Venstre-opprør landet rundt: Vil bryte med Regjeringen hvis ikke klimaprofil endres

Mange fylkesledere i Venstre mener partiet må bryte samarbeidsavtalen med Regjeringen hvis ikke Regjeringen snur og kommer med store innrømmelser på klimafronten.

Finansminister Siv Jensen (Frp) og Venstre-leder Trine Skei Grande har en lang vei å gå for å enes i klimapolitikken. Flere Venstre-topper tror på brudd.
- Det er ikke mulig for Venstre å stemme for klimadelen i bud­sjettet, sier Venstre-lederen. Regjeringens samarbeidsavtale kan ryke.

Det viser en ringerunde Aftenposten har gjort til fylkesledere i Venstre.

Regjeringen og samarbeidspartner Venstre går for første gang inn i forhandlingene om statsbudsjettet med ultimate krav til hverandre.

– Mye bra her, men...

Regjeringen leverer, stort sett, på rekke og rad - slik samarbeidspartiene Venstre og KrF ser det - i forslaget til statsbudsjett for 2017. Men tryner helt i klimapolitikken, ifølge Venstre-leder Trine Skei Grande.

– Det er mye bra her, men klimadelen holder bare ikke. Det er ikke mulig for Venstre å stemme for dette, sier Skei Grande.

– Hvis regjeringen sier dette ikke er noe å forhandle om, så har de et kjempeproblem. De komme med betydelige utslippskutt, sier hun.

Opprør i Venstre-land

Hverken hun eller andre i Venstres ledelse sentralt vil imidlertid bruke ordet regjeringskrise.

Men ute i landet er det full fyr blant Venstres fylkesledere. 5 av 16 fylkesledere Aftenposten har snakket med mener Venstre må bryte regjeringssamarbeidet med Høyre og Frp hvis regjeringspartiene står på sine ultimatum i klimapolitikken.

Ytterligere 6 fylkesledere tror det blir regjeringskrise om ikke Regjeringen snur.

Leif Gøran Wasskog i Finnmark Venstre mener ikke det er grunnlag for videre samarbed med Venstre etter dagens budsjettfremleggelse.

– Trekke oss nå

– Min anbefaling til ledelsen i Venstre er at hvis ikke forhandlinger fører til dramatiske endringer i klimaprofilen, bør ikke Venstre støtte budsjettet, sier Maren Hersleth Holsen i Østfold Venstre.

Leif Gøran Wasskog i Finnmark Venstre er krystallklar.

– Jeg synes vi bør trekke oss fra samarbeidsavtalen nå. Dette er dråpen som har fått begeret til å flyte over. Ingenting i dette budsjettet bidrar til å nå våre målsettinger om et grønt skifte.

– Løftebrudd

– Dette budsjettet oppleves som et løftebrudd, uten skikkelige ambisjoner om et grønt skifte, sier Sjur Skjævesland, Hedmark Venstre.

– Vi skal være med og forhandle og forhåpentlig få til et grønnere budsjett, men uten betydelige endringer, kan vi ikke fortsette samarbeidet. Da må Regjeringen gå til noen andre for å få støtte.– Svir

Anja Johansen i Nordland Venstre sier det slik:

– Jeg har tidligere sagt at dette samarbeidet svir så mye ideologisk at det må være en ordentlig gevinst, og om den ikke kommer i forhandlingene om budsjettet, synes jeg vi skal bryte.

Også i Sogn og Fjordane, Agder, Buskerud, Hordaland, Rogaland tror Venstre-fylkeslederne det kan bli regjeringskrise.

– Lover ikke bra

– Budsjettet lover ikke godt verken for klimaet eller for samarbeidet, slår Sogn og Fjordanes Gunhild Berge Stang fast.

I Oslo og i Akershus sier de at man ikke kan utelukke en regjeringskrise:

– De vil ha stor støtte i partiet om de sier at nok er nok. Det hadde vært helt greit at man tok fra bileiere, og så kompenserte på andre måter, men nå går bileierne 900 millioner i pluss. Utslippene fra transport må ned, sier Oslos fylkesleder Espen Ophaug.

Trine Skei Grande har dermed betydelig støtte i Venstre landet rundt for å sette hardt mot hardt i budsjettforhandlingene.

Hit, men ikke lenger

Samtidig sier finansminister Siv Jensen (Frp) at det er forhandlingsrom på «andre områder av budsjettet», men understreker at det «grønne skatte- og avgiftsopplegget er så langt vi kan gå i denne perioden».

Statsminister Erna Solberg (H) var enda tydeligere da hun og Jensen la frem skissen til et grønt skatteopplegg sist fredag, blant annet med økning av drivstoffavgiftene for bensin og diesel med 15 og 35 øre:

«Dette er så langt vi kan gå», sa statsministeren.

Solberg-regjeringen måtte i fjor - under forhandlingene om statsbudsjettet for 2016 - love Venstre at den skulle legge frem forlsag om grønt skatteskifte i statsbudsjettet for 2017 som ville innebære «betydelige utslippskutt».

I forslaget for 2017, som Regjeringen la frem torsdag, øker Høyre og Frp miljøavgiftene med 1,6 milliarder kroner neste år. Samtidig viser Regjeringens egne beregner at Norges nasjonale klimagassutslipp samlet bare kuttes med 2,1 prosent frem mot 2030. Regjeringen beregnet at utslippene fra transport og veitransport øker med 7,7 og 7,4 prosent.

– Paris-avtalen ratifiseres nå. Og ifølge den skal utslippene kuttes med 40 prosent på 13 år. Det er ikke lenge til! Og så presterer Regjeringen å kutte med 2 prosent. Det går ikke an, sier Skei Grande.

Sentralstyremedlem Tord Hustveit - også leder i Unge Venstre - sier det slik:

– Hvis vi ikke får til endringer som fører til at klimagassutslippene går ned i budsjettet, så tror jeg det blir regjeringskrise. Dette kan ikke Venstre leve med, sier han.

Sakseierskap på klima

Venstre har, i Bernt Aardals studie av stortingsvalget i 2013, sakseierskap («best» politikk på, ifølge velgerne) til kun én sak, nemlig miljø og klima, men ikke langt bak følger MDG og SV.

I Venstre er mange som - ett år før stortingsvalget - er redd for å miste sakseierskapet hvis en Venstre-støttet regjering ikke leverer på klima.

Venstre-ledelsen vil ikke, overfor Aftenposten, si hvilke endringer i Regjeringens forslag til «det grønne skatteskiftet» som vil være viktigst for partiet.

– Nei. Vi vil ikke vise kortene før forhandlingene, sier nestleder Terje Breivik.

Mild Hareide

I KrF er tonen en annen. KrF-leder Knut Arild Hareide sa til Vårt Land nylig at det er «veldig viktig at ikke miljøvirkemiddelet blir hellig for noen, hverken for Regjeringen eller Venstre».

– Dette blir utfordrende, men jeg vil ikke dramatisere situasjonen, sier KrFs finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen.

Hans Olav Syversen

Han etterlyser flere lærere for de yngste elevene, satsing på familiene, styrking av kontantstøtten og sterkere tiltak mot ledigheten - foruten «kraftigere miljø- og klimatiltak enn det som ligger i budsjettet».

Samtidig er Syversen klar på at KrF står last og brast med Venstre i de kommende budsjettforhandlingene.

Han avviser å «spekulere» i om KrF kan stå igjen alene som støtteparti til Regjeringen, men etter det Aftenposten erfarer er det et scenario som fremstår som helt utenkelig for KrF-ledelsen.

Høyre og Frp tror på enighet

I Høyre og Frp på Stortinget har de tro på en budsjettavtale - til slutt.

Svein Flåtten

– Jeg vil ikke felle noen dom i dag. Nå skal det gå noen uker med høringer før vi setter oss ned og forhandler. Så får vi se. Der det er vilje bør det finnes vei, sier Høyres finanspolitiske talsmann Svein Flåtten.

I finansdebatten på stortinget, etter Siv Jensens finanstale, sa Hans Olav Syversen sa seg enig i akkurat det. og la til: «Det er sluttsummen som teller».

Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik kommenterte, i finansdebatten, hverken om det var vilje i Venstre, eller om han så en vei ut.

Budsjettforhandlingene starter ikke før 1. november. Innstillingen fra Stortinget skal etter planen avgir 18.november.