Alle Nav-ofre har fått avslag på søknad om kompensasjon for tort og svie. Regjeringen sier at det ikke er utvist «grov uaktsomhet».

48 ofre for trygdeskandalen har søkt om kompensasjon for stress, samlivsbrudd, psykiske lidelser, tap av samvær med familie utenlands og redusert livskvalitet. Alle har fått avslag.

Trygdeskandalens ofre mener myndighetene «pulveriserer» ansvaret. Fra venstre: Heidi Schjetne, Rune Halseth og Marianne Evensen fra aksjonsgruppen i møte med Nav-sjef Hans Christian Holte og statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H).

Regjeringen nekter å betale ofrene for trygdeskandalen kompensasjon for ikke-økonomisk tap.

I et brev til ESA skriver regjeringen at Navs ansatte hverken forstod eller burde ha forstått at EUs trygdeforordning ble feiltolket i Norge.

Les hele saken med abonnement