Politikk

Riksrevisjonen med hard kritikk av tilskudd til Terje Rød-Larsens tankesmie

Utenriksdepartementet kontrollerte ikke hvordan International Peace Institute (IPI) brukte pengene, og brøt reglene for saksbehandling, mener Riksrevisjonen.

Per-Kristian Foss, Riksrevisjonens leder.
  • NTB

De mener også at departementet ikke tok habilitetsspørsmålet på alvor.

Granskingen av IPI ble iverksatt etter at Dagens Næringsliv i fjor avslørte båndene mellom tidligere leder Terje Rød-Larsen og finansmann og overgriper Jeffrey Epstein. Avisen avslørte også hvordan Terje Rød-Larsens venn, den fremtredende FN-diplomaten Geir O. Pedersen, var sjefen som avgjorde støtten til IPI i flere år.

Det er utbetalinger i perioden 2006 til 2012 Riksrevisjonen har sett på, da nåværende Ap-leder Jonas Gahr Støre og partikollega Espen Barth-Eide var utenriksministre.

Riksrevisjonen understreker i rapporten at de ikke har sett på forbindelser mellom nøkkelpersoner i IPI og eksterne aktører, og viser til KPMGs gjennomgang av Terje Rød-Larsens forbindelser til Epstein.

Skarp kritikk

Riksrevisjonen konkluderer med at det var betydelige svakheter i Utenriksdepartementets oppfølging av IPI. De viser til at det mangler dokumentasjon på egen saksbehandling, at UD ikke fulgte opp hvordan IPI brukte pengene, og heller ikke så at IPI brukte for mye av tilskuddet på å dekke egne administrasjonskostnader.

Flere partier reagerte i fjor på lønnen diplomaten Terje Rød-Larsen fikk som sjef i UD-støttede IPI. Ifølge Dagens Næringsliv fikk han inn 6,7 millioner dollar fra IPI i løpet av de 14 innrapporterte årene siden 2005.

UD får også kritikk for å ikke ha stilt krav til IPI om å rapportere på måloppnåelse, og de fulgte heller ikke opp mangler ved prosjektplaner, budsjetter, rapporter og regnskaper fra organisasjonen.

Departementet får også kritikk for at utenriksministeren først i 2012 vurderte sin habilitet til IPI. Embetsverket gjorde heller ikke dette, til tross for at ministeren ba om det.

Gikk av

Dagens Næringsliv rettet i fjor søkelyset mot International Peace Institute, daværende leder Terje Rød-Larsen og båndene til den avdøde overgriperen og finansmannen Jeffrey Epstein. UD har støttet IPI med 116 millioner kroner i løpet av Rød-Larsens periode som sjef.

Ifølge Dagens Næringsliv lånte Rød-Larsen penger av Epstein og autoriserte en tilbakebetaling som gikk gjennom IPI.

Rød-Larsen gikk i slutten av oktober i fjor av som president for IPI etter 15 år. Bakgrunnen var forbindelsene til Epstein.

Stanset støtten

Utenriksdepartementet sier de tar funnene til etterretning. Støtten til International Peace Institute ble stanset i 2018.

– Dette er en kritikk av hvordan tilskuddsforvaltningen i Utenriksdepartementet fungerte i perioden 2007-2012, under Jonas Gahr Støres ledelse, og før denne regjeringen tiltrådte, sier statssekretær Audun Halvorsen (H).

Han sier tilskuddsforvaltningen i UD er kraftig endret og forbedret etter 2013.

– Vi vil likevel vurdere om det fortsatt er områder å forbedre oss på, sier han.

SV: Alvorlig

Flere partier reagerer på rapporten. SV mener funnene er alvorlige.

– Riksrevisjonens rapport er en klar og tydelig nedsabling av UDs kontrollrutiner i perioden. Det er alvorlig. Tilliten til internasjonalt arbeid er avhengig av at man forvalter folks penger på en skikkelig måte. For meg er det veldig tydelig at politisk ledelse den gangen sviktet på dette området, sier SVs stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård.

Frp mener Riksrevisjonens konklusjon viser at det er for tette bånd i forvaltningen.

– Gjennom en rekke avsløringer har vi fått dokumentert hvordan den diplomatiske elite passer på hverandre, gir hverandre vennetjenester, stillinger og bevilgninger. Dette er en ukultur som har vart i mange år over flere regjeringer, men som både Børge Brende og Ine Eriksen Søreide dessverre har videreført, sier stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde.

Også Rødt reagerer.

– Det ligger en tung stank av elitenettverk, inhabilitet og hemmelighold over norsk utenrikspolitikk, og denne rapporten bør være en klar marsjordre til politikerne om å sikre mer åpenhet og demokrati i norsk utenrikspolitikk, slik Rødt har foreslått i Stortinget ved en rekke anledninger, sier partileder Bjørnar Moxnes.

Les også

  1. Flere partier reagerer på Rød-Larsens IPI-inntekt

  2. Terje Rød-Larsen går av i vanære

  3. DN: FN-ambassadør Mona Juul sier hun ikke visste om ektemannens forbindelser til Jeffrey Epstein

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Riksrevisjonen
  2. Mona Juul
  3. Jeffrey Epstein