Politikk

- Norge styres av «edderkoppnettverk»

I Norge finnes det et lukket maktnettverk som styrer, og som er livredd for Frp-innflytelse, hevder Frp-leder Siv Jensen.

Frp-leder Siv Jensen er sterk motstander av at utlendinger kan gi pengegaver til bygging av en ny moské i Tromsø.
  • Gunnar Magnus

Les også:

Hun brukte uttrykket «edderkoppnettverk» i sin tale til Frps landsstyre i går.

— Hva slags nettverk snakker du om?

— Over tid har man bygget en struktur som innebærer at man får sine egne folk på alle sider av bordet.

På spørsmål om hvem hun mener står bak, svarer Jensen at det i første rekke er Ap. - Man har bygget opp denne type strukturer og får bukten og begge endene. Det er ikke en utvikling jeg er komfortabel med.

- Men Ap-innflytelsen er vel redusert etter at andre, også Frp, har fått ordføreren mange steder ?

— Jeg synes ikke det. De holder seg fast hvor de har makt og innflytelse. Det er folk med partiboken i orden som sitter rundt bordet.

Til landsstyret sa hun imidlertid: - De er jo livredde for at vi skal få makt og innflytelse, for da blir vi sittende.

Konkurranse

Jensen kjørte frem konkurranseutsetting av kommunale tjenester som en sentral valgkampsak for partiet. –Gjennom mangfold og konkurranse frigjør vi enda flere midler til tjenesteproduksjon, sa Frp-lederen, som tilføyde at det ikke handler om sparing.

Hun vil fokusere mer på entreprenørskap i utdannelsen, ikke minst når det gjelder helse- og omsorgsyrker. Det vil gi bedre mulighet til selvstendig yrkesutøvelse, ikke minst for kvinner, mente hun.

Jensen kritiserte for øvrig staten for å kreve inn skattepenger fra innbyggerne, «uten å gi en eneste garanti tilbake om hva pengene skal brukes til».

— Det stemmer da ikke: Staten garanterer jo masse, som skoleplasser, studiefinansiering, gratis sykehusbehandling, pensjon og andre trygder ...

— Mitt poeng handler om at den viktigste retten du har som borger i Norge, er å betale skatt. Det er opp til politikerne å bestemme i hvilket tempo du skal få gjenytelser, svarer Jensen, som er særlig opptatt av å få lovfestet rettigheter til pleie og omsorg.

Ikke moskégaver

Jensen ga uttrykk for sterk motstand mot at utlendinger kan gi pengegaver til bygging av en ny moské i Tromsø. Hun frykter at den kan bli en «arktisk utpost» for en svært ytterliggående del av islam. Det dreier seg om den såkalte wahhabismen, med fotfeste i Saudi-Arabia.

Frp-lederen henviser til at politiske partier ikke kan motta støtte fra utenlandske givere og mener det samme bør gjelde for politiserte religiøse bevegelser. –Vi snakker ikke om helt ordinære søndagsskoler, presiserer hun.

I et forslag på Stortinget ber Frp om forbud mot at politisk eller religiøs aktivitet i Norge kan finansieres av kapital med base i totalitære, islamistiske regimer som ikke følger FNs menneskerettighetserklæring.

Å sette en stopper for slik finansiering vil være avgjørende for å bevare Norge som et åpent, demokratisk, pluralistisk og inkluderende samfunn, heter det i forslaget.

Les også

  1. Frp vil forby pengegaver fra islamistiske land

  2. Angriper norsk bistandspolitikk

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Politikk