Ap vil ikke legge regjeringens energimelding i skuffen

– Hovedinntrykket er ganske positivt, sier Arbeiderpartiets Espen Barth Eide om regjeringens energimelding.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) og statsminister Erna Solberg (H) la fredag frem regjeringens energimelding.

– Det mye her som er genuint bra. Om det går som målingene viser, er det mye her vi kan ta videre. Det er gjort et grunnarbeid her som vil gjelde uansett regjering, sier Espen Barth Eide.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) og statsminister Erna Solberg (H) la frem meldingen fredag.

Den vil bli behandlet av Stortinget først etter valget. På målingene ligger det an til regjeringsskifte.

Men signalene fra Ap er altså at mye av politikken vil kunne få flertall uansett.

Omstridt utbygging

Regjeringens mål er å styrke Norges posisjon som energinasjon gjennom satsinger på nye næringer, som hydrogen og havvind, styrking av strømnettet og en fremtidsrettet olje- og gassnæring med lave utslipp.

Regjeringen vil blant annet legge til rette for at flere gasskraftverk på oljeplattformer skal legges ned. Disse skal erstattes med strømforsyning fra land.

I meldingen skriver regjeringen at det vil være behov for økt kraft- og nettutbygging for å omstille energiforbruket i Norge og utvikle nye næringer.

Som E24 omtaler, er det nok av politiske utfordringer i omstillingen:

Da meldingen ble lagt frem, sa Bru at hun mener at meldingen bidrar med et viktig felles faktagrunnlag. Og hun tror at den vil gi et grunnlag for en god diskusjon i Stortinget, og at regjeringen kommer til å «bli enige om mye med flere partier, ikke bare Ap».

Ros til Bru fra Ap

– Meldingen fra olje- og energiminister Tina Bru stiller gode spørsmål og gir noen gode svar. Det som er viktigst, og som vi ønsker velkommen, er at den ser sammenhengen mellom energi og industri. Den erkjenner at det grønne skiftet kommer med en voldsom kraft, og at vi trenger kraft, sier Espen Barth Eide, som er Arbeiderpartiets energipolitiske talsperson.

Selv om det er kraftoverskudd i Norge i dag, er ikke alltid kraften tilgjengelig der den trengs, påpeker han.

– Industriutbygginger står på pause i påvente av nett, rett og slett. Og lenger frem trenger vi mer kraft. Det er godt at vi får en plan for å dekke det behovet.

Samtidig legger han til at Ap ikke er enig i alt. Partiet ønsker at staten skal ta en enda mer aktiv rolle i å bygge ut hydrogen og havvind som nye næringer i Norge.

– Det gjør EU og Tyskland. Hvis ikke vi gjør det, kan vi bli akterutseilt, sier han.

Sp: OK utgangspunkt

Senterpartiets Sandra Borch kaller det en «kjedelig og forutsigbar melding». Hun etterlyser konkrete tiltak for å bygge ut kraft til industri på Vestlandet og Nord-Norge. Det nytter ikke å sette ned et utvalg, mener hun.

– Men meldingen er et OK utgangspunkt for en ny regjering å fylle med konkrete tiltak og virkemidler for den delen av industrien som i dag har kraftunderskudd, sier hun.

MDG vil sende meldingen i retur

SV har derimot mer å utsette på meldingen enn Ap.

– Her trengs det radikale endringer, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

Han er særlig kritisk til at regjeringen vil fortsette å letter etter ny olje. Haltbrekken viser til Det internasjonale energibyrådet (IAE), som har tatt til orde for at det ikke trengs nye olje- og gassfelt etter 2021.

Regjeringen styrer mot klimakrise, mener SV.

MDG er på samme linje. Partiet vil sende meldingen i retur til regjeringen.

«Denne meldingen sveiser Norge fast i oljealderen», skriver fungerende leder Arild Hermstad i en e-post.

Han viser også til IAE.

«Likevel legger regjeringen opp til full fart i oljeletingen, og dermed også til at Norge velger oljeprofitt fremfor en trygg fremtid for dagens unge. Det er skuffende. Derfor mener jeg at Stortinget burde sende meldingen tilbake til regjeringen.»