Dette vet vi om hva som kommer i revidert nasjonalbudsjett

Store kutt til asylmottak, plan for mer i studiestøtte og flere tiltaksplasser. Det er noen av forslagene som er ventet når finansminister Siv Jensen legger frem budsjettet.

Onsdag legger finansminister Siv Jensen (Frp) frem det reviderte budsjettet for 2016. Samme dag legger Regjeringen frem sitt opplegg for kommuneøkonomien og en stortingsmelding om integrering.
  • Karen Tjernshaugen

Onsdag legger finansminister Siv Jensen (Frp) frem revidert nasjonalbudsjett for 2016.

Som vanlig er mye av innholdet kjent på forhånd:

1. Får utsette formuesskatten

DN skriver tirsdag at bedrifter med røde tall skal få muligheten til å utsette innbetalingen av formuesskatt. Ordningen skal gjelde fra og med inntektsåret 2016.

Endringen vil ifølge DN bli varslet i revidert budsjett men endelig presentert når statsbudsjettet for 2017 legges frem i høst.

2. Trapper trolig opp studiestøtten

Regjeringen presenterer trolig et opplegg for opptrapping av studiestøtten, skrev Aftenposten mandag. Fra neste sommer kan studenter få omlag 2.600 kroner mer å rutte med.

Les også:

Les også

Neste sommer kan du få studiestøtte for én uke ekstra

3. Kutt til asylmottak

Regjeringen kutter 800 millioner asylkroner til mottaksapparatet, skriver Nettavisen.

Årsaken er at det ligger an til å komme færre asylsøkere enn Regjeringen hadde trodd på forhånd.

Lavere asyltall har gjort det lettere for Siv Jensen å lage revidert budsjett:

Les også

Kan spare store summer på at asyltallene går ned

Det settes i tillegg av 5 millioner kroner ekstra til egne integreringsmottak hvor asylsøkere kan komme raskt i gang med norskopplæring og arbeidspraksis.

4. Flere tiltaksplasser

Det blir 1000 flere tiltaksplasser i måneden i annet halvår til arbeidsledige, meldte VGtorsdag.

Dagpengereglene skal også endres så det blir lettere å kombinere arbeidsledighetstrygd med utdanning.

5. Permitteringsreglene endres

Permitteringsregelverket utvides slik at det blir mulig å motta dagpenger i totalt 52 uker under permittering, mot 30 uker i dag. Dette ble kjent samtidig som Norsk Industri og Fellesforbundet presenterte resultatet i lønnsoppgjøret.

6. Mer til olje— og gassforskning

Regjeringen legger i revidert budsjett ytterligere 50 millioner kroner på bordet for å øke rammen i det såkalte Demo2000-programmet som støtter teknologiprosjekter i olje- og gassnæringen, meldte E24mandag.

7. Nye millioner til Osebergskipet

Redningsaksjonen for å hindre at Osebergskipet og tilknyttede tregjenstander smuldrer opp får fornyet støtte på 30 millioner kroner fordelt over tre år, skrev NTB tirsdag.

8. Innvandrerungdom skal kunne ta 11. skoleår

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) blar opp 97 millioner kroner for å gi innvandrerungdom mulighet til å ta et 11. skoleår, skrev Aftenposten fredag.

Summen skal også brukes til å videreføre og utvide integreringsprogrammet Jobbsjansen som i dag er rettet mot å få hjemmeværende innvandrerkvinner kvinner ut i jobb.

Les også:

Les også

Vil tilby unge asylsøkere et ekstra år på skolen

9. Ekstratilskudd for å bosette flyktninger

Kommunene får et ekstratilskudd på nesten 320 millioner kroner også i 2017 for å få til raskere bosetting av flyktninger. Det ble kjent fredag.

Dette innebærer at kommunene fortsatt vil få 100.000 kroner ekstra per enslige mindreårige asylsøker de bosetter.

Regjeringen viderefører også et stimuleringstilskudd på 50.000 kroner per flyktning for de kommunene som bosetter flere enn de i utgangspunktet har blitt bedt om fra Integrerings— og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

10. Rydder opp etter ekstremvær

21 millioner kroner settes av i en ekstrabevilling til opprydding i kommunene Eigersund, Lund og Kvinesdal etter ekstremværet Synne i fjor vinter.

Pengene skal blant annet brukes til flomsikring, skrev Stavanger Aftenblad fredag.

11. Vil informere om hjerneslag

Regjeringen vil i revidert nasjonalbudsjett bevilge 10 millioner kroner til en nasjonal informasjonskampanje omhjerneslag, varslet helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) 2. mai.

12. Dialoggrupper mot vold

Regjeringen setter av 12 millioner kroner til dialoggrupper for å redusere vold i og utenfor norske asylmottak, skriver NTB.

13. Momsfritak for mat til veldedige

Det innføres momsfritak for butikker som gir bort mat til veldedige formål, melder NTB.

14. Mer lån til lavinntektsland

Lånerammen til Det internasjonale valutafondets (IMF) låneordninger for lavinntektsland økes til om lag 7 milliarder, melder NTB.

15. Nytt statlig fond for grønn teknologi

Regjeringen har varslet at den vil komme med forslag til innretning og mandat for et nytt statligfondsom vil få en forvaltningskapital på 20 milliarder kroner til investeringer i selskap som utvikler og bruker grønn teknologi, melder NTB.

Forslag til mandat for et nytt statlig fond med en forvaltningskapital på 20 milliarder kroner til investeringer i selskaper som utvikler og bruker grønn teknologi.

16. Grønn skipsfart

65 millioner kroner til elektriske ferjer og annen grønn skipsfart.

17. Forskningspark

Midler til en videre utredning av forskningsparken Ocean Space Centre i Trondheim.

18. Mer til Redningsselskapet

10 millioner ekstra til Redningsselskapet for å hindre at redningsskøytene blir tatt ut av drift i 3 til 6 måneder, skriver NTB.

19. Snuoperasjon om blåresept

Regjeringen snur og lar to produkter for stomiopererte tilbake i blåreseptordningen. Kuttet som reverseres anslås til 8,5 millioner kroner, skriver NTB.

20. Flyktninger og skolelunsj

Regjeringen foreslår 4 millioner til at flyktninger skal kunne lage skolelunsj.