Politikk

Ap og Venstre klar med forslag for å stanse Hagens Nobel-drøm

Både Ap-leder Jonas Gahr Støre og Stortingets visepresident Abid Q. Raja (V) arbeider med forslag for å stanse Carl I. Hagens vei mot en plass i Nobelkomiteen.

– Frp bør snu mens det ennå er tid, sier Aps leder Jonas Gahr Støre.
  • Thomas Spence

Mandag klokken 1330 møtes Stortingets presidentskap og partienes parlamentariske ledere i et forsøk på å løse den stadig mer betente striden rundt Frps nominasjon av Hagen til fredspriskomiteen.

Mye tyder på at det vil bli både flere møter, skarpe uttalelser og adskillig hoderysten før Stortinget avklarer saken en gang før jul.

Striden står om varapresentanter til Stortinget, som Carl I. Hagen er, skal kunne oppnevnes til den uavhengige Nobelkomiteen. Støre jobber aktivt for å hindre at Hagen slipper inn.

– Stortinget har to oppgaver når det gjelder ansvaret med å forvalte Alfred Nobels testamente: Utnevne medlemmer av Nobelkomiteen, og å gjøre det nødvendige for å sikre komiteen formell og reell uavhengighet, sier Støre.

  • Les også: Frps stortingsgruppe nominerer Hagen

– Handler ikke om Carl I. Hagen

Han viser til at Stortinget for mange år siden har gått bort fra å velge statsråder og stortingsrepresentanter til Nobelkomiteen.

Striden om Carl I. Hagen kan og bør velges til Nobelkomiteen trappes opp i dag i møte hos stortingspresidenten.

– Dette handler ikke om personen Carl I. Hagen. Frp har en klar rett til å peke ut ett medlem av komiteen. Men Frp, som mer enn noe annet parti har understreket betydningen av uavhengighet, bør snu mens det ennå er tid, sier Ap-lederen.

Støre regner med at stortingspresidenten «vil stå ved det hans egen administrasjon har utredet og sagt at det er ikke noe meningsfullt skille mellom representant og vararepresentant.»

Vurderer forslag til vedtak som vil stanse Hagen

Hvis Frp ikke snur, vurderer Støre nå nye maktmidler.

– Da vil Ap vurdere å fremme et forslag i Stortinget om at stortingsrepresentanter og vararepresentanter ikke kan utpekes til komiteen. Det vil være et representantforslag for å ivareta komiteens uavhengighet.

– Det vil ikke være som en lov, men Stortinget gir da uttrykk for en holdning. Mitt håp er at møtet hos stortingspresidenten fører til at Frp vurderer nominasjonen på ny, sier Støre, som anklager Høyre for unnfallenhet.

– Frp synes å gjøre som de selv vil, og Høyre er med på ferden. Det er bildet vi ser av de to partiene for tiden, sier Støre.

– Kan det bli aktuelt å fremme motkandidat til Hagen?

– Det er teoretisk mulig. Det får vi vurdere hvis ikke Frp tenker seg om. Men jeg mener det er et viktig prinsipp at partiene etter delingsnøkkelen i Stortinget har ansvaret med å finne kandidater, sier Støre.

Raja: Bør ikke tildeles for lang og tro tjeneste

Støyen rundt oppnevningen til Nobelkomiteen, begynner nå også å vekke oppsikt utenfor Norges grenser. I går skrev The Guardian om «sjokk og sinne» etter nominasjonen av «innvandrings-motstanderen Hagen», kjent for «angrep på muslimer og homofile.»

Venstres Abid Q. Raja, en av Stortingets visepresidenter, vil allerede mandag morgen foreslå at presidentskapet tar grep for å stanse Hagen.

- Jeg vil dra vervet til Nobel komiteen ut av den store kabalen om verv i og utenfor Stortinget. Det skal ikke være et verv for lang og tro tjeneste, men tildeles ut fra kompetanse, evne og at man kan representere Alfred Nobels testamente på en god måte.

– Dette blir helt absurd, sier Venstres Abid Q. Raja om de mange rollene Carl I. Hagen kan få som vararepresentant til Stortinget og medlem av Nobelkomiteen.

– Jeg vil be om at presidentskapet vurderer å vedta kjøreregler, for eksempel i forretningsordenen, som gjør det helt klart at representanter, vararepresentanter og folk som står på helt nede på en 30. plass på en stortingsvalgliste, ikke kan velges inn i Nobelkomitten.

Hagen vil kunne delta i hemmelige stortingsmøter

– Mener du en slik regel skal gjelde umiddelbart og stenge for Hagen?

– Den bør gjelde umiddelbart. Hvis ikke vil vi svekke Nobelkomiteens omdømme og uavhengighet, sier Raja.

Han mener at Norges regjering og Stortinget blir holdt ansvarlig for pristildelingene.

– Det fikk vi eksemplifisert særlig gjenom Liu Xiaobo. Også i fremtiden må vi regne med at dissidenter og folk som står opp for grunnleggende menneskerettigheter kan få prisen.

– Kina, Russland og Saudi-Arabia er eksempel på land som Norge har interesser av å ha et annet forhold til enn de som tildeling av fredsprisen normalt frembringer, sier han.

Raja frykter mange ikke forstår alvoret ved at Hagen er vara for Christian Tybring–Gjedde, som sitter i Utenriks- og forsvarskomiteen, og Masyar Keshvari, som sitter i Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– De kan havne en måned i FN, på Forsvarets høyskole, rammes av sykdom etc. Hvis det skjer, trer Hagen inn i utenrikskomitten, også den utvidede hemmelige utenrikskomiteen.

Sp:To prinsipper står mot hverandre

– Kontroll- og konstitusjonskomiteen kontrollerer Regjeringen. Den fører også kontroll med norske sikkerhetstjenester, PST og Forsvarets Etterretningstjeneste. Hvis Keshavri blir statssekretær, rykker Hagen inn som fast møtende stortingsrepresentant.

– Dette blir helt ABSURD. Carl I. Hagen kan altså få ansvar for sikkerhetstjenestene i Norge, føre tilsyn og kontroll med Regjeringen og samtidig skal han dele ut Nobels fredspris. Det er helt umulig å fortelle folk i utlandet at «hør her, han ha ingen ting med Stortinget å gjøre. Han sitter riktignok en dag i utenrikskomiteen, en dag i kontrollkomiteen og den tredje dager deler han ut fredspriusenm. Det er et komplett sammensurium, sier Raja.

– Det er en dårlig kombinasjon, istemmer Støre.

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad håper på en «felles forståelse» etter møtet med presidenten.

– Stortingspresidenten har sagt at han er «betenkt» over Frps nominasjon. Jeg regner med han vil forklare hva han er betenkt over. To prinsipper står mot hverandre. Mitt håp er at vi kommer til en felles forståelse, sier Arnstad.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Kontroll- og konstitusjonskomiteen