KrF og V kvesser klørne: Kan kreve enda høyere flyavgifter

Venstre vurderer å kreve at den kontroversielle flypassasjeravgiften økes enda mer, mens KrF vil øke CO₂-avgiften på innenriks luftfart.

Regjeringens samarbeidspartier Venstre og KrF har varslet at de vil selge seg dyrt i budsjettforhandlingene.

I begge partiene jobbes det nå på spreng med å finpusse argumentasjonen og ferdigstille kravlisten før forhandlingene starter om ca. to uker.

I den forbindelse har Venstre og KrF stilt en rekke spørsmål til Finansdepartementet om ulike avgiftsøkninger som kan aksellerere det grønne skatteskiftet og få ned klimagassutslippene.

Spørsmålene viser hva Venstre og KrF kan komme til å kreve av Regjeringen for å gi Regjeringen budsjettstøtte. Dermed kan det raskt ende opp som vedtatt politikk.

Venstre-leder Trine Skei Grande vært krystallklar på at Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 må få en klart bedre klimaprofil hvis Regjeringen skal få Venstres støtte. Flere fylkesledere i Venstre mener partiet må bryte med Regjeringen hvis den ikke snur.

Trine Skei Grande hører finansminister Siv Jensen kommentere budsjettforslaget fra RegjeringenOgså i KrF er man tydelig på at klimagassutslippene må ytterligere ned hvis Regjeringen skal få KrFs støtte.

Økt flypassasjeravgift

Regjeringen fikk i vinter mye tyn for innføringen av flypassasjeravgiften i fjor (iverksatt 1. juni i år). Nå vurderer Venstre å øke den omdiskuterte avgiften ytterligere.

Forslaget dukket først opp i Venstre alternative statsbudsjett, før en annen variant ble fremmet av regjeringspartiene i forslaget til statsbudsjett for 2016.

Et voldsomt rabalder oppsto. Ryanair sa de ville legge ned basen på Rygge hvis avgiften ble vedtatt, og gjør i neste uke alvor av trusselen.

Også SAS, Norwegian og Widerøe protesterte heftig.

150 millioner ekstra

Finansminister Siv Jensen har i sitt forslag til statsbudsjett foreslått å øke flypassasjeravgiften, også kalt flyseteavgiften, i takt med antatt prisstigning, med 2 kroner til 82 kroner.

Siv Jensen, like før hun presenterer forslaget til statsbudsjett.

Venstre vurderer nå å fremme krav om at den økes til inntil 90 kroner. I et brev til Finansdepartementet ber Venstre om svar på hvor store inntekter staten vil få i 2017 hvis flypassasjeravgiften settes til henholdsvis 85 og 90 kroner.

Ifølge Finansdepartementet vil en økning til 85 kroner gi økte inntekter – utover Regjeringens økning på 2 kroner – på 50 millioner.

En økning til 90 kroner vil gi 150 millioner kroner mer i statskassen.

Venstre-nestleder Terje Breivik sier Venstre har stilt en rekke spørsmål, også i forbindelse med at Venstre lager nytt partiprogram, og at det ikke er gitt hva slags krav Venstre bringer inn i budsjettforhandlingene.

Økt CO₂-avgift vil gi 750 millioner

På samme tid ber KrF Finansdepartementet regne ut hvor store inntekter en økt CO₂-avgift på innenlands trafikk med henholdsvis 1, 1,50 og 2 kroner pr. liter mineralolje til innenriks luftfart.

KrF mener tydeligvis alvor med forslaget og ber samtidig om lovteknisk hjelp fra departementet til å utforme et slikt forslag.

Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett for 2017 foreslått å prisjustere avgiftssatsene i CO₂-avgiften på mineralolje til luftfart til 1,10 kroner pr. liter.

Knut Arild Hareide

Hvis prisen øker med ytterligere 1 krone literen utover Regjeringens forslag, vil det gi 390 millioner kroner ekstra. En økning på 2 kroner gir 750 millioner.

– Gir ikke globale kutt

I sitt svar til KrF påpeker imidlertid Finansdepartementet – i tilfelle KrF ikke var klar over det? – at «størstedelen av innenriks luftfart er omfattet av EUs kvotesystem og at økninger i CO₂-avgiften for innenriks kvotepliktig luftfart dermed ikke vil gi globale utslippsreduksjoner».

KrF har også bedt Finansdepartementet regne ut hva økninger i følgende miljøavgifter vil gi i økte inntekter til staten:

  • NOx (avgasser som bl.a. fører til sur nedbør)
  • Klimagassene HFK/PFK
  • Svovelavgift
  • Smøreoljeavgift