Politikk

Økt press for at utsendte barn skal få behandlet saken på nytt

KrF og Venstre snuser på et forslag om at alle asylbarn som ble sendt ut i fjor, skal få ny behandling av saken sin.

Odosa (7), Iwinosa (4) og Tega (9) ble sendt til Nigeria med moren og storesøsteren i september. Nå vurderer KrF og Venstre å støtte et forslag om at de og resten av de 80 lengeværende asylbarna som ble tvangsreturnert i fjor skal få saken sin behandlet på nytt. Foto: Katarina Höije

 • Karen Tjernshaugen
  Nyhetssjef

Det er SV som står bak forslaget om at alle lengeværende asylbarn som ble sendt ut mellom 1. januar og 18. desember i fjor skal få saken sin behandlet på nytt.

Høsten 2013 ble Høyre/Frp-regjeringen enige med KrF og Venstre om at det skulle lages nye regler for behandling av asylsøknader fra familier som hadde bodd lenge i Norge. Barns beste skulle vektlegges mer enn tidligere.

Men på grunn av fastlåste forhandlinger mellom de fire partiene, kom ikke de nye reglene på plass før i desember 2014.

Sendt ut før nye regler kom på plass

I mellomtiden var en rekke barn som hadde bodd lenge i Norge, sendt ut av landet. Tall fra Politiets Utlendingsenhet viser at 80 barn som hadde bodd mer enn fire år i Norge, ble sendt ut i løpet av 2014.

Under høringen om asylbarna på Stortinget fredag kunne ikke justisminister Anders Anundsen (Frp) garantere at det ikke var sendt ut barn som kunne fått oppholdstillatelse med nytt regelverk.

Venter på utredning fra Justisdepartementet

Nå vurderer både KrF og Venstre om de skal stille seg bak SV-forslaget som er til behandling i kommunalkomiteen på Stortinget.

KrFs Geir S. Toskedal er saksordfører for forslaget om at utsendte asylbarn skal få ny saksbehandling, men har foreløpig ikke konkludert. Han venter nå på en faglig utredning fra Justisdepartementet om det er en jurdisk mulig å ta opp igjen sakene — uten at dette skaper presedens.

- Akkurat i dag sier hjertet mitt «ja» til å gi disse barna en ny saksbehandling, mens hodet mitt sier «vent litt», sier Toskedal til Aftenposten.

Dilemmaet er at vedtakene om at barna skulle sendes ut av landet og uttransporteres, var riktige etter gjeldende lovverk.

Politisk er de mange returene av lengeværende barn i 2014 likevel problematiske sett opp mot samarbeidsavtalen KrF og Venstre fra med regjeringen.

NOAS: Minst 24 barn i 8 familier

Fire av barna bak statistikken for returer av lengeværende barn er Tega (9), Iwinosa (4), Odosa (7) og storesøsteren Lisa. De ble sendt med mamma Josephine Eni fra Kongsvinger til Nigeria etter fire år i Norge i slutten av september. Minstegutten hadde levd hele sitt liv her i landet.

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) har gått gjennom mange av sakene til de 80 barna som er sendt ut i løpet av fjoråret.

Rådgiver Mari Seilskjær sier NOAS har funnet 24 barn fra 8 ulike familier som de mener ville hatt gode muligheter til å få bli i Norge, om de får saken sin om de fikk en ny vurdering etter det nye regelverket.

— Dette er stort sett snakk om saker der familiene har vært mer enn fire og et halvt år i Norge, og har minst ett års skolegang. Omtrent halvparten er fra Afghanistan, mens resten er fra Nigeria og andre land, sier Seilskjær.

Hun understreker at det sannsynligvis er snakk om flere barn med mulighet for et positivt vedtak ved ny behandling, fordi NOAS ikke har fått gått gjennom alle retursakene.

Ber om svar på hvor mange barn det gjelder

Venstre har heller ikke konkludert med om de støtter forslaget om ny saksbehandling for alle de returnerte, lengeværende barna.

Men stortingsrepresentant Abid Raja har bedt justisminister Anders Anundsen om å redegjøre for hvor mange utsendte barn som kunne endt med å få oppholdstillatelse dersom søknaden ble behandlet etter de nye reglene.

I et skriftlig brev til statsråden viser han til at Anundsen og statsministeren i desember lovet «en total gjennomgang av alle utsendelser av lengeværende barn» som kan ha blitt sendt ut fordi ordlyden i tildelingsbrevet til Polidirektoratet ikke var formidlet nedover i rekkene.

Solberg: Vanskelig og utfordrende

Spørsmålet er blitt ytterligere aktualisert etter høringen, siden det da kom frem at politiet ikke hadde skjønt instruksen fra Justisdepartementet om at barn som har bodd lenge i Norge ikke lenger skulle prioriteres først i køen ved tvangsreturer.

Nå etterlyser Raja opplysninger om hva gjennomgangen viser og minner om at det er over to måneder siden den ble varslet.

— Når vil en slik gjennomgang foreligge?, spør han og legger til et spørsmål om hvilke konsekvenser Anundsen mener gjennomgangen bør få for dem det gjelder.

Statsminister Erna Solberg lukker ikke døren helt for at det kan være aktuelt å hente hjem barn som er blitt returnert, men da hun fikk spørsmål om dette på Stortinget onsdag svarte hun at «det vil være vanskelig og utfordrende.»

VGsiterer onsdag sentrale Høyre-kilder på at det kan bli aktuelt å imøtekomme kravet om å hente noen av de returnerte asylbarna tilbake for å unngå en større politisk krise med KrF og Venstre.

 1. Les også

  Anundsen sendte ut enda flere av Norge enn planlagt

 2. Les også

  Saklig grunn til mistillit mot Anundsen - uklart om det skjer

 3. Les også

  Tetzschner: - Utspørring nærmet seg utskjelling

 4. Les også

  Presset øker på Anundsen

 5. Les også

  Justisministeren avslørt av sine egne

 6. Les også

  Anundsen måtte rette opp feil i egen kronikk etter høringen

 7. Les også

  Kilder til Aftenposten: Anundsens fremtid er høyst usikker

 8. Les også

  KrF: Anundsens situasjon er veldig alvorlig

 9. Les også

  Slik svarte justisminister Anders Anundsen

 10. Les også

  Harald Stanghelle: En statsråd på grillen

 11. Les også

  Politisjef fanget ikke opp de nye signalene om asylbarna

Les mer om

 1. Politikk

Relevante artikler

 1. DEBATT
  Publisert:

  Utlendingsmyndighetene tolker regelverket strengere enn lovgiverne har ment

 2. NORGE
  Publisert:

  Slik har det gått med regjeringens strengere asylkrav: Rekordmange enslige har fått familiegjenforening.

 3. KRONIKK
  Publisert:

  Asylbarndebatten er blitt historien om et «kanskje»

 4. POLITIKK
  Publisert:

  Politiet med stort etterslep på uttransporteringer

 5. NORGE
  Publisert:

  Sendt ut selv om retten fastslo at han er et barn: «Vi er utrygge her i Kabul og redde for å gå ut»

 6. NORGE
  Publisert:

  Vårt Land: Aktivister ringer hjemland for å stoppe asylreturer