Stortinget ville ikke behandle om Rødt brøt regelverket om hemmelighold

Stortingets presidentskap skal kurse stortingsrepresentantene om reglene for taushetsplikt.

Rødts Bjørnar Moxnes er medlem i Stortingets utvidede utenrikskomité.

Tirsdag svarte Stortingets president Tone Wilhelmsen Trøen (H) på spørsmål fra sin partifelle Michael Tetzschner. Han ville vite hvordan Stortingets presidentskap vurderer «tendensen til enkeltrepresentanters tilsidesettelse av underskrevne taushetserklæringer?»

Saken startet i desember i fjor. Da ble stortingsrepresentant og Rødt-leder Bjørnar Moxnes intervjuet i Klassekampen om et møte i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen (DUUFK).

Tetzschner skrev i sitt brev til Stortingets presidentskap at Moxnes gikk offentlig ut med sin egen «partipolitiske fortolkning» av statsrådens informasjon i møtet.»

Dette har Moxnes avvist og gjentok det i debatten tirsdag.

Trøen (H) ville ikke, på vegne av presidentskapet, gå inn i den konkrete saken om hvorvidt Moxnes har brutt reglene.

Hun sa at presidentskapet vil ta et initiativ overfor stortingsrepresentantene og partigruppene på Stortinget. Det betyr at de skal informeres om retningslinjene for taushetsplikt.

Et slikt initiativ fikk støtte fra Aps Martin Kolberg.

Den utvidede, som den kalles på stammespråket, er Stortingets hemmelige organ. Her kan regjeringen drøfte hemmelige saker med et utvalg av Stortingets medlemmer. Medlemmer er utenriks- og forsvarskomiteen, Stortingets president og lederne for partigruppene.

Både møtetema og debatten er underlagt fortrolighet.

Les også

Høyre-profil ber stortingspresidenten gripe inn mot påstått lekkasje fra Rødt-lederen.

Høyres Michael Tetzschner reiste spørsmålet.

Har Moxnes lekket?

Tema for møtet i den utvidede den 2. desember i fjor, var danske undersøkelser av USAs spionasje. Det ble antatt at USA også kunne ha spionert mot Norge.

Under debatten gnistret det tidvis mellom de to. Moxnes mente at Tetzschner kom med utspillet kort tid før han stilte til kampvotering på Oslo Høyres nominasjonsmøte.

Tetzschner karakteriserte Moxnes som en «lekkasjeprofitør,» som byttet fortrolig informasjon mot oppslag i mediene.

Nå tok ikke presidentskapet stilling til om Moxnes har lekket. Debatten ble holdt på et generelt grunnlag.

Moxnes selv reagerer på dette og mener at dette understreker taushetskulturen.

– Presidentskapet velger å la beskyldningene bli hengende. Hadde de gått inn i saken, måtte de konkludert med at her er det kokt suppe – uten en gang å ha en spiker. Utspillet fra Tetzschner er et forsøk på disiplinering. Dessverre ser det ut til at Ap og Høyre slutter seg til det. Det er jo synd, men det vil ikke innskrenke min yringsfrihet, sier Moxnes.

Må behandle hemmeligheter

SVs Audun Lysbakken sa i debatten at han ønsker en bedre grenseoppgang mellom det som absolutt bør være hemmelig og det som kan være åpent.

Trøen inviterte han til å komme med innspill når Stortingets forretningsorden revideres.

De reglene om taushetsplikt som nå gjelder i Stortinget, ble laget i 2019. Brudd på bestemmelsene kan skade tilliten til at Stortinget evner å motta og behandle slike opplysninger på en forsvarlig måte.

– En allmenn tillit til dette er i Stortingets klare interesse. Regjeringen må kunne informere Stortinget om sensitive spørsmål, sa Trøen.

Hun understreket at det må skje i trygg visshet om at informasjonen ikke gjøres tilgjengelig for uvedkommende.