Tonje Brenna om partiet hun blir nestleder for: – Vi kan godt si det er krise

I helgen skal hun velges inn i partiets ledelse. Hun må stå imot trygdeopprør og partiets hang til persondrama.

Tonje Brenna er lenge blitt sett på som en av Arbeiderpartiets kronprinsesser. Hun og Jan Christian Vestre blir de første fra Utøya-generasjonen som blir valgt inn i partiets ledelse.

Landsmøtet i Arbeiderpartiet skal denne helgen velge ny ledelse og komme med politikk til kommunevalget. Opptakten til det viktige møte har vært turbulent.

Et personfokus rundt partisekretærvervet har overskygget det meste av partiets politikk. Helga Pedersen var lenge en mulig utfordrer til Kjersti Stenseng. I tillegg har partiet over lengre tid hatt historisk dårlige målinger.

Det er med dette dystre bakteppet at partiets kronprinsesse, Tonje Brenna, etter alle solemerker blir klappet inn som nestleder. Ordet «krise» synes å ha vært hyppig brukt av alle andre enn partileder Jonas Gahr Støre.

Men Brenna er ikke redd for å gi sin diagnose for partiet.

– Vi kan godt si det er krise.

– Det er ikke godt nok at velgerne er misfornøyde, og det er ikke bra at vi mister politisk innflytelse. Når jeg drar litt på det, er det bare fordi vi omtaler så mye som krise at uttrykket blir litt forslitt.

Brenna mener regjeringen har bidratt for lite til fremtidshåp og ikke har vist at de er på jobb for velgerne i en urolig tid. Velgerne har gitt en klar beskjed om at de ikke er fornøyd med partiet, sier hun.

– Selv om veldig mange ting ser vanskeligere ut i dag enn de gjorde for bare få år siden, er det fullt mulig å komme gjennom dette. Men det må handle om politikk. Mindre personkonflikt og mer politikk.

– Lei av krangling

Som nestleder vil Brenna tre inn i en ledelse som de siste årene har hatt mange personfokuserte saker festet ved seg.

– Jeg tror folk blir ordentlig lei av å høre på oss krangle med hverandre. Folk vil ha svar på hvordan deres hverdagsproblemer og store og små utfordringer kan løses.

– Hva må dere gjøre for å unngå at det blir et slik personfokus?

– Vi må bli enda bedre enn i dag å være et politisk tenkende parti i ett og alt. Fordi: Er vi engasjert nok i politikk, har vi ikke overskudd til å drive og diskutere personkabal.

I helgen ble det klart at tidligere nestleder Helga Pedersen fra Finnmark likevel ikke stiller som motkandidat til Kjersti Stenseng.

– Er du glad for at det nå ikke ser ut som det blir kampvotering om partisekretærvervet?

– Jeg er glad for alt som bidrar til at landsmøtet handler om politikken for folk mer enn folkene i politikken.

– Fint å bli valgt i en tid som dette

Brenna mener det ikke er noe vits i å undersøke de små og store avgjørelsene for å «finne kirurgisk ut hvor det gikk galt».

– Jeg mener at vi skal være ydmyke og interessert i hvorfor vi ikke gjør det bedre enn vi gjør det.

Hun har selv vært en del av laget som ikke har gjort det godt nok, sier hun. Nå mener hun partiet må ha fokus på å gjøre det bedre i tiden som kommer.

– Det er det som er fint og kanskje litt meningsfullt med å bli valgt i en tid som dette, når det er litt vanskelig.

Kritiserer SV for snevert debattsyn

I forkant av landsmøtet har det også brygget opp til et trygdeopprør. Det har kommet forslag om å øke trygdeytelsene samt en debatt om Arbeiderpartiet bør skrote arbeidslinjen, arbeidslinjen, "Arbeidslinjen" innebærer at velferdsytelsene skal utformes slik at det alltid lønner seg økonomisk å være i arbeid fremfor å motta trygd eller sosialhjelp.som har vært så viktig for partiet.

Planken om at det alltid skal lønne seg å jobbe, har ligget i fundamentet til partiet i lang tid. Nå vil noen bygge den om og tar til orde for at politikken ødelegger for dem som ikke kan jobbe og mottar trygd.

Brenna avviser denne tankegangen. På landsmøtet skal hun lede en redaksjonskomité som skal samordne forslagene som kommer inn om helse og eldre, arbeidslinjen, trygdeytelser og unge i arbeidslivet.

– Vi er jo helt avhengig av at mange nok jobber hver eneste dag for at vi skal kunne betale for dem som ikke kan jobbe. Vi må utvide arbeidsstyrken. Det er viktig at vi ser disse to tingene i sammenheng.

Hun mener at partiene til høyre for Arbeiderpartiet har vært opptatt av at det skal bli så dyrt å være syk at du går ut i jobb allikevel, og at partiene til venstre for Ap har ført en for ensidig diskusjon.

– De mener at det er et mål i seg selv at ytelsene blir så høye at vi ikke lenger snakker om at vi både skal stille opp for folk og stille krav til folk. Det er i god sosialdemokratisk ånd at vi gjør begge deler.

Er du imot å øke trygdeytelsene?

– Det er grunn til å se på en del av de laveste ytelsene og stønadene vi har, for å se på om noe av det skal opp. Det jeg ikke vil at vi skal gjøre, er å legge oss på et nivå på ytelser som gjør at færre føler at de har råd til å begynne å jobbe.