Regjeringen vil effektivisere og Frp ville «krige» mot byråkratiet. Samtidig øker antallet statsansatte videre.

Det ble 900 flere statlig ansatte fra 2016 til 2017 under regjeringen som har sagt den vil avbyråkratisere og effektivisere, viser en analyse fra Difi.

Tross lovnader om å avbyråkratisere offentlig sektor har antallet statsansatte økt under den sittende regjeringen. Inn under Fremskrittspartiets leder Siv Jensens eget departement, Finansdepartementet, er staben i Skatteetaten redusert med snaut 150 ansatte fra 2016 til 2017.
Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) viser til Statistisk sentralbyrås registertall fra mars som viser at over 5.000 færre hadde staten som arbeidsgiver i 2017.

Men de 5.000 er i virkeligheten bare «organisert ut» fra det offentlige som arbeidsgiver, ifølge Difi. Egentlig økte antall statsansatte med 900 personer til 166.000 fra 2016 til 2017, skriver Dagens Næringsliv.

I 2017 ble blant annet det statlige Jernbaneverket til statsforetaket Bane Nor. Mens bare vel 300 av de ansatte ble værende i det nyetablerte Jernbaneverket, fikk 4.500 ansatte formelt sett ny arbeidsgiver i statsforetaket. Det samme skjedde med om lag 1.600 ansatte som fikk ny arbeidsgiver da kirke og stat skilte lag.

Flere andre offentlige etater har vokst merkbart under den sittende regjeringen. Kunnskapsdepartementets område har økt med 890 flere ansatte, og omtrent like mange flere ansatte er det til sammen blitt i politi- og lensmannsetaten og i Arbeids- og velferdsetaten, viser analysen fra Difi. Dette skjer samtidig som Regjeringen har gjort det klart at de vil effektivisere offentlig sektor, og regjeringspartner Frp har tidligere varslet «krig mot byråkratiet».

På den andre siden er utlendingsetaten redusert med 250 ansatte etter fallet i antall asylsaker. Samferdselsdepartementet har redusert staben med 384 stillinger etter effektivisering i Vegvesenet. Under Fremskrittspartiets leder Siv Jensens eget departement, Finansdepartementet, er staben i Skatteetaten redusert med i underkant av 150 ansatte fra 2016 til 2017.