Politikk

MDG vil bruke milliardbeløp på billigere kollektivtransport

Sandra Borch (Sp): – MDG bør ta seg en studietur til distriktet.

Stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, Une Aina Bastholm.
  • Eirik Husøy
    Eirik Husøy
    Journalist

I sitt alternative statsbudsjett foreslår Miljøpartiet De Grønne å bruke 200 millioner til gratis buss for alle småbarn. Barn under fire år får allerede gratis buss, så forslaget vil gjelde dem som er mellom fire og seks år.

I tillegg vil de redusere billettprisen på kollektiv transport med 20 prosent for voksne, noe som vil koste 2,8 milliarder alene.

– Vi vil at hele kollektivtilbudet skal bli nerven i infrastrukturen i hele det norske samfunnet, sier stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, Une Aina Bastholm.

Les også

Stortingspartier hemmeligholder hvordan de bruker penger de bevilger til seg selv

Hvordan skal de finansiere det?

Totalt vil det altså koste 3 milliarder kroner i 2019. For å få til dette vil de bruke mindre penger på å investere i nye motorveier og øke skatten for de rikeste.

I Regjeringens budsjettforslag for 2019 reduseres inntektsskatten for personer og selskap fra 23 til 22 prosent, noe som utgjør 10 milliarder. MDG sier de vil «reversere» dette i sitt alternative budsjett.

Mesteparten av pengene som er «til overs» brukes for å gi skattelette til de som tjener under 600.000 kroner i året.

Grunnen til at MDG vil bruke penger på dette, er at prisene på kollektivtransport har økt betydelig raskere enn den generelle prisveksten.

– Sosialt omfordelende

– Vi har hatt en bilbasert byutvikling i veldig mange år. Det er på tide nå å prioritere sykkel, gange og kollektiv mye høyere, også fordi det er mer inkluderende.

Bastholm mener forslaget viser at klimatiltak også kan være sosiale og omfordelende.

– Det er aller mest et sosialt omfordelende og solidarisk tiltak. Jo mindre penger du har, jo mer betyr prisen, og med dette vil flere kunne ta buss og tog.

Senterpartiet: Kun for folk i byene

Senterpartiet mener at billigere billetter hjelper lite når tilbudet ikke er godt nok mange steder i landet.

Stortingsrepresentant Sandra Borch mener MDG bør ta seg en studietur til distriktene.

Stortingsrepresentant Sandra Borch sier at hun skulle ønske at MDG kommer med politikk for hele landet, ikke bare byene.

– De bør ta seg en studietur til distriktet, hvor det flere steder ikke er kollektivtilbud i det hele tatt. MDG lever i en helt annen virkelighet enn store deler av den norske befolkningen gjør, sier Borch.

Støtte i Stortinget?

MDG har ikke noen tydelig plan på hvordan de skal få det gjennom politisk og har ikke pratet med de andre partiene på Stortinget om forslaget.

– Har du troen på at dere får dette gjennom i Stortinget?

– Det blir jo en del av vårt samlede opplegg. Nå viser vi at det er mulig som en del av et alternativt statsbudsjett, så får vi se om vi får flertall i Stortinget, sier Bastholm.

Det alternative budsjettet til MDG skal voteres over i Stortinget under finansdebatten 4. desember.

MDG mener det er på tide å satse på kollektivtransport, i stedet for å legge til rette for «bilbasert byutvikling».

Lite sannsynlig med flertall

Arbeiderpartiet er ikke imot forslaget, men vil prioritere annerledes, sier Espen Barth Eide, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

– Vi er også opptatt av å fremme kollektivtransport, men vi synes det er viktigere med frekvens og tilgjengelighet. Hovedgrunnen til at folk ikke bruker kollektiv transport, er for sjeldne avganger, sier Barth Eide.

Også SV er opptatt av at hovedproblemet for folk flest, er tilgjengelighet og frekvens.

– Samtidig er det viktig å senke prisene for grupper med lite kjøpekraft, sier stortingsrepresentant Arne Nævra.

Ketil Kjenseth i Venstre sier at de mener at fylkene som driver busstilbudene, må ta stilling til prisen. KrF er langt på vei enig i det, men stortingsrepresentant Tore Storehaug viser til at lokalpolitikerne for partiet har vist stor vilje til å prioritere barn og familier.

– KrF er enig i at det bør bli billigere for familier og barn å bruke kollektiv transport, sier Storehaug.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Kollektivtransport
  2. Politikk
  3. Miljøpartiet De Grønne (MDG)