Født Fri engasjerer advokatfirma for å granske rapport

Født Fri har engasjert et advokatfirma til å gjennomgå Ernst & Youngs granskning av stiftelsen. Stiftelsen mistet statsstøtten etter revisjonsrapporten.

Daglig leder Shabana Rehman i stiftelsen Født Fri har engasjert en advokat for å gjennomgå revisjonsrapporten fra Ernst & Young som førte til at stiftelsen mistet statsstøtten.

Advokat og partner Anne Helsingeng i Bull & Co skal gjennomgå Ernst & Youngs granskning av stiftelsen Født Fri – noe revisjonsselskapet gjorde på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

– Vi opplever ikke at kravene til kontradiksjon er oppfylt, i tillegg til at rapporten gjengir udokumenterte påstander fra varslerne. Etter å ha lest Advokatforeningens retningslinjer for private granskninger, har jeg derfor bedt Helsingeng om en gjennomgang. Anne Helsingeng er en av Norges fremste advokater på privat granskning, og det er derfor vi har gitt oppdraget til henne, sier daglig leder Shabana Rehman i Født Fri i en pressemelding.

Rapporten skal være ferdig neste uke.

Mandag ble det kjent at regjeringen vil kutte støtten til stiftelsen etter at revisjonsrapporten viste manglende økonomistyring, og at deler av støtten kan ha blitt brukt til private formål.

Rehman har tilbakevist dette og mener at revisjonsselskapet ikke har forholdt seg til de forklaringene hun har gitt.