Raja: Sp må ha fått noe i retur for klarsignal om Libya-krigen

Venstres Abid Q. Raja mener Sps daværende leder Liv Signe Navarsete må ha fått «noe i retur politisk» for å ha godtatt krigsdeltagelsen i Libya som partiet egentlig var sterkt imot.

– Sp har nok ikke godtatt Norges innsats i Libya uten å få noe igjen, mener Venstres Abid Q. Raja.

– De må ha cashet dette inn på en eller annen måte, mener Raja.

Klassekampen skriver at den tidligere Sp-lederen angrer på at hun i 2011 sa ja til norsk deltagelse.

– Vi hadde ikke noen skikkelig saksbehandling. Det var ad-hoc hele greia. Jeg mener at det var totalt uforsvarlig, og det ga vi uttrykk for da også, sier Navarsete til avisen.

– Det er opplest og vedtatt i norsk politikk er at Sp er veldig harde i forhandlinger, og at de veldig ofte får betalt for de ting de ofrer seg på. Hva fikk Sp i retur? spør Raja seg etter å ha lest saken.

– Det er ikke slik at et parti kan bli presset i kne om sin overbevisning. Politikk er hestehandel, og Sp er de beste hestehandlere. Gratis gjorde de nok ikke dette. Det er det få som tror på, sier han.

Navarsete: -Veldig tøft press

Selv om partiledelsen i Senterpartiet var imot krigen, ble de utsatt for et «veldig tøft press», ifølge Navarsete. Fra et hotellrom i Trøndelag ga de til slutt etter og sa ja til krig.

– Jeg tviler på at Sp vil si hva de fikk i retur. At man gikk med på en krig man var fullstendig imot, i strid med egne prinsipper, da vil det nok bare føles ekkelt å fortelle at «men vi fikk jo gjennomslag for..».

– Hvis de var så uenige, burde de ha gjort alvor av det. Å angre så mange år etterpå er veldig lite sjarmerende og troverdig, sier Raja.

Han mener det var «riktig å fjerne despoten som satt ved makten.»

– Problemet har vært at oppbyggingen av Libya har skortet. Men at Norge deltar med sine nærmeste allierte i operasjoner med veldig, veldig bred tilslutning er rett å gjøre. Verden kan ikke sitte stille og se despoter høvle over eget folk, slutter han.

Tetzschner: -Veldig liten sans for anger etterpå

Høyres utenrikspoliske talsmann Michael Tetzschner har liten sans for Navarsetes anger:

– Jeg har liten sans for at man i ettertid beklager seg over presset man ikke motsto, sier han, og understreker at å delta i regjering betyr at «man utøver makt».

– Det kan godt være at det var forskjellige oppfatninger i utgangspunktet. Men til slutt ble det tatt en beslutning man står inne for, særlig ved militære operasjoner i utlandet.

– Å komme etterpå og si at en egentlig var en «fredsstemme», har jeg veldig liten sans for, sier Tetzschner.

– Hvorfor gjør hun det, tror du?

– Det er en tendens her i verden at man skal ha i pose og sekk, og unndra seg ansvar for de beslutninger man har vært med på.

KrF-leder Knut Arild Hareide sier «den typen beslutninger bør være godt forankret i Stortinget».

– Akkurat denne saken kritiseres for det, og jeg har forståelse for det. Det er viktig at Sp ikke kan gi all skyld til Stoltenberg. De vet hva de var med på. Sp hadde mulighet for å si at de ikke var enig.

– Tror du Sp fikk noe i retur?

– Jeg tror ikke det. Slik jeg kjenner Ap og Sp, er det ingen grunn til å tro at den beslutningen var en del større deal, sier Hareide.

Liv Signe Navarsete har ikke besvart Aftenpostens henvendelser.

Tidligere Høyre-leder og utenriksminister Jan Petersen leder et uavhengig utvalg som gransker Norges deltagelse i Libya-krigen. Rapporten legges frem over sommeren.

Norske F-16-fly slapp nærmere 600 bomber over Libya under deltagelsen i krigen i 2011. Bakgrunnen var at opprøret mot landets diktator Muammar Gadafi hadde utviklet seg til en borgerkrig, og i mars 2011 vedtok FNs sikkerhetsråd å bruke «alle nødvendige midler» for å beskytte sivile mot angrep fra partene i konflikten på bakken.

Med luftstøtten fra Norge og andre NATO-land styrtet opprørere Muammar Gaddafis regime, og Gaddafi ble fanget og drept.

Også tidligere SV-leder Kristin Halvorsen har i ettertid vært kritisk til beslutningsprosessen før Libya-aksjonen. Hun mener saken burde vært lagt fram for Stortinget.