Sandberg kritiseres for rosende omtale av Iran

Partifeller i Frp kaller Iran et terrorregime, Amnesty International kaller det et religiøst diktatur. Per Sandberg omtaler det som et topp feriemål.

Per Sandberg har som privatperson feriert i Iran. Dette bildet fra Teheran ble tatt da han som statsråd forsøkte å få økt norsk fiskeeksport til Iran.

– Jeg anbefaler på det sterkeste å ta en ferietur til Iran, sa Frp-nestleder, statsråd og privatperson Per Sandberg i Dagsnytt 18 mandag etter litt over en ukes ferie i landet sammen med den norskiranske kjæresten Bahareh Letnes (28).

Flere reagerer nå på ordlyden i en rekke uttalelser statsråden har kommet med om landet han nylig har feriert i. Frps utenrikspolitiker Christian Tybring-Gjedde sier det slik:

«Denne saken er altfor alvorlig til å gjøre den til en intern uenighet i FrP. Saken bør vurderes av Statsministerens kontor, og jeg synes det er påfallende vi enda ikke har hørt et ord fra henne, ei heller fra utenriksministeren.»

Åtte uttalelser om Iran:

Her er åtte Iran-uttalelser fra Sandberg etter turen han gjennomførte i privat regi.

1. «Jeg koste meg i Det kaspiske hav: badet, det var varmt og godt, masse natur, mye god mat, har møtt masse flotte mennesker.»

2. «Jeg har vært i Iran før, i 2016, fantastisk reise det også. Men det å koble dette opp imot politikken, slik det gjøres her nå, det blir jo helt feil.»»

3. «Jeg registrerer at Iran er et interessant land for mange, mange flere nå. Turismen fra Europa er sterkt økende i Iran. Jeg anbefaler på det sterkeste å ta en ferietur til Iran.»

4. «Jeg anbefaler på å det sterke å ta en tur til Iran, se med egne øyne hvordan unge jenter, kvinner i Iran i det stille opponerer mot regimet. Det var ikke bare Letnes som var uten hijab. Det skal jeg love deg. Det var en rekke unge kvinner, flotte kvinner som gikk der rundt i gatene over alt ... «

5. «Hvis jeg kan legitimere at det iranske folk ønsker seg demokrati og demokratiseringsprosesser, så gjør jeg gjerne det.»

6. «Når jeg nå var litt over en uke i Iran, møtte jeg folk flest, som privatperson.(...) Alle iranerne snakket om regimet. Alle snakket om akkurat disse problemene (redaksjonell forklaring: brudd på menneskerettigheter o.l.) Men alle var veldig optimistiske i forhold til at nå nærmer deg seg 40 år (redaksjonell forklaring: siden sjahen av Persia ble styrtet), så vil dette gå i en annen retning. Det er folket selv som vil ta avgjørelsen, tipper jeg, uten at jeg skal si at jeg er noen ekspert på feltet. Men jeg hadde møter med alle mulige mennesker når jeg var der, fantastisk – og de diskuterte dette.»

7. «Jeg har akkurat like mye fokus på denne type overgrep. (redaksjonell forklaring: brudd på menneskerettigheter o.l.) hele tiden. Men så kan vi ha ulike strategier da for å få løst dette.

8. «Jeg har overordnet tro på at det beste for å skape demokrati, fjerne konflikt, fjerne diktatur og denne type ting – det er handel.»

Alle disse åtte utsagnene ble gitt i NRKs Dagsnytt 18-sending mandag.

AP: Reagerer på Sandbergs entusiasme

Aps medlem av næringskomiteen på Stortinget, Terje Aasland, sier at Sandbergs enorme entusiasme for Iran kan være et problem ettersom dette er et omstridt land.

Han viser til at Sandberg på TV snakket entusiastisk om at turisme til Iran styrket demokratiet. Aasland etterlyser svar på om det privatpersonen Sandberg sa på TV, sammenfaller med det statsråden mener som medlem av Regjeringen.

Aasland viser også til at Sandbergs reise kan få konsekvenser på områder han er statsråd for, nemlig fiskeri og handel. Han stiller spørsmål ved hvilke føringer Sandberg reise og uttalelser legger for Norges relasjon til Iran.

– Dette krever en avklaring fra statsministeren, sier Aasland.

– Er Sandbergs reise en sak som kontrollkomiteen bør se på?

– Det er det for tidlig å ha en oppfatning om, sier han.

Også kritisert for Iran-engasjement før han dro

Flere partikolleger av Per Sandberg har også reagert på at han før reisen har deltatt på bl.a. Irans nasjonaldagsfeiring i regi av ambassaden i Oslo og at han har vært på et møte der man vurderte oppstart av en venneforening mellom Norge og Iran.

– Jeg ser ikke nødvendigheten for at man skal ha denne typen relasjon med terrorregimet Iran, uttalte norskiraneren Mazyar Keshvari (Frp) nylig til Nettavisen.