige plattformen.

4. Ikke lov mer enn «å styrke» eller «å øke» innsatsen. Har du brukt opp ordet «vurdere», og skal omtale noe konkret, kan du nøye deg med «å styrke» eller «øke» innsatsen uten å presisere nærmere. Regjeringen vil f.eks. «styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten.» Enten du setter av penger til én eller tusen nye helsesøstre, har du innfridd løftet.

Ord med «styrk ...» er brukt 175 ganger, ordet «øke» 76 og «økt» 70 ganger.

5. Lov en utredning. For å gi forhåpninger hos noen velgere, uten å si for mye, kan du varsle en utredning. Det kan ta lang tid å forklare hvorfor det ikke skjer noe. Man kan, som Regjeringen, gå inn for å «utrede hvordan predikanter som oppfordrer til vold og terror, kan hindres innreise i landet.» Ønsker du å vise litt mer handlekraft, kan du bruke knep 5 sammen med knep 3. Regjeringen vil «utrede og vurdere et kriminalitetsofferfond etter svensk modell.»

Ordet «utred ...» brukes 27 ganger.

6. Husk å være «innovativ». Tidligere holdt det å være nyskapende og idérik. Nå gjelder det å være «innovativ.» Regjeringen har som mål at «Norge skal være et innovativt land, og vil styrke satsingen på næringsrettet forskning og innovasjon.» ... «Gjennom kunnskap, forskning og innovasjon legges grunnlaget for nye jobber med høy verdiskaping som kan understøtte et bærekraftig velferdssamfunn.»

Ulike varianter av ordet «innovativ» og «innovasjon» er brukt 51 ganger.

7. Bruk positive ord. Å være utdatert er lite ettertraktet. Derfor høres det bra ut når Regjeringen vil «modernisere» offentlig sektor, Statens vegvesen, velferdsordninger, arbeidsmiljølov, landbrukspolitikk, fastlegeordningen, barneloven og bidragsordningen. Innbakt i slik «modernisering» ligger det ofte politisk sprengstoff, men så lenge man ikke sier mer, er det uangripelig.

Bruk gjerne flere ord du liker i samme setning: «Velferdsordningene må moderniseres for å være bærekraftige.»

Ord med «modern ...» er brukt 24 ganger.

8. Videreføre» – et universalord. For å få støtte fra KrF, må du ikke tulle for mye med alkoholpolitikken. Da kan du skrive at du vil «videreføre hovedlinjene i dagens alkoholpolitikk», selv om du vil ha åpne dørene til Polet til langt på kveld.

Lover du å «videreføre fagforeningsfradraget på 2017-nivå», kan det høres positivt ut for fagorganiserte, så sant de ikke vet at du allerede har «videreført» samme sum siden 2013.

Du kan også late som om du går inn for status quo på andre områder, men legge inn et forbehold få oppdager. Dermed kan du love å «videreføre gode ordninger for tvangsprostituerte og ofre for menneskehandel» og å «videreføre gode og langsiktige stipendordninger for kunstnere.»

Blir det slutt på «videreføringen» kan du bare skylde på at ordningene ikke var gode.

Ordet «videreføre» brukes 66 ganger.

9. Mangt kan gjennomgås. Det motsatte av å styrke en ordning er å svekke den. Men å varsle svekket innsats, gjøres sjelden av politikere. Da er det bedre å varsle en «gjennomgang». Regjeringen lover f.eks. å «gjennomgå og vurdere effekten av seniorpolitiske tiltak». De blir neppe rausere av en slik gjennomgang når ett av regjeringspartiene vil fjerne den ekstra ferieuken for ansatte over 60.

Andre ganger kan løfter om en «gjennomgang» være veien å gå for å roe en interessegruppe. Da kan man love en «oppdatert gjennomgang av grunnlaget for nedleggelsen av Andøya flystasjon ...»

Ordet «gjennomgå» og «gjennomgang» er brukt henholdsvis 28 og 6 ganger.

10. Lat uansett som om du sier noe konkret. Blir man ikke enige om hva man skal skrive, kan man likevel late som om man gir et tydelig signal f.eks. om bøndenes inntekter. Regjeringen vil «ha inntektsutvikling i jordbruket forutsatt lav kostnadsutvikling, produktivitetsforbedring og markedstilpasning. Målet er at inntekter for bonden i størst mulig grad hentes fra markedet.»

11. Glem tegnsetting. Mange slurver med tegnsetting. Derfor er det heller ikke så nøye i en regjeringsplattform. Om global bærekraft kan man da skrive følgende, etter å ha påpekt at utviklingen i Norge påvirkes av endringer utenfor landets grenser:

«Derfor er en utenrikspolitikk som ivaretar Norges interesser og som bidrar til økt internasjonalt samarbeid knyttet til grenseoverskridende utfordringer en forutsetning for et bærekraftig velferdssamfunn.»

12. Bruk ikke «de andres» ord: For ikke utydeliggjøre egen profil, er det best å unngå ord andre partier bruker ofte.

Hverken ordet «solidaritet», «kristen eller kristne», «feminist eller feminisme» «selvråderett», «fagorganiserte eller fagforeninger» eller «velferdsprofitør» er brukt av dem som satt på Jeløy.

Synes du dette var flåsete, kan du lese to seriøse saker om Regjeringsplattformen her: