Frp tok fra ham bioteknologiseieren i vår. Nå må han sluke billigere vin, sukker, brus og snus

– Det var ikke KrFs prioritering. Det innrømmer KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad etter å ha blitt påtvunget billigere vin, øl, snus og brus av Frp.

Budsjettforhandlingene har ført til nye tap for KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

Prisen for å kunne ta imot 3000 kvoteflyktninger og for å redde bistandsbudsjettet, ble at KrF måtte svelge en rekke kameler servert av Frp.

KrF måtte akseptere en stor grensehandelpakke. Deler av innholdet er stikk i strid med KrFs prioriteringer.

  • Frp fikk presset gjennom at hele avgiften på sjokolade og sukkervarer blir fjernet. I budsjettforhandlinger for tre år siden fikk KrF gjennomslag for å gå motsatt vei: Da økte avgiftene på sjokolade, sukkervarer, brus og annen alkoholfri drikke med nesten to milliarder kroner.
  • KrF har tidligere fått gjennomslag for at hovedlinjene i alkoholpolitikken skal ligges fast. Likevel har KrF måttet akseptere utvidede åpningstider på Vinmonopolet. Nå må partiet svelge en reduksjon i avgiftene på øl og vin med ti prosent.

Dette er de konkrete avgiftsreduksjonene Frp har fått gjennom, ifølge partiets egne tall:

  • Snus: Skruf Løs C3 -14,81 kr
  • Snus: Skruf White S3 -7,76 kr
  • Brus: 6-pack 1,5 liter -18,73 kr
  • Vin: 3L kartong 12 % -23,85 kr
  • Øl: 6-pack 0,5l 4,7 % -8,85 kr
  • Melkesjokolade 200 gram -5,05 kr
  • Én kg sjokolade -25,25 kr

NHO Mat og drikke jubler over disse endringene. Men Actis – rusfeltets samarbeidsorgan – beklager endringene. Dette er en organisasjon som står KrF nær i ruspolitikken.

– Vi er skuffet over at avgiftene reduseres på den alkoholen folk drikker mest – øl og vin. Dette vil trolig øke konsumet og få tydelige negative utslag på folkehelsen, sier Pernille Huseby, generalsekretær i Actis.

Tapte fostertester på nytt

Frp har fått flere gjennomslag som smerter i KrF. Siv Jensen og co. har presset gjennom at gravide skal kunne tilbys NIPT-test i offentlig regi i løpet av 2021.

Denne testen kan avdekke sykdom tidlig i svangerskapet. KrF er sterk motstander av slike tester. Partiet frykter konsekvensen kan bli sortering av liv og flere aborter.

Regjeringen hadde varslet forsinkelser når det gjaldt å ta i bruk disse testene. Frp har nå sørget for at det ikke skal skje.

Partiet bidro til flertall for slike tester og tidlig ultralyd av fostre i vår. Det skjedde da Stortinget behandlet endringer i bioteknologiloven. Da vippet Frp flertallet på Stortinget i sin favør og vekk fra KrFs linje.

KrFs store seier fra regjeringsforhandlingene i 2019, en restriktiv lov, gikk fløyten. I stedet sikret Frp flertall for NIPT-tester, tidlig ultralyd, eggdonasjon og assistert befruktning til enslige. Samtlige endringer skjedde til store protester fra KrF.

Trekker frem økt barnetrygd

– Hva er igjen av KrFs gjennomslag i regjeringsforhandlingene?

– Vi har fått gjennom 8200 kroner i økt barnetrygd for barn opp til seks år og fritidskort for å sikre barn mellom seks og atten år fritidsaktiviteter, svarer partileder Kjell Ingolf Ropstad.

Han legger til at KrF også har fått gjennomslag for at det hvert år skal bevilges én prosent av BNP til bistand. Og at Norge skal ta imot 3000 kvoteflyktninger neste år.

– Og gjennom budsjettforhandlingene er det blitt flere heldøgnsplasser til eldre. Distriktssatsingen er også blitt bedre via økt satsing på samferdsel.

– Målet om én prosent av BNI (bruttonasjonalinntekten) til bistand fikk vel Venstre gjennom før dere gikk inn i regjeringen – og fritidskortet blir vel ikke gjennomført som lovet i regjeringsplattformen?

– Det ligger der som prøveprosjekt. Det er satt av 180 millioner kroner. Forsøket skal utvides, sier han. Ropstad kan imidlertid ikke helt slå fast hvor mange flere kommuner og dermed barn som får glede av prøveprosjektet neste år.

– Dere har ikke fått innført det kortet innen 2021 slik det varsles i Granavolden-plattformen?

– Nei, samtidig er det teknisk krevende å utarbeide en felles plattform for alle kommunene. Men nå gjennomfører vi prøveprosjekter, sier han.

KrF-lederen slår imidlertid fast at målet er å få innført kortet så raskt som mulig.

Innrømmer svekket folkehelseprofil

Ropstad innrømmer åpent at lavere avgifter på alkohol, brus og snus ikke var KrFs prioritering.

– Det var noe jeg kjempet imot, sier han og legger til at han er glad det ikke ble mer.

– Hvordan synes du folkehelseprofilen på dette budsjettet er?

– Jeg synes den er svekket, sier han.

Men han gleder seg over at sukkerfri brus skal bli billigere enn sukkerholdig brus.

Sliter på meningsmålingene

KrFs tap i regjeringsforhandlingene skjer på et lite gunstig tidspunkt for partiet. Partiet sliter på meningsmålingene. På siste måling utført av Norstat for Aftenposten, fikk KrF så lav oppslutning av det ble uten representasjon på Stortinget.

Og mens KrF har forhandlet med Frp, har utbrytere fra partiet jobbet med å stable et nytt parti, Sentrum, på bena. Kjell Magne Bondeviks barnebarn, Simen Bondevik, blir leder av ungdomsorganisasjonen i partiet.