Aps sentralstyre: – Ikke naturlig at Giske møter i sentralstyret

GARDERMOEN (Aftenposten): Aps sentralstyre sier det ikke er naturlig at Trond Giske fortsetter å møte i sentralstyret etter at han trakk seg som nestleder.

Partileder Jonas Gahr Støre sier sentralstyret var enstemmig da de ber Trond Giske om ikke å møte.

«Da Trond Giske allerede har trukket seg som nestleder er det naturlig at Giske ikke møter i sentralstyret ut denne valgperioden,» heter det i en uttalelse som i formiddag ble vedtatt enstemmig på Aps sentralstyremøte.

– Sentralstyret har ikke fullmakt til å avsette folk som er valgt på landsmøtet. Men et enstemmig sentralstyret har sagt at det ikke er naturlig at han møter i sentralstyret ut denne perioden, sa partileder Jonas Gahr Støre etter sentralstyremøtet.

Ifølge vedtektene kan sentralstyret formelt sett ikke kaste han ut, men når et enstemmig sentralstyre ber han om ikke å møte er det i realiteten det de gjør.

– Hva skjer dersom han skulle dukke opp på et møte i sentralstyre?

– Det er ikke naturlig at han deltar på sentralstyre. Det har et enstemmig sentralstyre sagt, så det tror jeg ikke den situasjonen vil oppstå, sier Støre – som sier at man nå fortsetter med en nestleder frem til neste landsmøte om vel ett år.

Les hele uttalelsen fra Aps sentralstyremøte her.

Dette var på forhånd en av de sakene det var knyttet seg en viss spenning til foran dagens møter. Det var ordknappe Ap-topper som i morgentimene kom til sentralstyremøtet klokken 09.00 på Clarion Hotel på Gardermoen. Når møtet i sentralstyret er over, skal landsstyret samles klokkes 13.30.

I vedtaket fra sentralstyret heter det videre:

«Trond Giske trakk seg som nestleder og finanspolitisk talsperson for partiet 7. januar 2018, og sentralstyret tok denne beslutningen til etterretning i sitt møte 8. januar. I samme møte ga sentralstyret støtte til partilederens og partisekretærens arbeid med å sluttføre gjennomgangen av varslersakene.

Sentralstyret konstaterer at konklusjonen i behandlingen av flere av varslene er at det har vært brudd på partiets retningslinjer mot seksuell trakassering.

For Arbeiderpartiet er det forventet at våre tillitsvalgte har en adferd som er forenlig med vårt verdigrunnlag og våre retningslinjer for hvordan vi mener at kvinner og menn skal bli møtt i vår organisasjon. Dette ansvaret hviler ekstra tungt på våre fremste tillitsvalgte,» heter det i uttalelsen.

Se fremover?

Partilederen ga da han kom til møtet ellers uttrykk for at partiet mandag skal se fremover, med andre ord legge varsler-saken bak seg og forsøke å få fokus over på politiske saker.

Hverken Fellesforbundets leder Jørn Eggum eller nestleder Hadia Tajik ville før møtet snakke med mediene.

Men før dette møtet hadde Giske også sine støttespillere.

Landsstyremedlem Anne Marit Mevassvik og fylkesordfører Tore O. Sandvik, begge Trøndelag, har til Adressa.no sagt at de mener Giske skal fortsette som sentralstyremedlem. De mener vedtektene åpner for det.

Men i sentralstyret var det ingen som tok disens og stemte imot den uttalelsen som ble sendt ut.

 Fellesforbundets leder Jørn Eggum og nestleder Hadia Tajik.

Skal redegjøre for konklusjonen

I sentralstyrets møte redegjorde Støre for hvordan han har håndtert den dramatiske saken, hvorfor han konkluderte før Trond Giske hadde gitt skriftlig tilsvar, og hvorvidt han mener Giske skal beholde plassen i sentralstyret selv om han har trukket seg som nestleder.

Partisekretær Kjersti Stenseng ville på vei inn til sentralstyret ikke kommentere sekretariatsleder Hans Kristian Amundsens avgang, men ønsket ham lykke til.

– Har du den samme situasjonsbeskrivelse som han, nemlig at dere ikke kunne oppholde dere i samme rom?

– Det har jeg ingen kommentar til, sa hun.

Klokken 13.30 åpner Støre møtet i Aps landsstyre. Etter hans tale lukkes møtet for mediene. Men før det skal han ha en pressekonferanse.

Partileder Jonas Gahr Støre på vei til det ekstraordinære sentralstyremøtet på Gardermoen sammen med Fagforbundets leder Mette Nord (t.v.). Senere i dag samles landsstyret.

Har aldri vært i samme situasjon tidligere

Det har aldri skjedd før at en nestleder i Ap har trukket seg etter å ha brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering.

Partiets vedtekter har ingen klare bestemmelser om hvordan en slik spesiell sak skal håndteres. Det er bakgrunnen for det oppfordringsvedtaket som sentralstyret i Ap gjorde i formiddag.

Ekstraordinært landsmøte

Flere fylkeslag har ment at en bør drøfte om det skal innkalles til ekstraordinært landsmøte for å velge en ny nestleder. Men det foreligger ikke noe konkret forslag om dette, og derfor regnes det som lite sannsynlig.

I henhold til Aps vedtekter skal partiet ha én eller to nestledere. Hadia Tajik fortsetter som nestleder alene.

Det er et stort pressekorps som følger møtene i sentralstyre og senere landsstyre i Ap.

Degradert i Stortinget

Giske var også Aps finanspolitiske talsperson og nestleder i finanskomiteen på Stortinget. Han har trukket seg fra dette vervet og ny finanspolitisk talsperson er Rigmor Aasrud.

Trond Giske er stortingsrepresentant. Når kan kommer tilbake fra sykmelding skal han møte i familie og kulturkomiteen. I vedtaket fra sentralstyret heter det at «sentralstyret ser frem til at Trond Giske etter endt sykmelding gjenopptar sitt politiske arbeid i Stortinget for fullt og ønsker velkommen hans viktige bidrag til partiets arbeid fremover.»

Stor forsamling

Landsstyret består av sentralstyret pluss to personer fra hvert fylke, to representanter for AUF og sametingsgruppen har en representant. Totalt teller forsamlingen over 60 personer og samles vanligvis to til fire ganger i året. Dette er det høyeste organet mellom landsmøtene som holdes hvert annet år. Dagens møter er ekstraordinært og innkalt i et forsøk på å bilegge konfliktene i kjølvannet av varslene mot Giske. Medlemmer av Aps stortingsgruppe kan også møte.

Fra både sentralstyret og landsstyret har det vært lekkasjer, som har skapt stor irritasjon hos mange. Ved det forrige møtet bestemte ledelsen at alle skulle levere inn mobiltelefonene for å unngå lekkasjer om hva som blir sagt og gjort i partiets styrende organer i en historisk vanskelig situasjon.