Olemic Thommessen (H) får sviende kritikk, men blir sittende

Det blir ikke flertall i Stortinget for mistillit mot Stortingets president, Olemic Thommessen, men Sp og SV kommer til å stemme for mistillit mot presidentskapet etter byggeskandalen.

Stortingspresident Olemic Thommessen.

SV og Sp er for å sparke Olemic Thommessen som Stortingets president bare dager før denne stortingsperioden er over. De andre partiene er med på en sviende kritikk av presidentskapets håndtering av Stortingets ombygging av Prinsens gate 26. Det fremgår av innstillingen fra Stortingets kontroll – og konstitusjonskomité som ble lagt frem fredag.

Stortingspresident Olemic Thommessen sier han er glad for at det ikke er flertall for mistillit.

Lundteigen beklager

– Jeg beklager at det ikke var mulig å lande denne kritikken. Det ville vært helt logisk å trekke en konklusjon. Det må bli slutt på at folk tar ansvar ved å bli sittende, sier Per Olaf Lundteigen (Sp), som fremmet mistillitsforslaget. Han mener dette skaper grunnlag for en ukultur i offentlig sektor.

Kritikken har imidlertid den sterkeste ordlyden komiteen kan komme med uten å kreve at stortingspresidenten må gå.

Overskridelsen er på ca. 700 millioner kroner for prosjektet. Stortinget er byggherre, og det var Stortinget som ba Riksrevisjonen om å undersøke kostnadsoverskridelsene.

Riksrevisjonens rapport er beinhard i sin kritikk av presidentskapet. Alle partier slutter seg til kritikken i innstillingen fra kontrollkomiteen som behandles i Stortinget tirsdag.

Flere kilder Aftenposten har vært i kontakt med, også blant Regjeringens støttepartier, mener at Thommessen neppe vil bli gjenvalgt dersom det skulle bli et borgerlig flertall etter valget. Selv er Thommessen klar for å fortsette hvis partiet ønsker det.

Trekker seg ikke

– SV og Sp fremmer mistillitsforslag mot deg. Hvilke konsekvenser trekker du av dette?

– Jeg er glad for at det er et bredt flertall som ikke støtter forslaget. Så tar jeg selvsagt kritikken på alvor. Jeg mener at presidentskapet har håndtert byggesaken på en brukbar måte i perioden som har gått. Presidentskapet har siden det overtok høsten 2013 fulgt opp Stortingets byggeprosjekt tett. Vi har blant annet styrket prosjektledelsen og styrket den byggfaglige og juridiske kompetansen i arbeidet. Så får et nytt storting ta avgjørelsen om hvem som skal være president.

-Men stiller du til gjenvalg som president hvis det blir fortsatt ikke-sosialistisk flertall?

– Jeg har som utgangspunkt at jeg stiller på de oppgaver som Høyre ønsker at jeg skal ta, sier Thommessen.

– Hypotetisk spørsmål

KrFs medlem av Stortingets kontrollkomité, Hans Fredrik Grøvan, sier kun at det er opptil det neste Stortinget å avgjøre det, og opp til det største regjeringspartiet hvem de fremmer.

Venstres Abid Raja sier at dette er et hypotetisk spørsmål, fordi en må se an valgresultatet, men understreker at dette er en meget hard kritikk.

Onsdag har Stortingets siste arbeidsdag.

Lederen av komiteen Martin Kolberg understreket at komiteen enstemmig har sluttet seg til Riksrevisjonens kritikk av presidentskapet.

Det er Riksrevisjonens oppfatning av byggeskandalen som komiteen har sluttet seg til.

– Er en av grunnene til at Ap ikke går inn for mistillit til presidentskapet at Ap har visepresidenten?

– Nei, det har ikke hatt betydning, vi har vært opptatt av å lage ordninger som sørger for at dette ikke gjentar seg, sier Kolberg som også understreker at det heller ikke har vært noe tema at det bare er dager igjen av perioden.

Michael Tetzschner sier følgende om eventuelt gjenvalg av partikollega Olemic Thommessen som stortingspresident.

– Det er ikke naturlig av det sittende storting å svare på. Etter valget skal posisjonene fordeles på nytt, sier Tetzschner.

Lederen av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Martin Kolberg (A).

Innstillingen som kontrollkomiteen la frem fredag formiddag er slutten på en stortingsperiode der forholdet mellom Stortingets presidentskap og nasjonalforsamlingens medlemmer er blitt mer og mer anstrengt. Det at man uttrykker manglende tillit til presidentskapet og Stortingets administrasjon, er meget oppsiktsvekkende. Ingen av dem Aftenposten har snakket med, og som har lang fartstid, kan huske noe lignende.

Kritikken rammer også Stortingets direktør Ida Børresen. Hun ønsker ikke å kommentere kontrollkomiteens innstilling.

Flere saker

Dette er ikke den eneste saken der Stortingets presidentskap ved Thommessen har havnet på kollisjonskurs med kontrollkomiteen.

Tidligere i år var det en strid om presidentskapets håndtering av en innstilling fra Stortingets eget kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene (EOS-utvalget). Den endte også med en hard kritikk av presidentskapets håndtering av saken. Den gang kritiserte komiteen at en særskilt melding fra EOS-utvalget ikke ble lagt frem for Stortinget umiddelbart. Den fant det også nødvendig å presisere at presidentskapet ikke er delegert politisk beslutningsmyndighet, utover å administrere arbeidet i Stortinget.

Per Olaf Lundteigen (Sp) er den som har ledet an i kritikken og mistilliten mot Stortingets president og direktør.

Avviser kritikken

Presidentskapet og administrasjonen er uenig med Riksrevisjonen, som mener Stortingets beslutning om å bevilge penger til prosjektet, ble fattet på ufullstendig grunnlag.

– Det er ikke dekning for å hevde at presidentskapet eller administrasjonen satt på informasjon knyttet til budsjettbehandlingen for 2014 som indikerte overskridelser av den foreslåtte bevilgning, skrev stortingspresident Olemic Thommessen (H) i et brev til komiteen i forrige uke.