Politikk

Horne: - Hjemmeværende blir diskriminert

Kvinner som velger å være hjemme med barn fremfor å jobbe, blir diskriminert av dem som er "politisk korrekte", mener den nybakte familiestatsråden.

Den ferske statsråden, med ansvar for diskrimineringspolitikken, Solveig Horne (Frp), mener bevilgninger til enkeltgrupper som lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, er en særbehandling, og derfor diskriminering.

  • Solveig Ruud
    Journalist

— Det er ingen offentlig oppgave å påvirke kjønnsrollemønsteret i hjemmet, mener landets nye familieminister Solveig Horne til Aftenposten.

Onsdag fikk hun som de siste årene har vært Frps fremste familiepolitiker på Stortinget, nøkkel til Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet. De neste årene er det Solveig Horne, hennes holdninger, og Høyre/Frps politiske plattform som vil prege politikken.

Når den nye statsråden får spørsmål om hvem i størst grad er utsatt for diskriminering i Norge i dag, svarer hun "kvinner i en del grad" før hun tar en lang tenkepause.

— Det kan være kvinner, menn og innvandrere som føler seg diskriminert, sier hun.

- Påstander om at innvandrere diskrimineres – er de overdrevne?

— Det tror jeg er litt opp til hver enkelt, sier hun etter en tenkepause.

— Noen kan føle seg diskriminert, mens andre ikke gjør det. Det er viktig at alle som har fått lovlig opphold har samme rettigheter som andre. Det står det i plattformen at vi skal jobbe med, opplyser hun.

Hjemmeværende

Den nybakte statsråden kommer imidlertid med tydelig tale om at hjemmeværende kvinner diskrimineres.

— Vi lever i en travel tid hvor det er fokus på at alle skal jobbe, barna skal være i barnehage. Noen kvinner føler de blir diskriminert, fordi de har tatt andre valg. Vi må ikke "snakke ned" dem, sier Horne. På spørsmål om hvem som diskriminerer, svarer den ferske statsråden slik:

- Det er de politisk korrekte.

Horne etterlyser anerkjennelse av dem som velger å være hjemme og organisere livet sitt på en annen måte.

Les også

- Man kan si det er like verdifullt å gå hjemme med barn som å jobbe – men det er det ikke.

— Familien må få innrette seg selv etter sine behov, uten at politikerne skal blande seg inn i familiens hverdag, sier statsråden, som snart vil utvide kontantstøtte til også å gjelde toåringer og redusere fedrekvoten i foreldrepermisjonen fra 14 til 10 uker. Hvor raskt det siste vil skje, kan hun foreløpig ikke svare på.

Selvstendig rett for fedre

Horne har tidligere uttalt at det er "skammelig" at fedre ikke har selvstendig rett til foreldrepenger. Hun mener altså at fedre i familer der mor fra før er hjemme og passer barn - og derfor ikke har rett ti foreldrepenger - skal få full rett til betalt permisjon.

— Ja, bekrefter hun, men presiserer at dette ikke loves i regjeringsplattformen.

— Det må vi komme tilbake til, svarer hun om hvor høyt hun vil prioritere dette.

- Du frykter ikke konsekvensene for integreringen?

— Som sagt, dette må vi komme tilbake til.

Motstander av likestillingsombud

Som familiepolitisk talskvinne for Frp har Horne gått inn for å legge ned instanser som nå sorterer under henne:

Likestillings- og diskrimineringsombudet og Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndigheten.

- Hvordan vil ditt arbeid overfor disse bli preget av de holdningene du har her?

— Arbeidet mitt blir preget av den politiske plattformen, sier hun og forklarer at hun som opposisjonspolitiker har handlet i tråd med Frps program. Hun forsikrer at diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik kan føle seg trygg på at arbeidsplassen ikke forsvinner.

På gjentatte spørsmål om hun personlig helst hadde sett at ombudet ble nedlagt, svarer hun at "hvis jeg skal være ærlig, har jeg de siste årene sett at det foregår mye bra arbeid" i regi av ombudet.

— Jeg har fått mer informasjon enn jeg hadde før jeg kom inn på Stortinget.

Horne opplyser at Regjeringen vektlegger "universell likestilling" i plattformen og dagens regjering kommer til å snakke om likestilling på en annen måte enn den forrige. På spørsmål om hva hun legger i begrepet "universell", svarer hun at det får hun komme tilbake til.

— Jeg har vært statsråd i 48 timer, og jeg er det ennå, selv om jeg har fått en Facebookgruppe mot meg. Men la det være helt klart. Det er viktig for denne regjeringen å jobbe med likestilling!

Kinkig spørsmål

I årets statsbudsjett strøk Horne som Frps familiepolitiske talskvinne hele bevilgingen som går til bedring av levekår for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

På spørsmål om hun gjorde det fordi hun ikke mener disse gruppene er utsatt for diskriminering eller fordi hun menter det var unødvendig pengebruk, svarer hun at Frp ser på all slik særbehandling av grupper som diskriminering.

— Drar du den holdningen med deg videre inn i departementet at all slike "særbehandling" av grupper er diskriminering?

- Det må jeg komme tilbake til, jeg jobber ut fra vår regjeringsplattform . Enkelte grupper trenger kanskje særbehandling. Det er et kinkig spørsmål, sier Solveig Horne.

Les også

  1. - Kvinner bruker morsrollen som unnskyldning for å ta ansvaret hjemme

  2. Solveig Horne (Frp) blir barneminister

  3. - Man kan si det er like verdifullt å gå hjemme med barn som å jobbe – men det er det ikke

Les mer om

  1. Politikk