Politikk

Stortinget åpner for tvang: - Vi har forbeholdt oss retten til å skjære igjennom

Bruk av stortingsmakt for å få til kommunesammenslåinger er trolig rykket et godt stykke nærmere med avstemningsresultatene de siste ukene.

Helge Andre Njåstad, (i midten) får en sentral rolle i vinter når Stortinget skal ta endelig stilling til kommunestrukturen i Norge. Her er han omgitt av Venstres André N. Skjelstad (t.v.) og kommunalminister Jan Tore Sanner. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

  • Geir Salvesen
  • Gunnar Kagge
    Journalist
Les også

Flest sa nei til sammenslåing på supermandag

– Avstemningsresultatene er vel som forventet, mener Helge Andre Njåstad fra Fremskrittspartiet.

Han er leder av kommunal- og forvaltningskomiteen i Stortinget, og sier følgende om situasjonen akkurat nå:

– Klart at det er mange kommunestyrer som nå har en krevende oppgave med å lande reformen med avstemninger som spriker, og med lav valgdeltakelse. Enkelt blir det ikke for dem, sier Njåstad.

Enkelt blir det heller ikke for Stortinget som må skjære igjennom kommunestrukturen og kanskje tvinge noen til å gå sammen som har sagt nei i folkeavstemninger eller i innbyggerundersøkelser.

Les også

Reformen som kom i gang for sent

– Går det mot tvang nå?

– Det er varslet at Stortingets behandling skal skje neste vår, og flertallet har forbeholdt seg retten til å skjære igjennom. Det er ikke noe nytt der.

– Blir det ikke ekstra vanskelig for dem som vil skjære igjennom å gjøre dette i et valgår? Det kan bli upopulært hos velgerne?

– Det er alltid et valg rundt hjørnet i Norge, man er nødt til å gjøre de riktige vedtakene, valg eller ikke. Jeg tror innbyggerne ikke vil ha en mer kompleks kommunestruktur enn nødvendig, når det kommer til stykket.

– Det ser ut som om den klassiske norske motsetningen mellom sentrum og periferi har meldt seg? Mange større kommunesentre sier ja, mens omegnskommunene sier nei?

– Ja, det er nok det klassiske. De kommunene som ser ut til å få kommunesenteret, ser ut til å ha en annen holdning enn dem som mister ting, sier han.

- Kan få en god del show

Forsker Kjetil Lie ved Telemarksforskning er spent på hva fylkesmennene gjør når de skal rapportere til Jan Tore Sanner innen 1. oktober.

– De har et ganske fritt mandat, og det kan ligge en god del krutt i disse innstillingene, sier han.

– Dersom de innstiller på sammenslåing i kommuner hvor innbyggerne har sagt nei, kan vi få en god del show. Og så skal det hele behandles i Stortinget neste vår. Det spørs hvor tøffe de kan være rett før et valg.

Han advarer mot å bare telle «ja»- og «nei»-kommuner.

– Det må jo være ja i begge kommuner, dersom det skal bli en frivillig sammenslåing. Jeg tror kanskje man kan komme ned i 380 kommuner.

Kraftig kritikk fra Senterpartiet

- Hvis dette skal være en demokratireform, må man jo respektere demokratiet, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum som mener at folkeavstemninger er langt bedre for å lodde folkemeningen enn innbyggerundersøkelser. Foto: Ingar Storfjell / Karen R. Tjernshaugen

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum er kritisk til kommunalminister Jan Tore Sanners rolle i dette kommuneløpet. Og advarer sterkt mot tvang:

– De har selv valgt å kalle dette for demokratireform, da må man jo faktisk respektere demokratiet. Jan Tore Sanner bør si at Regjeringen skal respektere de lokale beslutningene og legge vekk alle tvangstanker, sier Slagsvold Vedum.

Han nevner som eksempel at det ville være uhørt om Regjeringen skulle gå inn og overstyre Sandnes, Stavanger og Sola.

– Så sier Sanner at det går så bra, at det går på skinner. Men det er forunderlig retorikk. Folk ønsker ikke dette, sier Vedum.

Les også

Sanner om at flertallet sa nei til kommunesammenslåing: – Som forventet

– Konferansehoteller har vært vinnerne til nå

– Men tallene fra innbyggerundersøkelsene viser jo et annet og mer nyansert bilde. Her er det 99 ja-kommuner, 61 nei-kommuner?

– Nei, det er ikke det samme med innbyggerundersøkelser. I noen av dem er bare 500 innbyggere spurt. Det har vært tilfeller av utrolig ledende spørsmål. Dette tolkes voldsomt. En innbyggerundersøkelse og meningsmåling gir makthaverne tolkningsmonn på en helt annen måte. Det er ikke rart at Sanner heller vil ha innbyggerundersøkelser. Men det gir tolkningsmuligheter, mens folkeavstemninger gir tydelige råd.

– Men hvor tydelige er rådene fra en kommune med folkeavstemning der 20 prosent stiller og stemmer, og f. eks 60 prosent sier nei?

– I senterkommunene er det ofte lavt, ja. I omegnskommunene er det i stor grad nei. Det kommunalminister Sanner må huske, er at det ikke blir bryllup hvis det bare er frieren som vil. Dette er en reform som skaper problemer med avklaring. Det er ikke spesielt bra når en kommune skal ta stilling til 3–4 forskjellige sammenslutninger.

– Hvor mange slår seg sammen til sist, tror du?

– Jeg tror ikke det blir så veldig mange. Konsulentbyråer og konferansehoteller har vært vinnere til nå i denne prosessen.

- Folkeavstemningene vil være ett element

Les også

Ikke sikkert et «nei» er et «nei» i kommunesammenslåing

Folkeavstemninger er bare ett element i avgjørelsen av kommunestruktur, mener fylkesmann i Buskerud, Helen Bjørnøy. Foto: Snare Knut / Lundgaard Hilde

Fylkesmann i Buskerud, Helen Bjørnøy, har sanket både ros og ris for å ha tegnet sitt eget kommunekart for fylket, uavhengig av folkeavstemninger.
På kartet var dagens 21 kommuner blitt til seks, maksimalt ni kommuner.

– Du skal skrive din innstilling til Jan Tore Sanner før 1. oktober. Hvilken vekt vil du tillegge folkeavstemningene?

– Det vil være ett element. Men det viktigste blir kommunenes argumenter og dokumentasjon, sett opp mot reformens målsetting.

– Så det er ingen automatikk i at folkeavstemningene blir fulgt?

– Vi må se det i sammenheng med arbeidet som er gjort.

– Selv om alle folkeavstemningene er rådgivende, virker det som om lokalpolitikerne sender forskjellige signaler?

– Det er forskjell i hva de har sagt og lovet. Noen steder har de sagt at resultatet skal følges uansett. Andre steder har politikerne sagt at det uansett er et råd.

- Må vurdere avstemning i lys av valgdeltagelsen

Anne-Marie Vikla, rådgiver hos fylkesmannen i Oslo og Akershus, sier dette om prosessen i Oslos nærområde:

– Den lave valgdeltakelsen kom ikke overraskende på oss. Man kan kanskje si at folket på Romerike ikke bryr seg så mye om hvor kommunegrensene går. Kommunestyrene har det beste kunnskapsgrunnlaget og har ansvar for å fatte et vedtak ut fra en totalvurdering av reformprosessen. Nå har kommunestyrene fire uker på seg. De har fått et oppdrag og vi vil se på hvordan de argumenterer, i lys av reformens fire mål.

– Er det problematisk å overstyre folkeavstemninger, når man først spør om råd?

– Som ordførerne i Fet og Skedsmo sa på et folkemøte, så må de vurdere de rådgivende stemmene også i lys av valgdeltakelse. Noen sier at reformen er avsluttet etter avstemningene, men det er langt fra riktig. Nå er den inne i den avgjørende fasen.

Helge Andre Njåstad, (i midten) får en sentral rolle i vinter når Stortinget skal ta endelig stilling til kommunestrukturen i Norge. Her er han omgitt av Venstres André N. Skjelstad (t.v.) og kommunalminister Jan Tore Sanner. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Les mer om

  1. Kommunereform
  2. Kommunesammenslåing
  3. Jan Tore Sanner
  4. Trygve Slagsvold Vedum
  5. Helge Andre Njåstad